Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 18 юли 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението в Хонконг
  3.2.Положението по границата между САЩ и Мексико
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (продължeние на разискването)
  5.1.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението в Хонконг (RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019)
  7.2.Положението по границата между САЩ и Мексико (RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019)
  7.3.Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)
  7.4.Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 10.Обяснение на вот
  10.1.Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.График на следващите заседания: вж. протокола
 13.Петиции: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Закриване на заседанието
 16.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (263 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (263 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1444 kb)
Последно осъвременяване: 18 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност