Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 16 септември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Декларация на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента: вж. протоколи
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Съобщение на председателството – Избор на Европейски омбудсман
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 15.Ред за работата на Парламента
 16.Положението, свързано с горите в ЕС (разискване)
 17.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (разискване)
 18.Положението в Хонконг (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (334 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1978 kb)
Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност