Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 17 юли 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 5.Делегирани актове (член 111 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Мерки по прилагане (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Числен състав на междупарламентарните делегации (B9-0005/2019) (гласуване)
 10.Обяснения на вот: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 17.Поименен състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (469 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2582 kb)
Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност