Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 16 september 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 10.Onderhandelingen voor de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen
 11.Mededeling van het voorzitterschap – Verkiezing van de Europese Ombudsman
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.De toestand van bossen in de EU (debat)
 17.Octrooieerbaarheid van gewassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard (debat)
 18.Situatie in Hong Kong (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (334 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (334 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1978 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid