Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000026/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Συζήτηση :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Η κατάσταση των δασών της ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla situazione delle foreste dell'UE (2019/2807(RSP)).

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, miembro de la Comisión. – Señora presidenta, la Comisión Europea, al igual que este Parlamento, quiere expresar su solidaridad con todos los afectados por las recientes lluvias torrenciales, inundaciones y riadas que han padecido diversas regiones españolas, y trasladar su pésame a las familias de los fallecidos en las mismas y sumarse al agradecimiento a todas las autoridades, cuerpos de seguridad, protección civil y voluntarios, que no han escatimado esfuerzo alguno para paliar los efectos de esta catástrofe.

I am taking this point this afternoon on behalf of my colleague Commissioner Hogan. I want to thank you for the opportunity to contribute to this issue and I welcome the interest of Parliament in forests.

Forests, covering 40% of the European Union’s land surface, are a precious resource for our society, environment and economy and must play a very important role in addressing the sustainability challenges ahead. They are also affected by climate change and associated extreme events like storms or forest fires, which generate additional management challenges.

In April this year, Commissioner Hogan organised a European Union conference on forests where we had the opportunity to discuss in depth the current challenges of the European Union’s forests and the forest-based sector. This was a very fruitful event, which had the participation of all relevant stakeholders: policymakers, administrators, researchers, forest—owner representatives, the forest industry, environmental NGOs and representatives of our civil society.

The conference confirmed the growing relevance and importance of forests and the forest-based sector in the context of the Paris Agreement, the global biodiversity targets and achieving the SDGs, while also underpinning the importance of forests for new and future-proof economic opportunities in rural areas.

Forests and forest-based products are crucial for achieving carbon neutrality by 2050, by constituting carbon sinks and by substituting fossil-based materials, as proposed in the political guidelines of the President-elect.

You have asked the Commission to present an assessment of the situation of European Union forests. Let me start by saying that forest policy is primarily the responsibility of the Member States. This is well reflected in the European Union forest strategy and the recent Council conclusions of March 2019 on the review of the strategy that confirmed the subsidiarity—based approach on forestry policy at European Union level.

In the last few years, forests across the European Union have been increasingly subject to several extreme events such as storms, droughts and pests – often seen as consequences of climate change – which are responsible for great losses in the forest economy and the associated ecosystems. The recent large-scale bark beetle outbreaks in many European countries add to the effects of forest fires, storms and windstorms and other pests.

The Commission chairs dedicated expert groups – the Standing Forestry Committee, the Coordination Group for Biodiversity and Nature, the Forest Fires Expert Group – to address these issues and facilitate regular exchange of information and good practice between Member States and the Commission. For instance, recent dedicated discussions have addressed the bark beetle situation in the Standing Forestry Committee in December 2018 and guidance on fire prevention-oriented management of forested landscapes in the Forest Fires Expert Group in November 2018. Forest protection and resilience will also be discussed in next week’s Coordination Group for Biodiversity and Nature.

An example of the magnitude of impacts is the large-scale mortality of Norway spruce forests in central Europe caused by bark beetle outbreaks, estimated at 80-82 million m3 for 2018. For Germany, the losses of forests as a result of bark beetle outbreak and the drought during the last two years is estimated to have resulted in more than 100 000 hectares of forests being seriously damaged.

Concerning forest fires, according to the European Forest Fire Information System (EFFIS) more than 300 000 hectares of forest burnt down by early September 2019, in 1 880 fires. This figure is more than 60 000 hectares larger than the 2008-2018 average. In total, it is estimated that up to four million hectares of forested areas in Europe are affected by forest damage. This damage is causing significant effects in European forest ecosystems, within and outside Natura 2000, and in the forest-based industry.

The current situation on the European roundwood market is beyond comparison: driven by damaged wood from droughts, heat, windstorms and floods, and bark beetle infestation, the market is flooded in terms of volume, and market prices are dropping. The situation is far from optimal from the point of view of climate change mitigation through harvested wood products.

In order to support forests and the forest sector’s needs, the European Union Forest Strategy achieved the alignment of the European Union funding instruments in support of a commonly agreed set of objectives and priorities, building on the key principles of sustainable forest management, multifunctionality and resource efficiency.

The common agricultural policy (CAP) is the main source of financial support for European Union forests. The planned public expenditure for 2014-2020 is about EUR eight billion, spread across 90% of the rural development programmes. Other EU funds, such as the cohesion policy, the civil protection mechanism, the LIFE financial instrument, or the research framework programme, consistently support the European Union objectives for forests.

Support for the prevention of damage to forests caused by fires, natural disasters and extreme events, and for the restoration of production potential, is also available to Member States through the European Union’s rural development policy. For the period 2014-2020, fire and natural disaster prevention and restoration account for over 20% of the planned CAP expenditure on forests, including EUR 1.7 billion for prevention, and EUR 700 million for restoration. Additionally, an amount of EUR 1.5 billion is programmed for ensuring the long-term resilience of forests.

The European Union civil protection mechanism has also been providing ample technical support to disaster prevention and preparedness, and means to help fight disasters such as forest fires. This mechanism has recently been strengthened, for example by establishing a European reserve of capacities that includes firefighting planes and helicopters. Moreover, we are also committing substantial support for research and innovation in the forest-based sector under Horizon 2020, including for the protection of forests and new practices and approaches to enhance forest resilience.

We expect that the budget will be substantially increased under Horizon Europe.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wald ist bei uns in Europa ein wichtiger Klimaschützer; das gilt insbesondere dann, wenn der Wald auch bewirtschaftet wird und das Holz andere Produkte wie Stahl und Zement ersetzen kann. Er ist gleichzeitig wichtig für einen großen Wirtschaftssektor, für die Erholung und für die Biodiversität.

Der Wald ist in vielen Ländern in Europa in einem schlechten Zustand, beispielsweise in Tschechien, der Slowakei, Frankreich, Deutschland und Südskandinavien. Die Ursache ist offensichtlich die extreme Trockenheit der letzten beiden Jahre und dadurch die Ausbreitung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer.

Also kurz gefasst: Ein wichtiger Klimaschützer ist in Gefahr, wahrscheinlich durch den Klimawandel. Deswegen müssen wir – jeder auf seiner Ebene – natürlich vor allen Dingen vor Ort in den Mitgliedstaaten, aber auch da, wo wir als Europäische Union Kompetenzen haben, helfen. Finanzielle Unterstützung müssen wir prüfen. Das geht zum Beispiel aus der zweiten Säule der Agrarpolitik. Dazu passt es aber nicht, die zweite Säule drastisch zu kürzen. Das werden wir als Parlament sicherlich nicht akzeptieren.

Aber es geht auch um die Auslegung von Regeln im Wettbewerbsrecht und in anderen Bereichen. Wir haben hier wirklich eine Katastrophe – und dessen muss sich jeder bewusst sein. Alle, die über die Auslegung von Regeln reden, müssen das eben auch entsprechend unbürokratisch jetzt tun.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben leider auf der Tagesordnung nur die Debatte. Die EVP wollte auch eine Entschließung. Ich hoffe, wir können in den nächsten Tagen darüber reden, dass wir hier nicht nur debattieren, sondern dass wir auch konkrete Aktionen vorbereiten, zum Beispiel eine Entschließung im nächsten Plenum. Wir müssen das Signal geben: Uns liegt der Wald am Herzen, und wir unterstützen alle, die sich um den Wald kümmern.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, nous n'allons pas nous le cacher: l'Union européenne a sa part de responsabilité dans la déforestation mondiale. Nous, Européens, sommes responsables parce que nous importons énormément de bois provenant des quatre coins du monde. Nous sommes aussi responsables parce que nous continuons à importer ou à utiliser de très nombreux produits contenant de l'huile de palme. Certains pays, dont la France, continuent même d'en faire la promotion comme carburant, alors que la culture d'huile de palme est un désastre environnemental et que son utilisation est trois fois plus nocive pour le climat que le diesel fossile.

Nous sommes responsables, mais nous pouvons agir, nous devons agir. Il est de notre devoir de valoriser la ressource forestière européenne avec une vraie stratégie de protection et de restauration des forêts. Nous devons aussi fixer des règles claires pour une gestion durable de ces forêts.

Enfin, une remarque personnelle. Nous serions beaucoup plus crédibles si, dans les accords internationaux de libre-échange que l'Europe signe - comme avec le Mercosur, par exemple - nous mettions des clauses contraignantes telles que le respect de l'environnement.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, Renew-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari Cañete, eurooppalainen metsä jaksaa välillä hyvin ja välillä aika huonosti. Syy siihen, että näin on, johtuu ehkä siitä, että ei ole mitään sellaista kuin eurooppalainen metsä, meillä on vain eurooppalaisia metsiä monikossa ja jotkut niistä jaksaa aika hyvin ja toiset taas huonommin.

Jotta me ymmärtäisimme, mistä itse asiassa kiikastaa, niin pitäisi ehkä katsoa mitä on tapahtunut viime vuosien aikana sekä Kanadassa että Venäjällä. Molemmissa maissa on ollut valtavia metsäpaloja. Itse asiassa Kanadan metsävarat ovat ekologisessa mielessä jo miinuksella juuri siitä syystä, että valtavat metsäpalot ovat päästäneet niin paljon hiilidioksidia ilmaan. Syy siihen on yksinkertainen: silloin kun luonto sytyttää metsäpalon, sinne ei pääse millään vehkeellä sammuttamaan. Ei ole metsäteitä, ei ole mahdollisuuksia sammuttaa, siitä syystä ongelma jää pysyväksi. Venäjällä meillä on aivan samanlainen tilanne: heinäkuussa paloi neljä miljoonaa hehtaaria metsää siellä eikä kukaan päässyt sammuttamaan.

Se, että me hoidamme metsät, edellyttää metsäteitä. Se edellyttää sitä, mitä Donald Trump vähän onnettomasti sanoi, että me käymme vähän haravoimassa. Se ei ole niin pientä haravoimista, se on ihan todella kovaa työtä. Mutta ilman metsänhoitoa me emme ratkaise tätä ongelmaa. Emme myöskään kirjapainajaksi kutsuttua bark beetle-ongelmaa, joka tällä hetkellä leviää aika pahasti Etelä-Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, thank you for this debate on European forests because we talk quite often about forests outside Europe, but I think it’s very important to talk about the state of our forests within the EU as well, especially because forests are very crucial for climate. They are a natural carbon sink and they are key for biodiversity – and on both matters Europe is not performing well.

First of all on climate: 40% of our current renewables come from biomass and in the Commission’s own impact assessment for the LULUCF Directive, it clearly states that we expect a decline in our sink in the future until 2030, and a decline in the sink is the same effect as higher emissions. So we have to look and do better there also, in forestry as a sink. But also on biodiversity: the Environmental Assessment Agency clearly states that the state of our forests is only at 25% of the favourable status in Natura 2000, in protected areas. So we expect action from the Commission in its climate law to improve the natural carbon sinks and a binding biodiversity strategy for 2030 in order to improve our forests for climate and biodiversity.

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen, ID-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, tuli pikku virhe, mutta jäsen Torvalds ehti jo lähteä. Siitä olisi hyvä jatkaa ja jatkankin.

Suomessa on panostettu metsänhoitoon yli 100 vuotta ja sen tuloksena meillä metsät kasvavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ihan siitä syystä. Muun muassa metsissä on metsätiet tehty, että saadaan metsät hoidettua, samoin saadaan tulipalot ehkäistyä. Me olemme samalla leveysasteella kuin Venäjä, Kanada ja Ruotsi. Ruotsissa oli vähän aikaa sitten suuria metsäpaloja, mutta suomalaiset onnistuivat ne ehkäisemään. Koska Suomi elää metsästä, se myös osaa hoitaa metsiänsä niin, että ne kasvavat. Nyt kun täällä ollaan huolissaan Euroopan metsistä, tulkaa katsomaan Suomeen, kuinka asia hoidetaan.

Omakohtainen kokemus minulla on siitä. 16-vuotiaana olen lähtenyt jo metsätöihin ja olen nähnyt, kuinka metsiä kasvatetaan, hoidetaan ja niitä käytetään ja kuinka monimuotoisuus säilyy ja kaikki on kunnossa. Eli tervetuloa Suomeen katsomaan, miten asiat tehdään. Eikä niin, että täältä päin, jossa nämä ongelmat ovat, annetaan säännöksiä meille, jotka osataan tehdä se.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rowland (NI), blue-card question. – The question I had was whether there was a slight contradiction here between what we are advocating as a House, in protecting the European forests, and the European Union’s policy of biodiesel and biomass in its energy complex, where we’re advocating a green policy which causes the destruction of Indonesian rainforests – natural tropical rainforests – and also the loss of precious lives, of orang-utans, for example, and at the same time ...

(The President interrupted the speaker)

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Hakkarainen, there is a blue-card request from Mr Rowland. Would you accept the blue card? Will you take the question? Yes.

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen (ID). – Kiitoksia, vastaan kyllä kysymykseen.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you sir, it is for 30 seconds, and that does not sound like a question to the previous speaker but you have had your 30 seconds.

Mr Hakkarainen, do you wish to respond to his point rather than his question? It is up to you, sir. He has finished speaking. You have the floor if you wish. Please could you stand up?

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen (ID), vastaus sinisen kortin kysymykseen. – Vastaan ainoastaan kysymykseen.

 
  
MPphoto
 

  President. – You are going to stand up and answer the question? I wasn’t clear.

You are not going to answer the question? Thank you for your clarity.

Mr Rowland, you heard the response.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Stan naszych lasów powinien stać się jednym z kluczowych wyzwań na przyszłe dziesięciolecia. W ostatnich latach obserwujemy z niepokojem proces niszczenia lasów: pożary, nielegalne pozyskiwanie drewna, pasożyty, chociażby kornik drukarz. W skali świata powierzchnia lasów zmniejszyła się w ostatnich dziesięciu latach, choć na szczęście na tym tle Unia nie wypada źle. W Polsce powierzchnia lasów systematycznie rośnie od 20% powierzchni kraju w 1946 r. do 30% dziś. I planujemy dalszy wzrost. Polskie Lasy Państwowe są bardzo dobrym przykładem gospodarowania zasobami leśnymi. Ja myślę, że my powinniśmy się wymieniać dobrymi praktykami. Co roku w Polsce sadzi się 500 mln drzew. Łącznie to niemal 60 tys. hektarów odnowień i zalesień. Niestety Unia często nie zachęca państw członkowskich do zalesiania i tak było, proszę Państwa, w przypadku LULUCF-u w poprzedniej kadencji, gdy nie doceniono roli aktywnej gospodarki leśnej w redukcji emisji. Tak więc warto wymieniać się dobrymi praktykami. Polskiej Lasy Państwowe są przykładem rozsądnego, właściwego gospodarowania na światowym poziomie.

 
  
MPphoto
 

  President. – Before I give the floor to the next speaker, just to clarify for new Members of the House that the blue card means a 30-second question, and the person to whom you address the question has 30 seconds to answer. I think that is important for information.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, a vulnerabilidade da floresta tem expressão concreta na recorrência e dimensão dos incêndios, na predominância de espécies exóticas, na ocorrência das pragas, no insuficiente rendimento dos produtores florestais.

Entre as causas desta vulnerabilidade estão a falta de investimento e a falta de gente. São fatores, estes dois, indissociáveis das políticas e das orientações da União Europeia.

A Política Agrícola Comum, o subfinanciamento, a privatização e o desmantelamento de serviços públicos, incluindo serviços de extensão agrária e florestal, o domínio dos monopólios sobre o setor da madeira, asfixiaram milhares de pequenos produtores, comprometeram a multifuncionalidade da floresta, promoveram o desordenamento florestal e o abandono rural, votando ao abandono extensas áreas do território.

Onde antes havia gente, hoje há fogo!

Há muito que defendemos a necessidade de mais investimento na floresta, defendemos a necessidade de uma abordagem comunitária à prevenção de catástrofes, dotada de recursos adequados do orçamento comunitário, que tarda em ser posta em prática.

E a defesa da floresta exige também outras políticas agrícolas, de desenvolvimento rural, comerciais, para além do fim das limitações impostas ao investimento público.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα έζησε πέρυσι μεγάλη τραγωδία στο Μάτι με 102 νεκρούς. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, βίωσε μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια, στην Ανατολική Αττική, στη Ζάκυνθο, στο Λουτράκι και αλλού. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά ο ευρωενωσιακός σχεδιασμός μένει. Ο σχεδιασμός της εμπορευματοποίησης της γης, της επιχειρηματικής δράσης στα δάση, της εγκληματικής γύμνιας του κρατικού μηχανισμού με 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ περικοπές την τελευταία δεκαετία στη δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία.

Με το λεγόμενο «rescEU» οι ελλείψεις σε μέσα, προσωπικό, υποδομές και χρηματοδότηση σε κάθε κράτος μέλος όχι μόνο δεν καλύπτονται, αλλά, αντίθετα, νομιμοποιούνται και διαιωνίζονται. Αυτό στηρίζεται στη δέσμευση μέρους των επιχειρησιακών ικανοτήτων του κράτους μέλους με «τυράκι» περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για αγορές και επιδιορθώσεις αεροσκαφών, οι οποίες θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά, κόστος. Ο μηχανισμός στέλνει δυνάμεις, όπως ήδη αποδεικνύεται, «κατόπιν εορτής», αν αυτές δεν απασχολούνται αλλού και μόνο σε «εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις».

Απαιτούμε εδώ και τώρα επαρκή κρατική χρηματοδότηση με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη δικαιώματα, άρτιο εξοπλισμό σε κάθε χώρα για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών και καμιά επιχειρηματική δράση στα δάση.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). – Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es ist in der Tat so, wie Sie, Herr Kommissar, gesagt haben: Der Zustand der Wälder in Europa ist zum Teil bedrohlich. Der Borkenkäfer breitet sich aus, und wahrscheinlich auch aufgrund des Klimawandels nehmen Stürme zu, auch zum Beispiel im letzten Herbst in meiner Region. Und doch haben Wälder und Bäume beim Klimaschutz und in der Biodiversität eine ganz herausragende Rolle: Bäume und Wälder sind wie eine grüne Lunge, und dafür und um das auch zu machen, ist eine nachhaltige Forstwirtschaft von ganz herausragender Bedeutung.

Die Rolle beim Klimaschutz können Wälder ja nur wahrnehmen, wenn das Holz auch geerntet wird, das heißt, wenn der Wald auch genutzt wird, und wenn letztendlich das Holz auch genutzt wird, um Baustoffe damit herzustellen oder auch Energie zu produzieren. Dieser Einsatz der Waldbauern für Nachhaltigkeit und für eine nachhaltige Forstwirtschaft gehört honoriert, und wir müssen alles tun, um die Waldbauern auch dazu zu bringen, den europäischen Wald lebendig zu erhalten, nachhaltig zu erhalten, damit dieser Wald seinen vielfältigen Funktionen im Kampf gegen den Klimawandel auch gerecht werden kann.

Ich denke, das kann man im Rahmen der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik tun, und auch ich bin sehr besorgt über die vorgeschlagenen Kürzungen in der zweiten Säule. Vor allem aber, glaube ich, sollten wir uns schon auch überlegen, ob wir nicht im Rahmen der Debatte um den Klimawandel auch neue Instrumente einführen müssen, um den Wald in Europa nachhaltig zu erhalten und seine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel zu erhalten.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la situazione delle nostre foreste è sempre più a rischio e l'Unione europea deve essere, ancora una volta, capofila nella lotta contro questa emergenza.

Tanto è stato fatto, ed è utile ricordarlo, anche grazie alla politica agricola comune. Abbiamo assistito negli ultimi vent'anni a un incremento della nostra superficie forestale pari alla dimensione del Portogallo, segno di una strategia europea che va migliorata ma che ha portato già risultati importanti.

Tuttavia, caro Commissario, non possiamo fermarci. I tagli previsti alla politica agricola comune nella proposta della Commissione significano, in alcuni paesi, una pesante riduzione dei programmi di sviluppo rurale: in alcuni paesi si arriverà al 25 % di taglio e questo rappresenta certamente un passo indietro inaccettabile. I nostri agricoltori e i nostri silvicoltori devono essere protagonisti della sfida e correre ai ripari per quanto riguarda i problemi delle nostre foreste.

Allo stesso tempo bisogna intervenire anche nei confronti dei grandi paesi esportatori di legname con l'istituzione di un efficiente programma di certificazione che consenta l'attivazione di clausole di salvaguardia.

Ci troviamo davanti a una vera e propria emergenza climatica: solo un'Unione europea forte e unita saprà dare ai nostri cittadini le risposte coraggiose e non più rimandabili che ci attendono.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Ştefănuță (Renew). – Domnule comisar, în România se află o mare parte a pădurilor virgine din Europa. Deși pădurile ar trebui protejate pentru rolul lor esențial în conservarea biodiversității, defrișările în masă în zonele protejate continuă. Directivele „Păsări” și „Habitate” sunt constant încălcate. Potrivit unui raport al Agent Green, peste 3 600 de hectare de pădure seculară s-au pierdut în România în ultimii șase ani. În parcurile naturale au fost tăiate 1,2 milioane de metri cubi de lemn. Incendiile sunt, desigur, importante, dar nu spun întreaga poveste a pădurii europene. Agent Green, ClientEarth și Euronatur au înaintat Comisiei o solicitare de ajutor pentru stoparea tăierilor de păduri din ariile naturale protejate.

Domnule comisar, ceea ce avem pe foaie nu este identic cu ceea ce avem în realitate. Cum veți face, totuși, să implementăm într-adevăr aceste norme europene, în interesul pădurii europene?

 
  
MPphoto
 

  Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Wald langsam wächst. Er folgt den unergründlichen Rhythmen der Natur. Klar, wir müssen in Europa den Waldbau weiterentwickeln, naturnäher muss unsere Forstwirtschaft werden, resilienter, dem Klimawandel angepasster. Wir müssen auch unsere besonderen Biotope schützen, und Wildnis muss wieder mehr Platz bekommen. Auch müssen wir im Blick behalten, dass wir eine nachhaltige Produktion dieses unglaublich wertvollen ökologischen Rohstoffs Holz brauchen.

Aber es wird nicht möglich sein, den gesamten ökologischen Frevel, den unsere wachstumsgetriebene Industriegesellschaft begeht, nur im Wald und durch den Wald zu kompensieren. Das ist manchmal ein bisschen der Stand der Debatte. Wir werden nicht den unersättlichen Energiebedarf durch den Energiewald decken können – also die Kritik an Biomasse. Wir werden nicht den Wald einseitig als CO2-Senke sehen können. Und wir können auch nicht den ganzen Verlust der Biodiversität durch eine neue Waldpolitik verändern.

Da ist die Agrarpolitik falsch und auch die Handelspolitik falsch, um da wirklich etwas dran zu machen. Wir können das nicht alles gleichzeitig und schnell schaffen. Der Wald wächst langsam und lässt sich eben auch nur langsam verändern. Daran werden uns unsere Kinder messen.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia Limmer (ID). – Frau Präsidentin! In den Mitteilungen der Kommission lese ich immer wieder Überschriften wie „EU-Maßnahmen zum Schutz des Waldes“ oder „Wiederherstellung des Waldes“. Ja fürchten Sie sich denn nicht vor der eigenen Lächerlichkeit? Es ist doch genau jene EU, die mit ihrer sinn- und faktenbefreiten Energiewende zur nachhaltigen Zerstörung der Wälder beiträgt – übrigens die einzige Nachhaltigkeit der Energiewende in Bezug auf den Wald.

Blicken wir nach Deutschland, einem Land mit über 33 000 Windenergieanlagen, viele davon in bewaldeten Höhenlagen. Aber was kümmert es die selbsternannten Wald- und Umweltschützer – Waldvernichtung für einen guten Zweck. Hier ist nicht der Borkenkäfer der größte Schädling, sondern eben jene Energiewende: beispielsweise 70 geplante Windindustrieparks mit zirka 500 Windanlagen im UNESCO-Naturpark Odenwald, der Münsterwald, der Reinhardswald mit bis zu 800 Jahre altem Baumbestand. Die Liste ist ellenlang. Daher meine dringende Empfehlung: Überlassen Sie vernünftige Waldwirtschaft den Profis vor Ort und nicht ideologiegetriebenen EU—Technokraten!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 171 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Am ascultat intervenția dumneavoastră. Ați început spunând că este ridicol să analizăm situația pădurilor din Uniunea Europeană. Eu, din contră, cred că este nevoie să discutăm și să luăm măsuri. Ce credeți că ar trebui făcut dacă vorbim de o Uniune Europeană, o piață internă, o uniune de state? Ce credeți, că trebuie lăsat la latitudinea fiecăruia să facă ce vrea cu pădurile sau trebuie să analizăm aici și să găsim măsuri specifice pentru a reuși să îmbunătățim situația pădurilor?

 
  
MPphoto
 

  Sylvia Limmer (ID), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der “blauen Karte”. – Ich denke, Sie haben meine Ausführungen nicht verstanden. Lächerlich ist, dass eine EU, die mit ihrer Energiewende und ihrer Politik zu genau dieser Zerstörung der Wälder führt, die dann am Ende bejammert wird, sich zur Retterin eben jener Wälder aufspielt.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, без съмнение дебатът е навременен, особено с поглед към последните няколко месеца, в които станахме свидетели на големи, мащабни горски пожари в световен мащаб, които изпепелиха хиляди хектара гори. Важно е обаче да не останем само с този дебат, както за съжаление често се случва в тази зала. Макар и управлението на горите да е политика в компетенциите и задълженията на държавите членки, е важно да отбележим още веднъж и да повторя и стратегията на Европейския съюз за горите, която трябва да служи като опорна точка, с която да се координират и националните политики.

Около 50% от площта на Европа представляват горски площи, което се явява около 5% от световния горски фонд. Макар и в световен мащаб Европа да не е толкова голям и значим горски фонд, клишето, че те са зелените дробове на планетата и трябва да полагаме грижи за тях, е вярно. Въпреки че глобално тенденциите са горските площи да намаляват, в Съюза те продължават да нарастват и са се увеличили с около 11 милиона хектара до 2010 година.

Вярвам, че всички присъстващи в залата са съгласни за жизненото значение, което горите оказват върху опазването на природата и биоразнообразието, смекчаването на последиците от изменението на климата и борбата за спасяването на отделните региони. Важно е да ги опазваме от незаконна сеч и опожаряване. Призовавам да се използват всички инструменти, най-вече личният пример.

 
  
MPphoto
 

  Matt Carthy (GUE/NGL). – Madam President, forestry strategy, if implemented properly, should be good for the environment, it should be good for local communities and it should be good for rural economies.

We have a situation in my own Member State of Ireland where government policy has ensured that the forestry strategy does none of those things. Now that is not the fault of the European institutions, but the commitment that I would like from you, Commissioner, and the Commission this evening is that the EU won’t fund that policy and the strategy that has seen widespread planting of non-indigenous Sitka spruce, in some cases actually on peat bogland, whereby the actual planting of forests is doing more environmental damage than if they were not planted in the first place.

Secondly, Commissioner, I want you to answer the contradiction that lies at the heart of the Commission’s position in talking about a forestry strategy while at the same time giving a blank cheque to the Brazilian authorities to burn thousands, and hundreds of thousands, of acres of the most important forestry network in the world. That is a question that needs to be answered this evening, Commissioner.

 
  
MPphoto
 

  President. – Mr Carthy, we are, as you know, having a debate tomorrow on that very important issue.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd (PPE). – Fru talman. Vi är alla överens om att skogen spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Kommissionens rapport visar att delar av Europas skogar far illa och har förlorat motstånd på grund av torkan. Det här är ett problem som måste tas på allvar och som måste följas. Men låt mig vara tydlig. Lösningen är inte reglering på EU nivå utan EU:s medlemsländers självbestämmande över skogsfrågan måste värnas och bibehållas. De som aktivt brukar skogen är också de som sitter på kunskapen om hur vi fortsätter att förvalta skogen bäst.

Men det finns två saker som vi kan göra på EU nivå. Det första är att modernisera och uppdatera skogsstrategin från 2013, eftersom stora framsteg har gjorts och omvärlden har förändrats sedan dess. För det andra kan vi se till att EU lagstiftningen tar till vara på de möjligheter som skogen och skogsprodukter ger.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek (S&D). – Madam President, the European Union’s forests are classified among the most valuable natural areas in the word. The Carpathian Forest is one example. Unfortunately, what is happening there nowadays raises the question: is it a second Białowieża case? The Polish Minister of the Environment decided on the mass logging of the forest. The White Carpathians initiative, WWF Poland and the Polish Natural Heritage Foundation are alarmed. The logging site covers Natura 2000 areas and violates EU law, namely the Habitats and Birds Directives.

It’s high time for EU action on this matter, and for the strong voice of the Commission and the Court of Justice to be heard.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (Renew). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Ja, die extreme Trockenheit hat unsere Wälder in den letzten Jahren massiv belastet. Der Borkenkäfer konnte sich explosionsartig vermehren, und wenn ich mir die Zahlen von meinem Bundesland – von Bayern – anschaue, so wurden in den letzten fünf Jahren zwanzig Millionen Kubikmeter Borkenkäferholz geschlagen, zu einem Durchschnittspreis von 25 Euro je Hektar. Eine halbe Milliarde Euro Verlust für unsere bayrischen Waldbesitzer! Geld, das dringend benötigt wird, um tatsächlich den Waldumbau nach vorne zu bringen. Der Wald, wie wir ihn heute kennen, ist der Verlierer des Klimawandels.

Um für die Zukunft fit zu sein, brauchen wir einen nachhaltig bewirtschafteten Wald statt überbordende Gesetze im Umweltbereich. Wir benötigen eine nachhaltige Rohstoffstrategie zur Verwendung von Holz in allen Lebensbereichen. Ich könnte mir auch vorstellen, Borkenkäferholz in öffentlichen Bauprojekten einzubinden. Nur ein bewirtschafteter Wald speichert CO2 und schützt das Klima, das muss uns allen bewusst sein.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE). – Madame la Présidente, monsieur le Commissaire, chers collègues, nos forêts sont en péril et les incendies de cet été témoignent de cette prise de conscience. Quand on regarde, on perd l'équivalent de 800 terrains de football de forêt par heure, c'est énorme.

Monsieur Cañete, votre communication est très complète sur le constat, mais quand même pas assez volontariste sur les propositions, qui suggèrent beaucoup de dialogue et d'engagements volontaires, mais trop peu, bien trop peu de mesures contraignantes.

Je voudrais vous en faire quelques-unes, notamment sur le bois énergie. Il faut absolument exclure maintenant, et non en 2023, le bois énergie de la législation européenne sur les énergies renouvelables.

On sait que 80 pour cent de la déforestation mondiale est due à l'agriculture intensive, donc il faut arrêter d'importer de la viande, du soja, de l'huile de palme qui participent à la déforestation de l'Amazonie et de l'Indonésie.

Et enfin, il faut absolument donner les moyens aux peuples autochtones et aux communautés locales de protéger efficacement leurs forêts, car ils en sont les meilleurs gardiens.

Donc il y a plein de choses à faire, Monsieur Cañete, et on attend des propositions concrètes.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Blaško (ID). – Paní předsedající, pane komisaři, lesy střední Evropy umírají. Je to dáno kombinací několika faktorů. Zaprvé lidsky přemírná péče, sucho a katastrofa způsobená lýkožroutem smrkovým. Lidsky přemírná péče tkví v tom, že se vytvořily tzv. bezzásahové zóny v národních parcích. Lýkožrout smrkový tak dostal absolutně příznivé podmínky pro množení tím, že se nesmí v těchto zónách těžit ani napadané stromy.

V České republice kdysi nádherné lesy na Šumavě a částečně i v Bavorském lese jsou zničeny. Jak tristní pohled je na zdevastované lesy. Navrhuji, aby se Evropská komise situací urychleně zabývala a přijala rázná opatření k zamezení působení lidské hlouposti, byť odborné, a zrušila zákaz těžby napadených stromů v bezzásahových zónách. Zelení, co vy na to?

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 171 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Paní předsedající, já si nepřeju, aby tady byla česko-česká diskuze, ale pan Blaško zvedl návrh, aby Evropská komise zasahovala v členských státech. Vy se domníváte, pane kolego, že české ministerstvo životního prostředí, české lesnictví není schopné se rozhodovat samostatně? Vy si skutečně myslíte, že nám má někdo něco nařizovat? Já nejsem proti sdílení dobré praxe, ale věřím našim lesníkům, věřím našim odborníkům na životní prostředí.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Blaško (ID), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Vážená paní kolegyně, já na rozdíl od Vás jsem likvidoval lýkožrouta smrkového a vidím, co se s Šumavou stalo, jezdil jsem tam. Byla jste tam někdy, když tam byly ty nádherné lesy? A protože si neumíme poradit sami, tak je potřeba, aby nám poradil někdo zvenčí, protože těch odborníků se tam vystřídalo tolik. Podívejte se na Šumavu, to je výsledek jejich práce.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovana predsjedavajuća, šume imaju važan utjecaj na klimatske i okolišne uvjete, kakvoću tla i poljoprivredu, energetsku neovisnost i pristupačnost a pritom predstavljaju i važan sirovinski resurs. Europa srećom nije ugrožena prekomjernim krčenjem šuma; dapače, šumska se površina na našem kontinentu povećava, što je ohrabrujuća informacija.

No, to ne znači da te svoje šume dobro koristimo i da njima dobro upravljamo. Razlike su među državama članicama velike, ne samo u smislu pokrivenosti njihovog teritorija šumama nego i u pogledu vlasništva. Dok je većina europskih šuma u privatnom vlasništvu, u Hrvatskoj je gotovo 80% u javnom vlasništvu i njima upravlja javna tvrtka. Dogovoreni ciljevi u budućim strategijama upravljanja šumskim površinama moraju nam biti zajednički, ali moramo paziti da pritom uvažimo specifičnosti svake države članice.

Hvala lijepa.

 
  
MPphoto
 

  Αλέξης Γεωργούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη διαθέτει κοινή δασική πολιτική. Τα δάση, εκτός από φυσικός πλούτος μιας χώρας, είναι και ο πνεύμονας όλου του πλανήτη. Δημιουργούν οξυγόνο για όλους τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα. Υπολογίζεται ότι το 43% της έκτασης της Ευρώπης αποτελείται από δάση, τα οποία, εκτός από τον πλούτο των οικοσυστημάτων και τη χρήσιμη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας που προσφέρουν, έχουν την ικανότητα να απορροφούν εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Τα ευρωπαϊκά δάση απορροφούν το 10% των εκπομπών αυτών.

Η ραγδαία υπερθέρμανση, όμως, οδηγεί σε φονικές πυρκαγιές. Φέτος, ο μέσος όρος των πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τριπλασιάστηκε. Ο ευρωπαϊκός Νότος –η Ελλάδα η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία– φλέγονται κυριολεκτικά κάθε καλοκαίρι με σημαντικές απώλειες σε φυσικό πλούτο, ζώα αλλά και ανθρώπους. Προβλέπεται επίσης ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί κατά 40% έως 100% τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν θα έχουμε δάση να προστατεύσουμε σε λίγο καιρό. Για αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα όσο έχουμε την πολυτέλεια. Γιατί να μην πάρουμε σαν παράδειγμα το μεγάλο πράσινο τείχος στην Αφρική και να το ακολουθήσουμε; Μεγαλώσαμε με τον φόβο ότι η κλιματική αλλαγή θα είναι ένα πρόβλημα που θα απασχολούσε κάποια από τις επόμενες γενιές και, τελικά, η γενιά αυτή είμαστε εμείς.

 
  
MPphoto
 

  Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, quiero darle las gracias y la enhorabuena por su trabajo al frente de la cartera de Energía y Acción Climática. Muchas gracias por su liderazgo para llevar a buen puerto el Acuerdo de París y por sus ambiciosos objetivos en materia de cambio climático.

Los bosques son uno de nuestros mayores activos desde el punto de vista medioambiental. Nos ayudan a proteger los suelos de la erosión, filtran el aire, sirven de hábitat para numerosas especies y tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. De eso sabemos mucho en España, el segundo país con mayor superficie boscosa de toda Europa. Los bosques españoles nos han convertido en el país de la Unión Europea más rico en biodiversidad, y sus 7 500 millones de árboles absorben el 37 % del CO2 que emitimos.

Pero, al mismo tiempo, somos muy consciente de que no hay paisaje sin paisanaje. El buen estado de conservación y la salud de nuestros bosques dependen de su relación con los habitantes del mundo rural. Por eso, debemos reconocer el importante papel económico y social de los bosques en la Europa rural. Los bosques son fundamentales para luchar contra la despoblación, generando oportunidades económicas y empleo en la España vacía. Dan trabajo a la industria maderera y suministran el material necesario para la generación de bioenergía.

Por ello, mostramos nuestro pleno rechazo a los recortes propuestos por la Comisión para el presupuesto de la PAC.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Nicolás Gonzalez Casares (S&D). – Señor presidente, como se ha dicho, por un lado, pagamos por productos agrícolas que reducen bosques en terceros países y, por otro, en algunas zonas de Europa el declive demográfico rural hace que el monte se expanda, con el consiguiente abandono de los cultivos tradicionales y la ganadería extensiva, del mismo modo que aumentan los incendios forestales.

Tampoco podemos permitirnos la pérdida progresiva de nuestros bosques autóctonos, singularmente los atlánticos, que son reservas de biodiversidad. Por ejemplo, en Galicia, la superficie de monocultivo de eucalipto se ha duplicado en veinte años. No se trata de eliminarlo, pero sí de impedir su descontrol e impulsar una gestión ordenada.

Desde la Unión Europea tenemos la obligación de favorecer una política comercial e internacional que frene la deforestación, pero también, señor comisario, aquí, en Europa, debemos impulsar una gestión forestal sostenible, proteger el bosque tradicional, luchar contra el despoblamiento rural, incentivar la ganadería extensiva y sostenible, conservando los fondos dedicados a la PAC, contribuyendo a mantener nuestros bosques y ecosistemas de un modo más saludable.

 
  
MPphoto
 

  Martin Hojsík (Renew) – Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, európske lesy, naše prírodné bohatstvo, sú v ohrození.

Ohrozuje ich nielen klimatická kríza, ale aj developeri, zlé hospodárenie, požiare i smrtiaca chémia. Ich devastácia škodí celej našej spoločnosti. Nachádzame sa v stave klimatickej núdze a ak máme obmedziť globálne otepľovanie pod jeden a pol stupňa a ochrániť našu biologickú rozmanitosť, musíme lesné ekosystémy skutočne chrániť. Potrebujeme také pravidlá, ktoré skončia plošné postreky nebezpečnými pesticídmi v lesoch, ktoré zastavia ich drancovanie, pomôžu ich obnove, ale rovnako zaistia, že aspoň časť, aspoň päť percent európskych lesov zostane nedotknutých, že zostanú bez zásahu. Ide o otázku princípu. Nikdy nesmie zvíťaziť politický záujem alebo krátkodobé ekonomické záujmy. Nemôžeme zabudnúť, že lesy nie sú len zdrojom príjmov, sú zdrojom života a biologickej rozmanitosti. Preto potrebujeme novú európsku stratégiu týkajúcu sa lesov, pretože ich životaschopnosť je základom budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, quand on sait que les biens et les services forestiers participent à la réalisation de 9 des 17 objectifs de développement durable (production de denrées alimentaires, approvisionnement en eau propre, captage et stockage de carbone, biodiversité et, on l'oublie trop souvent, réduction des inégalités), l'intérêt pour les forêts devrait vraiment remonter dans l'agenda politique. En cela, nous saluons la volonté de la Présidente von der Leyen de faire de la réalisation de ces objectifs, une priorité. Mais, si politique de reboisement il y a, je retiens surtout une phrase de votre communication: les forêts nouvellement plantées ne peuvent remplacer les forêts primaires. Quand il y a destruction, elles ne peuvent être recréées. Quand il y a une perte, elle ne peut être compensée.

On parle beaucoup de l'Amazonie, elle fait évidemment la une, mais pas moins de 43 % du territoire européen est boisé. C'est donc un enjeu essentiel, il faut dégager les moyens. Il y en a dans le cadre de la politique agricole commune, mais ils sont largement sous-utilisés. La Commission européenne prévoit-elle d'en faire la promotion auprès des États membres?

Enfin, je le répète, avec mes collègues: la biomasse est un enjeu fondamental et nous savons qu'il y a une véritable aberration, une hypocrisie, à l'utiliser comme source d'énergie renouvelable.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Przewodniczący! Zabierając głos w tej debacie, chcę podkreślić, że mój kraj, Polska, jest jednym z liderów Unii, jeżeli chodzi o prowadzenie zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Należy także dodać, że jest to gospodarka samofinansująca się. Ilość pozyskiwanego drewna w ciągu ostatnich trzydziestu lat podwoiła się, jednak bez uszczerbku dla zasobów leśnych w kraju, czego dowodem jest stały wzrost powierzchni lasów. Obecnie lesistość w Polsce wynosi blisko trzydzieści procent.

W tej sytuacji dobrze stało się, że lasy zostały wreszcie włączone rozporządzeniem Parlamentu i Rady z maja 2018 r. do ram polityki klimatyczno-energetycznej, co oznacza, że pochłanianie emisji CO2 przez lasy zostanie wreszcie uwzględnione w bilansach emisji poszczególnych krajów unijnych. Będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój leśnictwa po roku 2020.

Niestety zmiany klimatu wpływają niekorzystnie na lasy w Europie: wysokie temperatury, długie okresy suszy, bezśnieżne zimy i dodatkowo ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huraganowe wiatry, a także inwazja szkodników, w tym w szczególności kornika drukarza, powodują ogromne zniszczenia, co wymaga wsparcia gospodarki leśnej.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pyitanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 171 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Karen Melchior (Renew), blue-card question. – Thank you very much, Mr Kuźmiuk, for your intervention. Having lived in Poland I know the importance of the Polish forest and I want to hear what you think the Polish Government and Poland is doing to protect the original, very important forest in Poland.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście wokół Lasów Państwowych w Polsce narosło w ostatnich miesiącach sporo nieporozumień, szczególnie jeżeli chodzi o tę sprawę kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej. Ale te dane, które przed chwileczką zaprezentowałem, pokazują, że polskie Lasy Państwowe prowadzą wzorcową gospodarkę leśną w całej Unii Europejskiej. Co więcej – i to bardzo mocno chciałbym podkreślić – to jest gospodarka samofinansująca się. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent, disait Chateaubriand. Si cela est vrai dans certaines parties du monde – et l’actualité de cet été nous l’a cruellement rappelé – l’Europe fait exception en la matière, puisque la forêt européenne s’étend d’un hectare toutes les quatre secondes. C’est une chance, mais c’est surtout une grande responsabilité.

Dans un contexte de vague de chaleur intense, d’attaque de parasites et de maladies du bois, nous devons redoubler nos efforts pour que nos forêts européennes soient bien gérées et continuent à jouer un rôle économique, social et environnemental. Car le potentiel des forêts européennes pour la réalisation de l’accord de Paris est extraordinaire. Encore faut-il s’autoriser à exploiter nos ressources dans le plein respect du développement durable et de la croissance de notre patrimoine forestier sur le long terme.

Certes, il n’existe pas de politique forestière commune, mais les politiques européennes peuvent avoir un impact sur les politiques nationales. Aussi me paraît-il essentiel, Monsieur le Commissaire, que les crédits du deuxième pilier de la PAC soient maintenus pour la prochaine programmation budgétaire. Ils sont essentiels pour soutenir les propriétaires forestiers dans leur gestion forestière durable. Nous pensons aussi que notre projet de recherche doit être mobilisé pour soutenir l’adaptation au changement climatique.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, dans sa récente communication sur la protection des forêts, la Commission envisage des mesures de régulation additionnelles pour lutter contre la déforestation et mieux protéger les forêts. Alors deux questions. La première: avez-vous l’intention d’introduire une réglementation contraignante pour garantir que les produits à risque pour les forêts, par exemple les produits de l’agriculture intensive ou encore les produits de l’exploitation minière – dont on parle beaucoup moins et qui sont pourtant une cause importante de déforestation – et donc que ces produits qui sont mis sur le marché de l’Union ne soient pas liés à la déforestation et dans quel délai?

La seconde question: afin de faire des accords commerciaux un véritable levier contre la déforestation, envisagez-vous de rendre le chapitre «développement durable» contraignant, avec sanctions? Je vous donne un exemple de cette industrie minière canadienne qui a déraciné pas moins de 195 000 arbres en Turquie, dix fois plus que ce qui était prévu initialement. Comment garantir que l’or qui est exploité par cette entreprise ne se retrouvera pas sur le marché européen grâce à l’accord de libre-échange du CETA?

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Wald ist Lebensraum, Holzlieferant, Erholungsort und Klimaschützer zugleich. Doch im Moment ist er unser Patient, denn Hitze, Borkenkäfer und Stürme setzen ihm mehr denn je zu. Was unser Wald braucht, ist Pflege. Wir dürfen unseren Hoffnungsträger gegen den Klimawandel nicht allein lassen, sondern müssen ihn unterstützen. Laut Eurostat absorbieren Europas Wälder jährlich zehn Prozent der gesamten EU-Treibhausgasemission.

Es ist klar: Ein bewirtschafteter Wald hilft mehr gegen den Klimawandel als ein Wald, der sich selbst überlassen wird. Warum? Zum einen bindet Holz als Baumaterial dauerhaft Kohlenstoff, zum anderen sorgt nachhaltige Bewirtschaftung vor allem für gesunde Bäume und dadurch für eine maximale CO2-Aufnahmekapazität. Schlecht bewirtschaftete Wälder dagegen sind Verlierer des Klimawandels. Nicht nur sind sie anfällig für Dürren, sondern sie sind ebenso Brutherde für Schädlinge. Deshalb ist eine nachhaltige und aktive Forstwirtschaft Garant für gesunde Wälder und deren hohe CO2-Aufnahmekapazität.

Um diese Ziele verfolgen zu können, setze ich mich für eine Weiterentwicklung der europäischen Waldstrategie ein, welche neue, aber vor allem auch gesunde Wälder fordert. Ich freue mich da auf die Zusammenarbeit. Der Landwirtschaftsausschuss wird dazu auch Vorschläge erarbeiten.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 171 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (Renew), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Lins! Würden Sie mir zustimmen, dass wir im Bereich der Borkenkäferforschung tatsächlich auch Projekte und europäische Gelder mitnutzen sollten, zum Beispiel vom Life-Programm oder von Horizont 2020? Denn ich glaube, gerade zur Borkenkäferbekämpfung sind auch biologische Mittel inzwischen schon gut einsetzbar, die aber noch weiter erforscht werden sollten. Genau das ist nämlich die Richtung, in die wir gemeinsam gehen müssen.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ja, die Frage kann ich sehr kurz und knapp beantworten: Das halte ich für eine gute Idee, für eine gute Möglichkeit, hier auch von der europäischen Seite zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Eero Heinäluoma (S&D). – Arvoisa puhemies, jotta voimme tehdä metsien hyväksi jotakin järkevää, meidän täytyy tunnustaa, että Euroopassa ei ole yhtä metsää, vaan on kovin monenlaisia metsiä.

Suomi on Euroopan metsäisin maa, yli 70 prosenttia maan pinta-alasta on metsiä. Suomi on aina käyttänyt metsiä, mutta tehnyt sen viisaalla, vastuullisella tavalla. 100 vuoden aikana metsien määrä ei ole Suomessa vähentynyt. Ne ovat todellakin virkistyksen lähde, ne ovat olleet hyvinvoinnin lähde ja tänään me ymmärrämme, että ne ovat valtaisan tärkeitä hiilinielujen kannalta.

Avainasemassa on, että teemme kestävää metsänhoitoa ja siinä me voimme paljon oppia toisiltamme. Tärkeätä on, että kun komissio miettii jatkotoimia, niin niitä maita, jotka ovat hoitaneet metsänsä hyvin, ei rangaista, kun päätetään esimerkiksi hiilinielujen tulevaisuudesta.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Unsere nächste Rednerin ist Simone Schmiedtbauer aus der grünen Steiermark in Österreich, die – wie viele andere auch – heute ihre Jungfernrede hält.

 
  
MPphoto
 

  Simone Schmiedtbauer (PPE). – Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Danke vielmals für die nette Einleitung – ja, ich komme aus Österreich. 48 % – also beinahe 50 % – unserer Fläche besteht aus Wald. Vielleicht kann man deshalb nachvollziehen, warum mir der Wald – der Forst – so wichtig ist. Bevor wir aber über den Zustand der Wälder in Europa reden, möchte ich noch einmal ganz deutlich hervorstreichen, warum die Wälder von so großer Bedeutung sind.

Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es keinen größeren Unterstützer als unsere nachhaltigen, aber bewirtschafteten Wälder. CO2 wird im Holz gespeichert und auch in den Holzprodukten. Der Wald ist zu schützen, aber auch sinnvoll zu nützen. CO2 speichern und europaweit mehr als drei Millionen Arbeitsplätze sichern, das kann unser Wald.

Mir ist es deshalb sehr wichtig, dass wir ganz sachlich an die Thematik herangehen. Das Klima ändert sich. Der Druck durch Schädlinge und extreme Wetterereignisse findet statt. In Anbetracht dessen muss die Europäische Kommission reagieren und unsere Waldbesitzer und den gesamten Forstsektor unterstützen. Wir brauchen deshalb eine neue, ganz starke EU-Forststrategie, die auch in Zukunft Klarheit schafft.

Wir können keine Kürzungen der zweiten Säule des Agrarbudgets, mit dem auch unsere Waldbesitzer unterstützt werden, hinnehmen. Wir brauchen öffentliche Gelder, um die Klimawandelfolgen in unseren Wäldern bewältigen zu können. Da sehe ich die Ausweitung des Europäischen Solidaritätsfonds als sehr guten Lösungsansatz, um den betroffenen Waldbesitzern den Rücken zu stärken. Sie können in Zukunft unsere Partner sein.

 
  
MPphoto
 

  Adam Jarubas (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Lasy są jednym z najważniejszych składników naszych ekosystemów. Od ich kondycji zależy zdolność pochłaniania i bilansowania części emisji gazów cieplarnianych. Od kondycji lasów zależy również poziom bioróżnorodności. Są one także elementem gospodarki, na którym opartych jest wiele europejskich miejsc pracy, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Zgadzam się z przedstawioną oceną Komisji, że należy podjąć w ramach europejskiej strategii leśnej zdecydowanie działania, które mogą pomóc państwom członkowskim, właścicielom i zarządcom lasów w walce z problemami pożarów, kataklizmów, chorób czy szkodników lasów. Dzisiaj musimy zająć się tym problemem na poziomie europejskim, gdyż indywidualne działania mogą nie być tak efektywne. Chociaż zgadzam się z tym, że tym podstawowym poziomem powinien być poziom krajowy, jak najbliższy temu problemowi. Musi to być wsparcie na wielu poziomach, począwszy od koordynacji poprzez uruchamianie odpowiednich funduszy ze wspólnej polityki rolnej czy programu „Life”, na wspieraniu badań i rozwoju skończywszy. Strategia leśna powinna znaleźć odzwierciedlenie w programie „Horyzont Europa”. Odtworzenie substancji leśnej to z jednej strony właśnie kierunek działań, a z drugiej wzmacnianie odporności na szkodniki i czynniki atmosferyczne. Nie można również zapomnieć o infrastrukturze, która jest konieczna w przypadkach kryzysowych, i o wspomaganiu służb, które muszą być uruchamiane na poziomie państw członkowskich w przypadkach pożarów czy huraganów.

 
  
MPphoto
 

  Álvaro Amaro (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, caras e caros Colegas, nós sabemos todos que os Tratados não mencionam expressamente a palavra “florestas”. Também sabemos que, nos últimos anos, as instituições europeias, o Parlamento, mas naturalmente a Comissão, têm estado mais ativos na gestão deste património.

Mas eu quero dizer aqui hoje que consideramos que, apesar das dificuldades na gestão de uma floresta tão diferente nos diversos países, como de resto a agricultura o é em tantos países que fazem parte da União, foi possível fazer uma Política Agrícola Comum.

Também aqui tem que ser possível, no mínimo, fazer uma estratégia florestal comum. Por isso nós dizemos sim à preservação ambiental e ao equilíbrio ecológico, dizemos sim ao maior envolvimento dos municípios, das regiões, dizemos sim a uma gestão sustentável da biomassa, mas também dizemos sim ao valor económico da floresta.

Um maior valor económico da floresta com estas vertentes associadas implica mais gente nos territórios, e mais gente nos territórios significa mais desenvolvimento equilibrado.

Queria, por isso, deixar aqui uma sugestão, tal como disse a Colega Simone Schmiedtbauer há pouco, em relação ao reforço do Fundo de Solidariedade. Eu queria dizer, como se diz no meu país, que os fogos florestais não se combatem, evitam-se, e era por isso que eu gostaria de deixar a sugestão de termos um fundo para apoiar a prevenção na floresta.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, on hyvä, että käymme keskustelua Euroopan metsien tilasta. Euroopan unionin pinta-alasta 40 prosenttia on metsää ja ne ovat meille äärettömän tärkeitä monellakin tavalla, mutta nyt erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta.

Metsät tuovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan kahta kautta. Toisaalta ne ovat tärkeä ja merkittävä hiilinielu, mutta toisaalta ne ovat myös kestävä raaka-aineiden lähde. Itse asiassa kaikki, mikä tehdään nyt öljystä, voidaan tehdä tulevaisuudessa puusta. Siksi on tärkeää tukea alan innovaatioita ja tuotekehitystä.

Mutta nyt kun puhumme erityisesti metsätuhoista, on tärkeä painottaa nimenomaan aktiivisen, kestävän metsänhoidon roolia. Sellaiset metsät, joita hoidetaan aktiivisesti, eivät ole niin herkkiä metsätuhoille, myrskyille ja tuhoeläimille kuin hoitamaton metsä. Ja eittämättä on niin, että ilmastonmuutoksen edetessä erilaiset ääri-ilmiöt ja myrskyt tulevat lisääntymään myös Euroopassa ja siksi meidän on huolehdittava metsistämme hyvin.

Ja aivan viimeisenä arvoisa komissaari, asia mihin meidän täytyy myös saada parannus viimeistään osana uutta metsästrategiaa, on eurooppalainen tietokanta metsävarannoista. Silloin kun tiedämme meidän metsiemme tilan, voimme paremmin myös keskustella siitä Euroopan tasolla. Kaikissa maissa tilastointi ei ole vielä sillä tasolla, että meillä olisi ajantasaista tietoa.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Für das nun folgende Verfahren der spontanen Wortmeldungen liegen mir bereits Wortmeldungen von mehreren Personen vor. Wie Sie wissen, gibt es die Regel, dass wir fünf Minuten spontane Wortmeldungen haben können. Ich kann darüber hinaus einige Minuten zugeben. Ich habe daher vor, acht Personen zu nehmen.

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Balázs Hidvéghi (PPE). – Elnök úr, tisztelt Biztos Úr, tisztelt Kollégák! Rohanó világunkban nagy kincs az az alázat és gondolkodásmód, amivel az erdészek bírnak. Miközben ők gondozzák a faji sokféleség fenntartásának egyik zálogát jelentő erdőinket, a világ többségével ellentétben nem egy-két éves, hanem húsz-harminc éves távlatban gondolkodnak. Jelenleg Magyarország területének több mint egyötödét fedi erdő. A magyar kormány által támogatott erdősítési program keretében idén tavasszal további huszonkétmillió facsemetét ültettek el erdészeink. Erdőink nemcsak otthont, rejtekhelyet és táplálékot biztosítanak állatok és növények millióinak, hanem aktívan hozzájárulnak a környezetükben élő emberek életminőségéhez is, a gazdaság és a vidék fejlődéséhez, és nem utolsósorban az éghajlat egyensúlyban tartásához. Mivel tudatában vagyunk annak, hogy az erdő nemcsak élőhely, nemcsak gazdasági és környezeti tényező, hanem az Úristen által a gondjainkra bízott teremtett világ része, a magyar kormány úgy döntött, hogy további 6000 hektárral növeli meg a hazai erdőterületek arányát... (az elnök megvonja a szót a felszólalótól)

 
  
MPphoto
 

  Clotilde Armand (Renew). – Monsieur le Président, j'ai voulu prendre la parole pour insister sur le fait que la protection des forêts est encore à un niveau très faible, il me semble, sur notre continent.

Je prends comme exemple le système de protection des forêts vierges et quasi vierges. Bien que ces forêts ne représentent qu'une infime fraction de la superficie forestière en Europe, elles sont absolument remarquables en termes de valeur écologique et de conservation. Or, des surfaces importantes de forêts sauvages continuent d'être exploitées en Roumanie et en Slovaquie. Pour vous donner un ordre de grandeur, environ 10 000 arbres par an sont coupés de manière illégale dans toutes les forêts roumaines.

J'aimerais voir un jour un catalogue européen des forêts primaires, pour reconnaître leur valeur patrimoniale et leur assurer une protection élevée. Ce catalogue pourrait contenir l'inventaire de ces forêts qui répondent aux critères établis par un comité scientifique, ainsi que leur cartographie. J'insiste beaucoup sur ce projet de catalogue des forêts primaires.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Hvala za besedo. Danes govorimo o stanju gozdov v Evropi. Vsi vemo, da so gozdovi naša pljuča, da imajo zelo pomembno vlogo pri ponoru ogljika, prav tako da je v lesnih izdelkih pravo skladišče tega toplogrednega plina.

Po drugi strani je situacija v Evropi zelo različna od države do države. Sam prihajam iz Slovenije, ki je kar 60 % pokrita z gozdovi, in v Sloveniji imamo kvaliteten, trajnosten način upravljanja z gozdovi, tudi procent in površine gozdov naraščajo.

So pa naši gozdovi, prav tako kot drugi, občutljivi na številne vplive okolja, od požarov, vplivov zaradi snegoloma, posledic zaradi podlubnikov. Zato moramo okrepiti ta sektor in v programu razvoja podeželja, prav tako v programih LIFE in Horizon, zagotoviti primerna sredstva, da bomo lahko tudi kvalitetno in odgovorno upravljali z gozdovi v prihodnje.

 
  
MPphoto
 

  Mauri Pekkarinen (Renew). – Arvoisa puhemies, viimeisen vuoden aikana maailmassa on palanut metsiä noin 15 miljoonaa hehtaaria. Se on enemmän kuin monen Euroopan unionin jäsenmaan pinta-ala. Näistä paloista on syntynyt päästöjä enemmän kuin monessa maassa teollisuuden ja energiantuotannon päästöt ovat yhteensä.

Yksi syy tällaiseen suureen määrään metsäpaloja on se, että maailmassa on aika paljon hoitamattomia metsiä. Hoitamattomat metsät ovat alttiita metsäpaloille. Suomen kokemukset kertovat tästä. 60–70 vuotta sitten Suomessa paloi metsiä vuodessa keskimäärin noin 100 000 hehtaaria. Viimeisen vuosikymmenen aikana, kun meillä on tehty hyvää metsänhoitotyötä, keskimäärin enää vain noin 1 000 hehtaaria vuodessa.

Minun viestini on se, että metsän kestävä ja biodiversiteetin turvaava taloudellinen käyttö ja hoito on tehokas este metsäpaloille ja se on ilmastokysymyksen kannalta oikea ja turvallinen tie.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Mr President, the Irish Government recently published a plan to create 8,000 hectares of new forestry every year. The target for these newly planted trees is for 70% conifers and 30% broad leaves. This plan will essentially double down on Ireland’s existing commercial forestry policy, which violates the basic principles of biodiversity, with its complete over-dependence on Sitka spruce conifers.

Europe does not need factory-farm forests and cash-crop multicultures. We need the right trees in the right places.

42% of all Sitka spruce grown in Ireland is harvested for energy purposes, the rest is used as construction timber. 51% of Ireland’s total forested area is made up of Sitka spruce, therefore an enormous amount of Ireland’s forests are burned as biomass. 42% of all the Sitka spruce grown in Ireland is released back into the atmosphere as carbon.

At the heart of the problem is the renewable energy directive: the crazy and completely unscientific policy of treating biomass as having zero emissions or as being carbon neutral.

I’d ask the Commissioner to revisit the directive.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mortler (PPE). – Herr Präsident, liebe Kollegen! Es ist heute schon viel Wichtiges und Richtiges gesagt worden, und uns allen muss klar sein: Der europäische Wald kann das weltweite Klima sicherlich nicht retten. Aber wir zeigen heute, dass wir es ernst meinen, wenn wir über die Lage des Waldes in Europa reden und vor allem nach Lösungen suchen. Denn der Wald ist der Verlierer des Klimawandels. Wenn Bäume absterben – es ist mehrfach gesagt worden –, binden sie kein neues CO2 mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Wald als den nachwachsenden Rohstoff – als wunderbaren Rohstoff – begreifen, der er ist, einmal zum Schützen, aber auch zum Nützen.

Ich plädiere abschließend dafür, dass wir alles tun müssen, um Millionen neuer Bäume in Europa eine Chance zu geben und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer europäischen Strategien zu animieren, den Ball ganz oben auf die Agenda zu setzen.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem rád, že se věnujeme tomuto důležitému tématu oproti jiným, která se věnují např. brexitu. Myslím si, že je důležité ukázat občanům, že se věnujeme i praktickým problémům. Já zde nebudu opakovat to, co již bylo řečeno, na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že my máme nástroj, který můžeme použít v rámci ochrany lesů, a to jsou naše evropské fondy. Myslím si, že bychom měli pomoci právě ve vysazování lesů, stromů tam, v těch členských státech, kde je to potřeba, a samozřejmě také ve scelování pozemků, to zde ještě nebylo zdůrazněno.

Naše pomoc by měla směřovat obcím, regionům, ale i sdružením, např. sdružením soukromých a obecních vlastníků, to je všechno možné, v rámci České republiky je takovéto jedno velmi silné sdružení. Měli bychom také podporovat výzkum právě proti škůdcům, kteří ničí naše lesy. Těch nástrojů máme celou řadu. Myslím si, že je dobré je používat, a já jsem připraven na to pomoci svým hlasováním při jednání zde v plénu.

 
  
MPphoto
 

  Valter Flego (Renew). – Poštovani predsjedavajući, hvala vam predsjedniče, poštovani povjereniče, vidimo što se dešava ovih tjedana u amazonskoj prašumi. Jasno da je to rezultat, prije svega, nebrige, da je to strašno, da treba reagirati  i naravno, vrlo oštro  i jako djelovati u tom pravcu.

No, međutim, uvijek trebamo krenuti od sebe, vidjeti kako mi doma možemo nešto dobro učiniti. Iz tog razloga, naravno, da trebamo imati na umu da onečišćenje ne poznaje granice i da isto tako klimatske promjene ne poznaju granice. Priroda može bez čovjeka, ali čovjek ne može bez prirode i to je jasno. Iz tog razloga, zalažem se za više novaca u budućem financijskom razdoblju za protupožarne putove, za pošumljavanje i za liječenje oboljelih šuma. Na taj način, mi ćemo ulagati sasvim sigurno u svoju zdravu sadašnjost, ali i budućnost. I to trebamo učiniti.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank all the Members for their respective contributions, which reflect the genuine interest in our forests throughout the European Union. The EU is committed to protecting and restoring existing forests, including within the European Union, as confirmed in the recent communication on stepping up European Union action to protect and restore the world’s forests.

The sustainable management of our forests can enhance their resilience against extreme events, help confront the climate-change challenge and guarantee the conservation of biodiversity and the provisioning of key services to our society.

The future common agricultural policy, with a new balance of responsibilities between Member States and the European Union, will continue to support the sustainable management of the EU forests, based on a needs assessment and a long-term strategy, acknowledging their role in the transition towards a low-carbon and climate-friendly economy, in support of rural livelihoods and the bioeconomy, and in protecting biodiversity and providing ecosystem services.

In the light of the commitments made by President-elect Ms von der Leyen in terms of biodiversity and climate change, in the new Green Deal further action could be envisaged in the context of the announced post-2020 biodiversity framework, in order to improve the conservation status and the resilience of European Union forests.

We will also consider forest protection and restoration as a specific priority for the future in the context of reflection on the new strategic framework for forests after 2020.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Асим Адемов (PPE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, горите в ЕС са нашето „зелено“ богатство и изпълняват важни екологични, социални и икономически функции. Те заемат над 40% от територията на ЕС, усвояват около 10% от въглеродните емисии, осигуряват заетост на над 3 млн. европейци и крият огромен потенциал за развитие на биоикономиката. Същевременно горските екосистеми са изправени пред все по-големи предизвикателства, свързани с промените в климата: екстремни суши, горски пожари, наводнения, свлачища, инвазивни видове, патогени и др.

В резултат на климатичните промени през последните десетилетия зачести броят и интензитетът на горските пожари в цяла Европа, включително и в България. Не само потушаването на горските пожари, но и възстановяването на горите и горските местообитания след пожар отнема много усилия, време и средства. Справянето с тези предизвикателства изисква устойчиво управление на горите, дейности по превенция и засилено сътрудничество между държавите членки.

В тази връзка приветствам постигнатия напредък в изпълнение на Стратегията на ЕС за горите и споделям необходимостта от разработване на нова стратегия за периода след 2020 г., с цел по-нататъшно подобряване на координацията и обмена на добри практики между държавите членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Schneider (PPE), schriftlich. – Brände, Sturm, Trockenheit und Insektenbefall gefährden unsere Wälder massiv – insofern sind Nothilfemaßnahmen erforderlich. Wir brauchen dringend einen langfristigen Plan zum Erhalt unserer Wälder, damit unser Wald als Klimaschützer, Erholungsgebiet, Lebensraum für Flora und Fauna und Wirtschaftsfaktor erhalten werden kann. Ein wichtiger Punkt ist die Verstärkung der forstlichen Forschung in den Bereichen klimaresistentere Baumarten und Forstpflanzenzüchtung, Verstärkung der europäischen Zusammenarbeit im Monitoring sowie Bekämpfung von Schädlingen und deren Verbreitung. Dabei wäre es zielführend, wenn die Nationalstaaten intensiver zusammenarbeiten und ihre Forschung und Ergebnisse koordinieren würden.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου