Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 17. juli 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6): se protokollen
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 7.Præsentation af det finske rådsformandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Interparlamentariske delegationers medlemstal (B9-0005/2019) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Humanitær bistand i Middelhavet (forhandling)
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Områder med ren luft i EU-byer (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.De interparlamentariske delegationers sammensætning: se protokollen
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (469 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (469 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2582 kb)
Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik