Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0810(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0008/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0008/2019

Συζήτηση :

CRE 17/09/2019 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0008

Συζητήσεις
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

3. Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – Segue-se o debate sobre o relatório do Deputado Roberto Gualtieri sobre a nomeação do Presidente do Banco Central Europeu (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE)) (A9-0008/2019).

Antes de abrir o debate gostaria de informar, e recordar para aqueles que já o sabem, que, nesta sessão plenária, vamos testar o novo sistema de registo eletrónico dos pedidos “catch-the-eye” e “cartão azul”.

As informações foram disponibilizadas aos Srs. Deputados. As instruções encontram-se nos vossos lugares e, portanto, para apresentarem os pedidos de intervenção “catch-the-eye” e “cartão azul” poderão utilizar os respetivos botões nas funções apropriadas dos vossos dispositivos eletrónicos de votação.

Enquanto o sistema estiver em teste, continua a ser possível fazer os pedidos pela forma antiga, tradicional, mas convidamos os Srs. Deputados a utilizarem a nova metodologia, sendo que isto significa que não se devem esquecer de trazer convosco o cartão de votação para que possam participar nos debates através destes instrumentos eletrónicos.

Vou então dar início ao nosso debate. Como os Srs. Deputados sabem, o relatório que está na base do nosso debate foi um relatório a cargo do nosso antigo colega Roberto Gualtieri que, entretanto, se tornou Ministro da Economia de Itália e a quem, certamente, desejamos as maiores felicidades no exercício dessas funções. Para a apresentação do presente relatório ele foi substituído pela nossa colega Irene Tinagli, que foi eleita, no dia ontem, presidente da Comissão ECON substituindo, portanto, também nessa tarefa o nosso colega Gualtieri. A ela desejamos igualmente os maiores sucessos no exercício das funções nessa importantíssima comissão deste Parlamento.

É a ela que dou, portanto, a palavra no início do nosso debate. A Sra. Tinagli tem 6 minutos de intervenção, já que manifestou interesse em esgotar o seu tempo de intervenção inicial e final na mesma intervenção de abertura.

Tem, então, a palavra a Sra. Tinagli.

 
  
MPphoto
 

  Irene Tinagli, Chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs. – Mr President, with this report the European Parliament delivers its opinion on the appointment of the fourth President of the European Central Bank – an institution which became a fundamental pillar not only for the conduct of monetary policies but also for the whole process of Europe’s economic integration.

The nomination of Christine Lagarde as the first woman to serve in this position, which is itself something historic, is happening fortuitously only a few months after the solemn celebration in this Chamber of the euro’s 20th anniversary. The single currency is, first and foremost, a powerful economic tool. Not only is it the natural and indispensable complement to the single market, but it is also, as President Mario Draghi often recalls in his speeches, the prerequisite for preserving monetary sovereignty in an increasingly global and interconnected world.

The euro though is more than a mere economic tool: it is, above all, an ambitious political project. It is the cornerstone of a European Union of peace and prosperity and the indispensable instrument for protecting and supporting the European economic, social and political model – as we face the important transformations of our time.

Over the past 20 years – despite the imperfection and incompleteness of European economic governance – the single currency has shown amazing strength and resilience, even when confronted with one of the toughest economic crises in history. In addition to the political determination to maintain its integrity, the commitment by the European Central Bank and its Presidents – within their terms of reference, of course – to preserve the single currency through concrete monetary-policy action has made a fundamental contribution to protecting the euro and hence the well-being of all European citizens.

The 76 written answers provided by the candidate, which are attached to the report being voted on today, as well as the intense hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs on 4 September, show, I believe, not only Christine Lagarde’s awareness of the task and the challenges ahead but also her suitability to take up the baton from her predecessors and to keep on pursuing this important mission.

The large consensus which the candidate obtained in the committee constitutes, I believe, a good basis for the outcome of today’s vote. However, our task does not end here. In accordance with the Treaties and in line with our committee’s work and that of Parliament as a whole, we will keep on monitoring the activity and decisions of the ECB, inter alia through quarterly monetary dialogues, annual reports and written questions from MEPs. As always, we will be demanding. And we will expect an institution that lives up to the fundamental task it is expected to perform.

If we want to reach our ambitious objectives, however, the strength and the stability of the euro is not sufficient. We need to add new institutions, new tools and truly European economic policies to monetary-policy measures.

It is imperative to pursue an authentic deepening of our economic and monetary union, as was stated too in the programme presented by Commission President-elect Ursula von der Leyen, which includes measures to ensure the full implementation of the social pillar, as well as growth-oriented revision of European economic governance. In this context, as co-legislator, we are ready to accept the challenge.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, it is always an honour to take part in the deliberations of the European Parliament. Today’s vote on the candidate for the President of the European Central Bank is particularly important as the ECB plays a central role in EU economic policy. The Treaties enshrine the independence of the European Central Bank in its conduct of monetary policy. This is a principle that the Commission defends wholeheartedly as it is crucial for achieving the objective of safeguarding price stability.

But independence and accountability go hand in hand. Today’s vote is an important manifestation of the mechanisms by which the ECB is held to account towards the European Parliament. The importance of the debates and the positions expressed by this Parliament are evident from the choice of the Council to propose Christine Lagarde as ECB President. I concur with the view of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the ECB Governing Council that Christine Lagarde has all the credentials for the job. Her appointment is moreover a strong signal for gender balance within the ECB, something on which the Parliament has repeatedly taken a clear stance.

The ECB’s role in the European economy cannot be overstated. The European Central Bank is tasked by the Treaties to secure price stability, a precondition for a well-functioning monetary area. The ECB’s decisive actions during the financial and economic crisis have averted a serious threat of deflation and allowed the euro area economy to recover steadily in recent years. However, the low inflation environment has become a persistent feature within the most advanced economies since the post-crisis period and monetary policy alone is not able to change that. For a more balanced and effective policy mix monetary policy should be supported by structural reforms and fiscal policy.

On the side of structural reforms, we need to use all levers to facilitate the transformation which Europe’s businesses and employees will need to embark on in the coming years amid challenges like climate change, the digital age and global and political uncertainty. As regards fiscal policies, within the limits of fiscal sustainability, fiscal policy can provide a boost to domestic demand and investment. Christine Lagarde also stressed this point in her opening statement in the Economic and Monetary Affairs Committee and I could not agree more.

In the longer term, I strongly believe that the deepening of economic and monetary union is also essential. In particular, deeper and better connected European capital markets and a completion of the banking union are key building blocks for a stronger and more resilient euro area.

So I look forward to hearing your views and continuing our good cooperation with the European Central Bank.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist ja in den letzten Jahren von vielen Beobachtern sehr intensiv diskutiert worden. Dabei ist oftmals auch der Eindruck entstanden, dass die EZB mehr Wirtschaftssteuerung betreibt als das Primärziel ihres Mandates zu verfolgen, nämlich Preisstabilität sicherzustellen. Allein die Entscheidung der vergangenen Woche, das Anleihen-Aufkaufprogramm wieder aufzunehmen, den Zins noch weiter zu senken, hat noch einmal Öl ins Feuer gegossen. Damit – und das stellen wir jetzt auch in der veröffentlichten Meinung fest – hat die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi viel Vertrauen verspielt. Umso mehr freut es uns als EVP-Fraktion, dass Christine Lagarde sich bei der Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss klar zu den Zielen, wie sie im Vertrag verankert sind, bekannt hat.

Und, liebe Freunde der Sozialdemokratie, man ist nicht blind und taub, wenn man den Vertrag einhält, sondern da ist man rechtstreu. Ich bitte, dies doch auch mal zur Kenntnis zu nehmen.

Sich diesem Ziel zu verpflichten, bedeutet auf mittlere Sicht aber auch, dass die Europäische Zentralbank auf mittlere Sicht aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen muss. Die europäische Wirtschaft und auch einige Staaten der Europäischen Union können nicht dauerhaft am Tropf des billigen Geldes hängen. Vor diesem Hintergrund ist es auch löblich, dass sich Christine Lagarde zur Aufgabe gemacht hat, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank besser zu kommunizieren. Das ist dringend notwendig. Unabhängigkeit heißt nicht, dass man nicht rechenschaftspflichtig wäre über die Entscheidungen, die man getroffen hat. Zur besseren Kommunikation gehört aber auch, dass Frau Lagarde nicht nur erklärt, sondern auch zuhört und auf die Kritik an der Geldpolitik eingeht. Das sind die wesentlichen Zukunftsfragen für uns. Die EZB muss sich wieder auf ihr Mandat konzentrieren, muss ihre Entscheidungen besser kommunizieren. Wir werden, weil Frau Lagarde beides zugesagt hat, heute als EVP-Fraktion der Ernennung von Frau Lagarde zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, decía que muchas gracias por la palabra, por este debate, señor Dombrovskis, por estar aquí.

Hace dos semanas teníamos en la Comisión ECON a la candidata a presidir el BCE, en una intervención que consideramos claramente satisfactoria. En primer lugar, porque la candidata Lagarde apostó claramente por mantener una línea continuista con la labor que Mario Draghi ha desarrollado en el BCE en los últimos años y que, sin duda alguna, ha logrado salvar al euro en momentos muy críticos.

Pero además, la candidata defendió revisar el marco conceptual de la política monetaria —el framework de la política monetaria—, obviamente dentro de los Tratados, señor Ferber, dentro de los Tratados. Pero dentro de los Tratados hay margen suficiente para revisar cuál es la manera de conseguir esa estabilidad de precios.

Y además, diré también ⸻aprovechando que el comisario Dombrovskis está aquí⸻ que necesitamos una política fiscal que acompañe claramente a la política monetaria, porque si no, no seremos capaces de conducir el ciclo.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano, en nombre del Grupo Renew. – Señor presidente, no estamos aquí para evaluar las credenciales de la señora Lagarde. La realidad es que hace dos semanas tuvimos una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos en la que evaluamos sus credenciales y ella pasó el examen de una manera extremadamente satisfactoria.

Estamos aquí porque algunos diputados quieren usar la oportunidad para criticar las acciones del Banco Central Europeo durante los últimos siete años. La realidad es que el Banco Central Europeo ha sido la institución que ha estado dispuesta a luchar, la única que ha estado dispuesta a luchar contra una recesión y una crisis que hubiera tenido consecuencias impensables sin su actuación. Y algunos dicen: «la política monetaria está intentando hacer demasiado, el Banco Central Europeo está haciendo demasiado». Y es cierto, está haciendo mucho, sí, pero la razón no es porque el Banco Central Europeo lo desee, la razón es porque los Estados miembros no están haciendo su parte.

Los Estados miembros —como la señora Lagarde dijo en su intervención— pueden hacer bastantes cosas. Por un lado, la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea no tienen déficit o están cerca de cero. Dado el contexto de tipos de interés, prácticamente cero, pueden invertir en su futuro, no porque sean muy buenos y quieran hacer el bien para los demás Estados, sino porque es lo correcto para sus propios ciudadanos.

De la misma manera, los Estados que tienen mucha menos capacidad fiscal, como mi propio país, como España, también pueden hacer algo. Pueden luchar para hacer esas reformas estructurales que ahora mismo están paralizadas —reformas en el mercado educativo o en el mercado laboral— y que permitan que los países adquieran una tasa de crecimiento mucho mayor.

Finalmente, nosotros, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas podemos también hacer mucho más. Tenemos expedientes paralizados que tenemos que poner en marcha, como el seguro de depósitos común o el seguro de desempleo común. Tenemos muchas cosas que hacer para que la tasa de crecimiento se recupere.

En definitiva, nosotros votaremos a favor de la señora Lagarde, porque pensamos que está cualificada. Creemos que ella va a hacer su parte del trabajo. La pregunta es: ¿lo haremos nosotros?

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Diskussion um die Nominierung von Frau Lagarde ist eigentlich – finde ich – ein Stück eine Ablenkungsdiskussion. Es gibt doch ganz klar ein Signal, und die Ernennung von Frau Lagarde ist im Grunde eine Bestätigung des Grundkurses unter Mario Draghi und der EZB. Es war die EZB, die den Euro gerettet hat; ohne die EZB hätten wir keine Preisstabilität mehr, denn die unstabilste Währung ist auch eine, die keine Preisstabilität mehr hat. Eine zerfallende Währung ist per se nicht stabil.

Deshalb sind diese Angriffe, die EZB habe ihr Mandat nicht erfüllt, völlig an der Sache vorbei. Stattdessen haben wir eine Situation, dass die Mitgliedsländer der Eurozone ihre Aufgaben nicht machen, und zwar sowohl in den Ländern, die mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, die bei den Reformen, bei sozial gerechten Reformen, die gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln, nicht richtig vorankommen, genauso aber auch in den Überschussländern, die derzeit Schulden abbauen, statt Raum zu geben, damit wirtschaftliche Entwicklung gerade auch im Sinne von einer ökologischen und sozialen Transformation unserer Wirtschaft in Gang kommt.

Deshalb freuen wir uns, dass Frau Lagarde klar gesagt hat: Die Mitgliedstaaten müssen eine gemeinsame Fiskalpolitik machen. Das ist die Voraussetzung, damit die Geldpolitik nicht mehr die Risiken eingehen muss, die mit einer überlaxen Geldpolitik einhergehen. Und wir haben auch klare Signale: erstmals eine Frau an der Spitze der EZB und eine Begrünung der gemeinsamen Geldpolitik. Das sind klare Zusagen von Frau Lagarde, darüber freuen wir uns.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie. – Voorzitter, collega’s van de niet meer op EPP en socialisten gebaseerde bipartiete maar van de inmiddels tripartiete meerderheid in het Europees Parlement. U hebt ondanks de uitbreiding van uw meerderheid toch nog met allerlei kunstgrepen uw Duitse en Franse aanduidingen op de EU-topposities slechts met de hakken over de sloot door het Parlement gesleept. Voor de Macron-vondst Ursula von der Leyen hebt u zelfs de 5 Stelle in uw meerderheidsspel moeten betrekken. Ja, zelfs aan een substantieel deel van de Polen uit de ECR heeft zij haar nipte verkiezing te danken.

Een van de sleutels van uw wankele meerderheid is de aanduiding van uw ECP-voorzitter, in de persoon dus van mevrouw Lagarde. Wat we zeker nu al weten is dat ze een slaaf zal zijn van uw onrealistische eurozonebeleid. Zij zegde de heropstart van het helikoptergeld van Draghi blindelings te zullen steunen, zodat u, dames en heren van deze meerderheid, dit continent verder onder schulden en vooral onder staatsschulden zult kunnen bedelven, en mevrouw Lagarde onder uw applaus dat steeds meer begint te klinken als het orkest op de Titanic. Wij zullen uiteraard tegen stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, de ECB, de Europese Centrale Bank is eigenlijk de machtigste instelling van de Europese Unie. Maar waar staat deze instelling op dit moment? Als we kijken naar vorige week zien we dat ook deze instelling sterk verdeeld is. De eurozone zelf is al verdeeld tussen noord en zuid en verschillende landen, instellingen, politiek tussen landen en binnen landen. Maar vorige week was er een vergadering van de ECB, waar de heer Draghi nog even een slotschot loste en bekendmaakte dat hij doorgaat met het drukken van geld, het maken van meer schulden enzovoort. En natuurlijk de rente zo laag mogelijk houden. Diverse voorzitters van Europese banken, waaronder de Nederlandse en Duitse nationale centrale banken, hebben zich daartegen gekeerd. Zij vertegenwoordigen 60 % van de economische waarde binnen de eurozone: 60 % van de economische kracht heeft zich uitgesproken tegen meneer Draghi, maar meneer Draghi gaat gewoon door. Ik had graag gezien wat mevrouw Lagarde daar nou van vond, maar zij is hier niet. Zij voert de politiek van de lege stoel. En wie zijn de verliezers in dit gehele spel? Dat zijn de spaarders die hun spaartegoeden zien verminderen. Dat zijn de gepensioneerden die hun pensioenen zien krimpen en dat zijn jongeren die niet aan de bak komen en je vraagt je af: waar moet dat naar toe met deze euro? Er is een nakende recessie en de burgers staan weerloos aan die krachten blootgesteld.

 
  
MPphoto
 

  Manon Aubry, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, chers collègues, quelle drôle de sensation, pour les nouveaux élus que nous sommes, d’avoir ce débat sur la présidence de la Banque centrale européenne sans que la candidate unique, Mme Lagarde, daigne être présente.

Pourtant, il est plus que jamais temps de débattre ensemble sur le rôle de la BCE et les objectifs qu’elle doit poursuivre. Car la monnaie est politique et n’a rien de neutre, ni pour le climat, ni pour les inégalités.

Les inégalités, ce mot que Christine Lagarde connaît bien et qu’elle avait à la bouche quand elle était présidente du FMI, n’apparaît que deux fois dans son questionnaire. En revanche, la stabilité des prix y apparaît 26 fois. Quand on lui parle du climat ou de la réduction des inégalités, elle nous fait la même réponse: stabilité des prix. Résultat: la BCE a injecté plus de 2 000  milliards d’euros sur les marchés, dont à peine 10 % s’est retrouvé dans l’économie réelle. Le reste a alimenté une bulle spéculative.

Voilà trop longtemps que la politique monétaire sert les plus riches. Même Mario Draghi le reconnaissait. Malgré la crise – et l’exemple grec l’aura tragiquement démontré – la BCE ne prévoit toujours pas de mettre sa politique au service du plus grand nombre.

Alors nous avons entendu Christine Lagarde et la Commission européenne parler à l’unisson de Green Deal. Mais est-elle prête à arrêter de financer les responsables de la catastrophe? Non. Est-elle prête à mettre fin aux 63 % de rachats de dettes privées qui bénéficient à des entreprises polluantes? Non. Est-elle prête à prêter directement aux États pour qu’ils financent la transition écologique? Toujours pas. Est-elle prête à privilégier les financements verts? Non. Il ne faudrait surtout pas apporter de distorsion au sacro-saint marché. Et tant pis si la planète doit en payer le prix.

Cette obsession du marché n’est pas adaptée aux urgences de notre temps. Choisissons plutôt une politique monétaire au service de la transformation écologique et sociale, une BCE qui s’assure que l’argent réinvesti dans l’économie réelle cesse de financer les activités polluantes, assume de réguler le marché pour favoriser les actifs verts.

Voilà ce que nous aurions dit à Mme Lagarde si elle avait daigné être présente aujourd’hui à nos côtés. Voilà sur quoi devraient porter nos échanges plutôt que de préparer un vote couru d’avance pour une personne condamnée en justice dans son pays.

Comptez sur nous pour ne pas baisser la garde dès aujourd’hui et tout au long du mandat qui s’ouvre pour une politique monétaire qui serve ce qu’elle doit servir en priorité: les peuples et la planète.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις ανησυχούν για μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Προετοιμάζονται θωρακίζοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις τράπεζες, τα μεγάλα μονοπώλια, που την περασμένη δεκαετία έλαβαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σαν ενέσεις ρευστότητας, χρήματα που κόβονται από τους μισθούς και τις συντάξεις, τα δικαιώματα των λαών της Ευρώπης.

Η πολιτική της τραπεζικής ολοκλήρωσης του δημοσιονομικού χώρου απαιτεί ξεκαθάρισμα των τραπεζών από κόκκινα δάνεια, παραχωρώντας τα και σε ιδιωτικά funds, εστιάζοντας στους εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκβιάζονται με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, αντί στις τεράστιες οφειλές των επιχειρηματιών.

Η ανάδειξη Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι ζήτημα προσώπου. Η δεδομένη αντιλαϊκή αποστολή της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάζει. Όποιος αναλάβει θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα την ενισχυμένη εποπτεία, τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ τα όποια σχέδια χαλάρωσης θα αφορούν και πάλι τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα.

Οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να οργανωθούν και να παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους κόντρα στο κέρδος και την εξουσία των μονοπωλίων σε κάθε χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Madam President, I was a central banker for most of my working life so this is an emotional issue for me, in addition to being an issue of very great importance. We were lucky to have excellent chiefs of the European Central Bank (ECB), such as Jean—Claude Trichet and Mario Draghi, and we must keep the standard high. It was said that the European Central Bank has changed in the last decade and so the profile of the appointment has changed. Instead of looking for top—notch academia economists or experienced central bankers, those who make appointments also look for people not just with strong economic backgrounds but with political skills and experience of the financial sector. From this point of view, Christine Lagarde, for me, is an excellent choice and she has my full support.

And I guess her appointment was supported at the lengthy hearing of the Committee on Economic and Monetary Affairs, which I had the privilege to chair a few days ago. Still, we have one great risk ahead of us: it seems to me that many ministers and politicians believe that some mysterious magic monetary policy can serve as a replacement for necessary, badly needed economic reforms. That’s not right and I believe Christine Lagarde is well-positioned to stress the importance of policies other than just monetary policy. I hope she will be listened to carefully by ministers.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα που αφορούν το μέλλον και τον δίκαιο ανταγωνισμό. Πρώτον, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης με πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων δεν οφείλεται τόσο σε τεχνικά θέματα, τα οποία υπάρχουν μεν αλλά είναι διαχειρίσιμα. Οφείλεται περισσότερο σε πολιτική εναντίωση από συγκεκριμένα κράτη μέλη. Έχουμε, δηλαδή, τώρα Τραπεζική Ένωση χωρίς κοινή προστασία των μικροκαταθετών. Έχουμε «κοινό σπίτι χωρίς κοινή οροφή». Και αυτό δεν είναι τεχνικό θέμα. Τα κράτη που επλήγησαν ιδιαίτερα από την τραπεζική κρίση αποδέχτηκαν τους δύο πρώτους πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Και το δεύτερο θέμα αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία απαιτεί την εξάλειψη των καταχρηστικών πρακτικών, που δυστυχώς χρησιμοποιούνται και επιβιώνουν, ιδιαίτερα, λόγω της δύναμης που έχουν οι τράπεζες απέναντι στους δανειολήπτες. Για αυτό, λοιπόν, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει πιο ενεργητικό και δραστικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Madame la Présidente, chers collègues, il est bien étonnant de préjuger de la politique future de la BCE, alors même que sa nouvelle présidente, Christine Lagarde, ne prendra ses fonctions que dans quelques semaines.

Vous le savez tous ici, si Mme Lagarde est confirmée à la tête de la Banque centrale européenne, elle devra composer avec le Conseil des gouverneurs. Ils seront alors vingt-cinq autour de la table, les six membres du directoire de la BCE et les dix-neuf gouverneurs des pays de la zone euro. Ce sera donc, vous le savez, un fonctionnement collégial.

Permettez-moi de vous rappeler que, lors de son audition devant notre commission ECON, Mme Lagarde a décrit en trois points la façon dont elle envisageait la fonction. D'abord, elle a rappelé qu'il fallait respecter le cadre réglementaire de la BCE. Elle a ensuite indiqué qu'elle s'adapterait au contexte des bouleversements actuels avec agilité et pragmatisme. Elle a également dit, et cela a été rappelé par notre collègue du PPE, M. Ferber, qu'il fallait davantage inclure la société civile, les jeunes, pour mieux informer l'opinion publique.

Par ailleurs, elle a indiqué que le cœur de son action à la tête de la BCE serait basé sur la prise en compte du risque climatique, qui sera une priorité macro-économique pour la BCE. Celle-ci devra donc progressivement éliminer les titres financiers des entreprises polluantes qu'elle détient dans son bilan. Mme Lagarde a également rappelé que des mesures de relance budgétaire seront nécessaires, vu les défis à court terme pour la zone euro. Certes, la BCE mène actuellement une politique de taux d'intérêt très bas, ce qui peut être inquiétant pour les épargnants. Toutefois, cela permet aux citoyens également d'emprunter, à des primo-accédants d'acquérir pour la première fois une propriété et aux entreprises d'emprunter pour investir et créer de l'emploi.

Chers collègues, soyons positifs, en faisant, certes, preuve de vigilance, mais aussi d'audace, car en plus d'être une femme, la première à exercer cette fonction, Christine Lagarde présente un atout fort pour relever les défis de la BCE pour les prochaines années, à savoir son expérience à la tête du FMI et le pragmatisme qui la caractérise. À nous donc de travailler dans un esprit collectif et constructif dans l'intérêt économique, social et écologique de nos concitoyens et de nos entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, con Alemania al borde de la recesión, el riesgo de un Brexit duro y la guerra comercial, pedirle en estos momentos al Banco Central Europeo que suba los tipos y no continúe con sus políticas no convencionales es un auténtico suicidio y, además, no seguiría con el mandato que tiene encomendado. Por lo tanto, esas políticas tienen que continuar; desde luego, compensando esos efectos negativos que existen: atajar la burbuja inmobiliaria a través de las orientaciones macroeconómicas y también —cómo no— dejar de comprar activos vinculados al carbono, que en los últimos años no han favorecido la lucha contra el cambio climático. Eso debe hacerse.

Pero también, como han dicho muchos de mis colegas, las medidas del Banco Central Europeo deben ser compensadas con la política fiscal. Esos Estados que tienen margen para gastar deben hacerlo ante el ciclo que se avecina. Y también quiero pedirle al comisario Dombrovskis que abran el debate en la Comisión sobre las normas fiscales. Se lo ha pedido el Consejo Fiscal Europeo; lo dijo incluso el señor Regling, del MEDE, el otro día: que las normas deberían revisarse. No cedan ante algunos Estados miembros ante ese debate y preséntennos una revisión de las normas fiscales, como estaba previsto conforme a la voluntad inicial de esta próxima Comisión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Maria Rinaldi (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente fare una considerazione. Negli anni passati tutta l'azione di politica monetaria della BCE si è rivelata essere fallimentare per un motivo molto semplice: non si è riusciti a trasmettere questa enorme capacità di liquidità all'economia reale.

Gli imprenditori di tutta Europa non hanno goduto dell'enorme massa di liquidità anche, ad esempio, con le operazioni di quantitative easing. Noi abbiamo bisogno di quello. Poco importa se gli interessi sono zero o addirittura negativi: gli imprenditori europei desiderano avere prontamente un accesso al credito.

La signora Lagarde, in audizione alla commissione ECON, non ha saputo dare delle risposte sufficienti a questa domanda. Certo, le azioni della BCE servono per salvare l'euro, ma non certo le imprese di tutta Europa.

Il nostro voto è certo: per quanto ci riguarda sarà negativo.

 
  
MPphoto
 

  Johan Van Overtveldt (ECR). – Voorzitter, mevrouw Lagarde, want zij zal het wel worden, komt naar de ECB op een kritiek moment en dit om drie redenen.

Ten eerste, vorige week donderdag hebben we een toch wel uniek spektakel meegemaakt dat binnen de ECB in termen van economisch gewicht meer dan 50 % tegen het beleid van Draghi gestemd heeft en bovendien ook nog eens twee leden van het directiecomité van meneer Draghi. Dat is nog nooit vertoond.

Tweede punt van groot belang voor mevrouw Lagarde is uiteraard dat het institutionele kader voor de euro nog altijd niet afgewerkt is. De bankenunie is niet afgewerkt. De kapitaalmarktenunie die absoluut noodzakelijk is, dient ook verder in gang gezet te worden.

Derde punt en misschien wel het meest belangrijke is dat de ECB – en mevrouw Lagarde dus – stilaan moeten beseffen dat er meer uitleg dient te komen en meer verklaring over wat ik noem de negatieve neveneffecten van het beleid dat nu al jarenlang wordt volgehouden en vorige donderdag verder geïntensiveerd is. Ik refereer aan het duidelijk verhoogde risico op financiële instabiliteit. Dit beleid zet aan tot de vorming van zeepbellen. Ten tweede: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en banken hebben het alsmaar moeilijker om aan hun verplichtingen te voldoen en zullen dat met de intensivering van beleid nog meer gaan ervaren. Het derde neveneffect is uiteraard de aanslag op de spaargelden van de modale burger. Ten vierde en vaak onderschat, maar zeer reëel: het fenomeen van de zombie firms dat verder versterkt wordt en de misallocatie van kapitaal die daarmee gepaard gaat.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão (GUE/NGL). – Senhora Presidente, este Parlamento Europeu prepara-se para dar um parecer positivo para que se coloque na posição mais importante para as políticas económicas na Europa uma representante da doutrina económica do choque e pavor, da política económica da salvação pela recessão, que presidiu a programas de ajustamento com consequências tão trágicas do ponto de vista social como contraproducentes do ponto de vista económico e orçamental, e é pena que muitos dos que, mais cedo ou mais tarde, criticaram esses programas de ajustamento estejam disponíveis para esquecer este percurso com base em meia dúzia de declarações públicas mais ou menos simpáticas.

É verdade que não é função da Presidente do BCE libertar a zona euro de uma estratégia de crescimento medíocre viciado em instrumentos, na utilização permanente de instrumentos extraordinários de política monetária, mas sabemos que temos uma crise climática hoje e que vamos ter uma crise económica num futuro próximo, e sabemos também, pelo seu percurso, que Christine Lagarde será uma força de oposição às políticas orçamentais e de serviços públicos que vamos precisar de ter para lhes dar resposta.

 
  
MPphoto
 

  Márton Gyöngyösi (NI). – Madam President, as a Hungarian-born Belgian economist, the father of the euro, Alexandre Lamfalussy, made it crystal clear that a single currency cannot be successful without a fiscal union, which entails a common social, labour and – most importantly – wage policy.

Twenty years after the introduction of the euro, the EU and the eurozone are characterised by enormous social differences, mass migration of the work force from the periphery to the core countries, high youth unemployment and the demographic decline. If the European Union and the European Central Bank do not deal with structural differences, social problems will lead to increased state debt – with further instability of the euro – and economic austerity will lead to anti-EU sentiment, weakening European cooperation.

This is why I would like to see in this report some references to how the ECB will mitigate this risk of a social disaster and what the policy recommendations are to reduce the wage gap between the periphery and the core countries, and between the old and the new Member States.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Viele von uns konnten sich in den Gesprächen mit Frau Christine Lagarde in den letzten Jahren, aber jetzt auch im Wirtschafts- und Währungsausschuss davon überzeugen: Sie ist die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir brauchen für eine unabhängige Europäische Zentralbank, für eine unabhängige Währungspolitik, Menschen mit Erfahrung und Unabhängigkeit, mit Weitsicht und Augenmaß, mit einer ruhigen Hand und Vertrauen, mit globaler Verantwortung, mit der Bereitschaft, zu kommunizieren, dem Willen, die Entscheidungen verständlich zu begründen, und Konsequenz, Verlässlichkeit und Klarheit. Wir benötigen eine glaubwürdige, entschlossene Sprecherin oder Sprecher, einen General Manager der zweitgrößten Währung der Welt, der gemeinsamen Währung der Europäischen Union, unseres Euro.

Und wir haben es heute schon gesagt: Machen wir es uns nicht zu leicht! Eine erfolgreiche Währungspolitik kann den Mangel an einem gemeinsamen Euro-Budget, an einer fertiggestellten Banken- und Kapitalmarkt-Union, einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, Budgetpolitik, Strukturpolitik nicht ersetzen. Machen wir es uns nicht so leicht, indem wir die Niedrigzinsen kritisieren und auf der anderen Seite damit nur von eigenen Reformen ablenken – machen wir auch unsere Hausaufgaben!

 
  
MPphoto
 

  Aurore Lalucq (S&D). – Madame la Présidente, chers collègues, c'est mon premier mandat en tant qu'eurodéputée, et je dois vous avouer que je suis effectivement un peu étonnée que Mme Lagarde ne soit pas là pour pouvoir nous écouter, que ce débat se réduise finalement à une succession de temps de parole. En tant que parlementaire, j'avoue que je suis un peu étonnée, mais c'est ainsi.

Concernant Mme Lagarde, son audition était très sincèrement assez séduisante. Deux inquiétudes néanmoins. La première porte sur le fléchage de la politique monétaire. S'il était absolument essentiel de poursuivre une politique monétaire généreuse, il faut absolument s'assurer qu'elle ne vienne pas nourrir la spéculation et qu'elle soit fléchée vers l'investissement vert pour éviter une nouvelle crise à la fois bancaire et financière. Sur ce point, nous n'avons pas assez de garanties.

Autre point justement la gestion des crises. Huit ans c'est long et nous traverserons probablement une crise bancaire et financière. Or, sur ce sujet, Christine Lagarde n'a pas brillé au moment de sa gestion de la crise grecque. Elle a peut-être changé, elle est peut-être sortie de son carcan idéologique, néanmoins, nous n'avons pas assez, me semble-t-il, de garanties sur comment elle va empêcher une crise et comment elle va gérer la prochaine.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Pîslaru (Renew). – Doamna preşedintă, alegerea președintelui Băncii Centrale Europene nu reprezintă doar schimbarea unei persoane, ci și oportunitatea de a avea o nouă agendă la nivel european care să conțină cel puțin trei puncte esențiale.

În primul rând, avem nevoie de un sistem monetar și bancar transparent, care să redea încrederea, să crească încrederea cetățenilor europeni; un sistem care să aibă toleranță zero la corupție și la spălarea de bani și să ofere o viziune nouă cu privire la lucrurile importante de pe noua agendă. Este vorba de schimbările climatice, de digitalizare și, bineînțeles, de incluziunea socială.

În al doilea rând, este nevoie de un plan de acțiuni ferm pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, având în vedere fragmentarea de astăzi și faptul că astăzi antreprenorii sunt descurajați în multe țări europene.

În al treilea rând, este nevoie de a îmbunătăți și a întări sprijinul consolidat pentru țările ce nu sunt încă în zona euro, pentru accesul la această zonă prin îndeplinirea criteriilor de convergență reală și nominală. Este nevoie ca, pentru țări precum România, să fie întărit acest sprijin pentru facilitarea reformelor.

Acestea sunt elementele unei noi agende pe care le dorim de la conducerea doamnei Lagarde.

 
  
MPphoto
 

  Stasys Jakeliūnas (Verts/ALE). – Madam President, the financial industry has been playing a destabilising role in the economy for decades now. In some cases it conducts monetary policy itself. I am afraid, on the basis of her hearing and the written answers, that Ms Lagarde doesn’t seem fully to understand all that and all its implications. Massive leverage, reckless lending – mortgage lending especially – at teaser rates, variable rates and lending in foreign currencies, especially Swiss francs, contributed to the consumer abuse and also to the global crisis.

Some of the emerging risks have been mentioned already, but I would like to mention the new risks coming with the advent of financial technologies, especially the so—called crypto currencies which are not currencies at all. I’m not sure that Ms Lagarde understands all these emerging risks.

Wishing her well and wishing the European Central Bank well, I think there is work to be done by the ECB, as well as other supervisory institutions and Parliament here, in order to prevent a global crisis and to protect our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Beck (ID). – Frau Präsidentin! Heute wählt das Plenum Christine Lagarde zur EZB-Präsidentin. Im ECON-Ausschuss bekannte sie vor zwei Wochen offen, die EZB hätte seit 2010 die EU-Verträge regelmäßig missachtet, und auch künftig – so Lagarde – seien Transgressionen im öffentlichen Interesse zu erwarten. Das allein macht Lagarde zur ehrlichsten Machtpolitikerin westlich von Prag.

Lagardes Vorgänger, Draghiavelli, hat mehr Geld gedruckt und freudiger Recht gebrochen als irgendjemand irgendwo. Dennoch wuchs die EU langsamer als die gesamte entwickelte Welt ohne Japan, und die Eurozone wächst noch langsamer als die Rest-EU. Die DZ-Bank schätzt Draghis Enteignung der deutschen Sparer allein auf satte 650 Milliarden Euro. Und weil es die Leute um ihr hart erarbeitetes Geld bringt und nur Draghis „cronies“ bereichert, verordnete Draghi dem todkranken Euro letzte Woche noch einmal die doppelte Dosis Medizin.

Der Euro liegt seit 2010 auf der Intensivstation, und dass er nun morphiumabhängig wird, stört niemanden, weil der Patient dort bis zum Exitus nimmermehr fortkommt.

Frau Lagardes Freimut ehrt sie, weil sie die Missachtung des Rechsstaats in der EU ganz offen eingesteht. Aber im öffentlichen Interesse handelt sie nicht. Die EZB sozialisiert die Kosten unverantwortlicher Regierungspolitik und privater Habgier. Der Euro ist kein öffentliches Gut und die EZB leider nicht mehr als ein Finanzknecht.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Jurzyca (ECR). – Vážená pani predsedajúca, pri uvoľnenej menovej politike sú vlády demotivované robiť nutné reformy.

Keď máme zlé ekonomické prostredie, napríklad vysokú mieru klientelizmu, pravidlá, pri ktorých sa neoplatí pracovať, alebo podnikateľské prostredie, pri ktorom sa neoplatí investovať, tak musíme mať odbornosť a odvahu tieto nedostatky napravovať my – politici. Nemôžeme sa dlhodobo spoliehať, že túto prácu na mikroekonomickej úrovni za nás vyrieši uvoľnená menová politika. Pri uvoľnenej menovej politike sa málo hovorí o jej negatívnych vedľajších efektoch, o znehodnocovaní úspor, o prežívaní a udržiavaní pri živote zombie firiem a zombie projektov, ktoré až v ťažkých časoch ukážu, ako sú pre ľudí nebezpečné.

Európskej centrálnej banke by pomohla vyššia transparentnosť, napríklad poskytovanie informácií minimálne Európskemu dvoru audítorov tak, aby si cost – benefit analýzy politík ECB mohli robiť aj nezávislé inštitúcie. Obávam sa, že ECB ani po zmene vo vedení nezlepší svoje fungovanie a podľa toho budem aj hlasovať.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo provato con tutte le nostre forze a trovare anche soltanto un motivo per poter sostenere la nomina di Christine Lagarde a Presidente della Banca centrale europea, senza successo, purtroppo. Perché Christine Lagarde si è resa corresponsabile di tutte quelle politiche che hanno fatto aumentare a dismisura il debito pubblico nell'Unione europea soltanto per salvare le banche private, tedesche e francesi in primo luogo.

E una volta che quel debito pubblico è cresciuto a dismisura si sono giustificate quelle politiche di austerità che poi sono diventate le riforme strutturali che prima ha citato Valdis Dombrovskis, il che vuol dire compressione dei salari, tagli dei servizi, tagli delle pensioni: una gigantesca opera di redistribuzione dal basso verso l'alto, dove i ricchi sono diventati sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Adesso ci vengono a raccontare che le cose sono cambiate, che hanno capito di aver sbagliato, ma è troppo tardi! Noi non daremo la fiducia a Christine Lagarde. Aspettiamo prima di vedere che i cambiamenti siano reali e dopo, forse, ne possiamo riparlare.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – Señora presidenta, estoy convencido de que el Consejo ha elegido a la señora Lagarde porque es lo más parecido a Draghi que han podido encontrar en el mercado. Y a mí me alegra, porque sin Draghi hoy no existiría el euro. Y me alegra, porque probablemente estamos en vísperas no solo de una desaceleración, sino de una nueva crisis.

Y dicen los expertos que esta crisis no será una crisis de demanda, como fue la crisis de Lehman Brothers, sino una crisis de oferta propiciada, auspiciada por factores geopolíticos, que yo enumeraría con cuatro letras: A, B, C, I; América, Brexit, China, Irán.

Esos factores geopolíticos pueden generar una ruptura de las cadenas de producción y una caída de la riqueza mundial. Y la respuesta tendrá que ser, a corto plazo, la política monetaria que Draghi y Lagarde propugnan; la política presupuestaria, sobre todo en aquellos países que tienen margen, como Alemania; pero, a medio plazo, será necesaria una política de reformas estructurales holística. Y ahí el Parlamento tiene que estar.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster (S&D). – Frau Präsidentin! Die Politik der Europäischen Zentralbank gerät zunehmend in die Kritik. Drohen Negativzinsen auch für kleine Sparguthaben? Kann die lockere Geldpolitik ihre Ziele noch erfüllen oder sind nicht neue Gefahren am Horizont zu sehen? Das sind Fragen, die die öffentliche Meinung umtreiben.

Frau Lagarde hat dem Ausschuss erklärt, die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank fortführen zu wollen. Ich bin fest davon überzeugt: Das ist richtig so! Zinserhöhungen oder eine straffere Geldpolitik würden in der aktuellen Lage der Konjunktur den Rest geben. Ein Abgleiten in eine Rezession wäre unvermeidlich.

Aber – und auch das hat Frau Lagarde betont – allein kann es der Zentralbank auf Dauer nicht gelingen, die Konjunktur zu stützen und die Geldwertstabilität zu sichern. Dringend gefordert ist ebenfalls eine expansive Finanz- und Haushaltspolitik, und hier ist gerade Deutschland in der Verantwortung. Das Beharren auf der schwarzen Null ist ökonomisch falsch. Wir brauchen eine deutliche Steigerung der Investitionen, nicht nur um die Konjunktur zu stützen, sondern auch um die Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen.

 
  
MPphoto
 

  Engin Eroglu (Renew). – Frau Präsidentin! Wir leben in der Eurozone seit mehreren Jahren in einer Zinsphase, die niedriger ist als die Inflation. Inmitten der Banken- und Wirtschaftskrise vor fast zehn Jahren waren Zinssenkungen bei über 2 % ausdrücklich auch angebracht. Angekommen sind wir jetzt jedoch in einer Niedrigzinsphase, einer Negativzinsphase von 0,5 %. Manche Mitgliedstaaten nutzen diese historische Chance jedoch nicht. Sie reden sie sich schön, aber sie nutzen diese Chance nicht. Daher möchte ich die EZB auf die Gefahren hinweisen, die wir in dieser Verbindung haben, nämlich dass Mitgliedstaaten ihre Haushalte nicht in den Griff bekommen, und dass Zinssparer wie auch meine Generation und die Generation der kommenden Kinder bei dieser Zinslast keine vernünftige Altersvorsorge mehr aufbauen können.

Ausdrücklich ist die dritte Möglichkeit, die im Raum steht, dass wir wieder in Wirtschaftskrisen reingeraten. Beispielhaft dafür sind die vergangenen Wirtschaftskrisen, die wir in den USA, Griechenland, Irland und Spanien hatten, die mit einer Negativzinspolitik verbunden waren. Daher möchte ich die EZB unter neuer Führung ausdrücklich darauf hinweisen: Bitte haben Sie Mut, reden Sie mit den Mitgliedstaaten und weichen Sie von dem strikten Kurs von Herrn Draghi ab!

 
  
MPphoto
 

  Jordan Bardella (ID). – Madame la Présidente, Mme Lagarde a annoncé que, sous sa présidence, la Banque centrale européenne serait, je cite, «plus transparente et plus accessible aux citoyens». Elle a déclaré que le rôle de la BCE était de se faire comprendre des citoyens, pas uniquement des marchés.

Ce sont de bien beaux discours pour une partisane acharnée du libre-échange total. Au-delà des discours, Mme Lagarde n'a pas estimé important de se présenter devant les représentants élus des peuples européens. En méprisant le seul organe démocratique des institutions européennes, la présidence de Mme Lagarde commence mal.

Il faut rappeler que celle qui a été à la tête de plusieurs autorités politiques et économiques d'envergure n’est jamais passée par un suffrage populaire ou démocratique dans son propre pays, la France. Il faut rappeler que Mme Lagarde fut la présidente d'un grand cabinet d'avocats d'affaires international américain et, bien sûr, la directrice générale du FMI. Par conséquent, nous pouvons penser que son regard et ses intérêts se portent ailleurs, bien au-delà de l'Europe.

Plutôt que l'intérêt des peuples, c'est l'intérêt d'une élite mondiale, plus particulièrement celui du monde des affaires anglo-saxon que Mme Lagarde défend. Sa volonté affichée de faire du changement climatique un sujet prioritaire pour la BCE est une contradiction fondamentale au regard de la politique de libre-échange mondial menée par l'Union européenne.

Enfin, les peuples européens sont de plus en plus nombreux à constater les inepties de la monnaie commune et ses dégâts sur le pouvoir d'achat. La zone euro est la zone économique qui détient la plus faible croissance au monde et la Banque centrale européenne est pourtant la seule banque centrale au monde à faire de la lutte contre l'inflation son obsession exclusive. Elle doit désormais s'attaquer à la résolution du chômage, à l'investissement massif dans la création d'emplois et au développement de secteurs d'avenir.

Nous avions des questions démocratiques essentielles à poser à Mme Lagarde et nous ne pouvons que déplorer son absence et son mépris à l'égard des peuples européens que nous représentons.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, mi danas razgovaramo ovdje o financijskom establishmentu Europe. Prošli put smo razgovarali o političkom establishmentu, ali u koju svrhu ako gospođe Christine Lagarde ovdje nema? Mi pričamo o najvažnijoj poziciji u Europskoj uniji, o šefu Centralne banke. Nje ovdje nema. Međutim, pitat ću je isto pitanje koje sam pitao prošli put gospođu von der Leyen, hoće li Europska unija, ovako ustrojena, preživjeti sljedeću dužničku krizu, sljedeću ekonomsku krizu. Ali ne mora mi ona odgovoriti. Ja već unaprijed znam odgovor na to pitanje. Gledali smo ju kao šeficu MMF-a, kao dio trojke kako je radila u Grčkoj. Gledali smo mjere štednje, gledali smo smanjenje mirovina, to da ljudi ne mogu doći do lijekova, gledali smo destrukciju cijelog jednog društva. I sada u to pakleno kolo eurozone, koja će puknuti opet čim dođe nova kriza, želite ugurati i moju Hrvatsku. Pa neće ići!

Ono o čemu smo razgovarali maloprije, a što je izrazito povezano s ovom temom financijskih sustava, je ekonomija, odnosno prelazak na zelene politike. Što usmjerava ekonomske politike? Pa financijski sustav. Znači, da bi prešli na zelene politike, mi moramo reformirati i financijski sustav. Govorimo o zelenoj tranziciji, gdje je monetarna tranzicija, trebamo nove ljude s novim idejama, a Christine Lagarde nije novi čovjek s novim idejama, ona je establishment. To je business as usual i ta vojvotkinja od mjera štednje neće dobiti moju potporu.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri (PPE). – Elnök Aszony, tisztelt Képviselőtársaim! Én egy olyan ország, Magyarország polgárait képviselem, amely még nem tartozik az euróövezethez. Tervezi a belépést, de tanulva a múltból, csak akkor, amikor arra kellőképp felkészült. Ez folyamatban van, hisz gazdaságunk erősödik, a strukturális reformoknak köszönhetően jelenleg Magyarország gazdasága mutatja a legnagyobb növekedést az Unióban, 5,2%-kal pont a négyszeresét az uniós átlagnak, és ennek előnyeit a polgárok a növekvő munkabéreken keresztül már élvezhetik.

Azt szeretném kérni a központi bank leendő elnökétől, hogy vezetése alatt az intézmény olyan monetáris politikát kövessen, mely tekintettel van az eurózóna- és nem eurózóna-országok érdekére. Mindannyian az egységes piac részesei vagyunk, ezért ne történjen olyan az eurózónában, amely nehezíti a kívül levők életét. Például az önálló eurózóna-költségvetésre vonatkozó javaslat is ilyen. Mérlegelje az új elnök, hogy azt ne a nem eurózóna országoknak járó források terhére alakítsák ki. Végezetül azt kérném, hogy ne gördítsenek mindig újabb feltételeket az eurót majd bevezetni kívánó országok útjába, nem volna fair a feltételek folyamatos változtatása.

 
  
MPphoto
 

  Marek Belka (S&D). – Madam President, the President of the European Central Bank is also a caretaker of the euro, as Mr Draghi made clear in 2012.

The euro is, along with the common market, the most important asset that the European Union has ever created. The euro is not only an obligation and a constraint on national economic policy but also ‘an exorbitant privilege’, to paraphrase the term used in relation to the US dollar. It is the second global currency. Eurozone Member States do not need to worry about a liquidity shortage in time of crisis and they do not need to waste national resources to accumulate international currency reserves, to name just two of the benefits.

The policymakers have to be reminded of this and it has to be preached to the general public.

I’m sure that Christine Lagarde’s splendid communication skills can be fully utilised, including in relations with the non-euro countries like Poland. I wish her luck in her job and declare my full support for her.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider (ID). – Frau Präsidentin! Die Bilanz der Politik der EZB unter Präsident Draghi ist eine schreckliche: Pleiteregierungen und Spekulanten sind mit billigstem Geld versorgt worden, und Immobilienpreise sind auf einem Rekordhoch. Bezahlt hat das alles der kleine Sparer, dessen erspartes Geld nichts mehr wert ist, der keine Zinsen mehr bekommt und sogar noch fürchten muss, mit Negativzinsen für seine Konsumverweigerung bestraft zu werden. Und was kommt jetzt, nach dem schmutzigen Deal zwischen „lame duck“ Merkel und „Mister Staatsverschuldung“ Macron: Gib´ mir die Kommission, dann bekomm´ ich die EZB, dann bekommst du die EZB. Nach diesem schmutzigen Deal dürfen wir uns auf weitere acht Jahre zu Lasten der europäischen Bürger einstellen. Wer spart, verliert; wer nachhaltig wirtschaftet, ist der Dumme.

Dass Frau Lagarde im Ausschuss die Abschaffung des Bargelds und direkte Negativzinsen für Sparer nicht ausgeschlossen hat, nehme ich als gefährliche Drohung. Wenn es dann kein Bargeld mehr gibt, das man verstecken kann, kommt wahrscheinlich doch noch die zehnprozentige Enteignung aller Vermögenswerte, wie Frau Lagarde ja schon in ihrer Zeit als IWF-Chefin gefordert hat. Mir graut schon jetzt.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κύρτσος (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, στηρίζουμε την κυρία Lagarde και περιμένουμε να στηρίξει και αυτή εμάς, δηλαδή, την ελληνική οικονομία. Θεωρούμε θετική την δήλωση που έκανε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για μελλοντική μείωση των ελληνικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία μας να λειτουργήσει καλύτερα.

Θεωρούμε, επίσης, ότι πρέπει να μας βοηθήσει στην πιο γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση των «κόκκινων» δανείων («non-performing loans»). Νομίζω ότι ο κύριος Enria, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση. Στηριζόμαστε σε αυτούς για να βοηθηθούν οι ελληνικές τράπεζες που έχουν πρόβλημα και η πραγματική οικονομία. Επομένως, η κυρία Lagarde μπορεί να κάνει πολλά για την ελληνική οικονομία.

Το τρίτο που περιμένουμε είναι να μας εντάξει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που, δυστυχώς, χάσαμε με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης την περίοδο Draghi. Αλλά, βέβαια, για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που συνεχίζεται, θα πρέπει τα ελληνικά ομόλογα να αποκτήσουν επενδυτική βαθμίδα. Αυτό, ακριβώς, θα επιδιώξουμε. Όσο καλύτερα πάει η ελληνική οικονομία τόσο το καλύτερο για την ευρωζώνη.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhora Presidente, a Sra. Christine Lagarde tem, obviamente, as qualificações e a experiência pessoal e política para ser Presidente do BCE, mas os socialistas votarão a favor da sua nomeação por três razões fundamentais: primeiro, porque defende a continuidade da política monetária de Mário Draghi, e nós precisamos à frente do BCE de quem esteja disposto a vencer as resistências para fazer o que for preciso para salvar o euro, mesmo que seguindo uma política monetária não convencional; segundo, porque já está a ser uma voz a favor de uma política orçamental da Comissão e dos Estados mais amiga do crescimento; e terceiro, porque se apresenta como uma aliada do Parlamento na reforma da União Económica e Monetária, na conclusão da União Bancária e no reforço da legitimidade democrática da governação económica europeia. Foi isso que a Sra. Lagarde prometeu a este Parlamento, e é isso que exigiremos que cumpra.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). – Madam President, mine is another voice in support of the nomination of Madame Lagarde to the governorship of the European Central Bank, even if I disapprove of her political orientation and part of her political record. I agree too that fiscal policy is needed to bolster growth at eurozone level, otherwise Madame Lagarde will face an impossible task. Monetary policy on its own cannot respond to the challenge of sustaining growth and creating worthwhile jobs.

However, I must highlight an issue that is forgotten when the European Central Bank makes decisions: the plight of medium to smaller banks in the euro zone, some operating in the smaller Member States. They are considered systemic banks, or almost systemic banks. Their areas of activity relate to niche national markets in which larger banks have scant interest. They service many SMEs in their home markets which would otherwise struggle to find working capital. These banks are being burdened with the full weight of centrally established regulations on a one-size-fits-all basis under SGP and banking union procedures. They are being rendered less and less profitable, and we shouldn’t view this as a minor problem.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald (PPE). – Madam President, firstly I would like warmly to welcome the appointment of Ms Lagarde to the European Central Bank. With her appointment we now have women as presidents of two of the most important institutions in Europe, the ECB and the Commission. This is huge progress for gender equality in Europe.

Clearly, major challenges remain, not least in the economic and financial areas. Recently, at the Committee on Economic and Monetary Affairs, Ms Lagarde made a very important point: the ECB needs to understand and explain itself to people, not only to the markets. That should be a critical and crucial guiding principle for the ECB: listening to our citizens. Trust in the EU institutions has been below 50% since 2008, a clear sign that the Union was still suffering from the after-effects of the financial crisis.

In Ireland, our population went through enormous pain during the crisis, and legacy issues remain. Irish variable mortgage rates are double the eurozone average rates, our banking system is highly concentrated, with little outside competition, and we face the challenges of Brexit. I would conclude by saying that I want to express my appreciation to Ms Lagarde for her help to Ireland during the very difficult years of the financial crisis.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). – Voorzitter, ik denk dat de verschillende standpunten in dit debat twee dingen laten zien. Allereerst de enorme uitdaging waar Christine Lagarde voor staat. En als er iemand geschikt is voor deze baan, dan is zij het wel. Negentien lidstaten in de eurozone, 28 (tussen haakjes 27) in de Europese Unie met uiteenlopende economieën. Zij zal dan toch uiteindelijk met Europese oplossingen moeten komen. Het tweede dat dit debat laat zien, is volgens mij dat wij terecht hebben gekozen voor een onafhankelijke Europese Centrale Bank, die niet aan de leiband loopt van de politiek.

Dat gezegd hebbende, moet mij toch één ding van het hart: de neveneffecten van het beleid van de Europese Centrale Bank, raken mensen het hardst die hard gewerkt hebben, die zelf hun pensioen hebben opgebouwd en die gespaard hebben voor hun oude dag en voor hun kinderen. Christine Lagarde heeft in haar hoorzitting aangegeven dat zij oog wil hebben voor deze neveneffecten van het beleid. Vervolgens heeft Mario Draghi maatregelen genomen die de banken ontzien, maar niet de pensioenfondsen. Dat zou dus mijn oproep zijn in dit debat, om ook te kijken naar de neveneffecten op pensioenfondsen. Want laten we wel wezen: er wordt dezer dagen veel gesproken over de Europese manier van leven, en dan is mijn vraag: is de Europese van manier van leven het opbouwen van schulden en het opzadelen van de volgende generatie met een schuldenlast die ze nooit aankunnen of is dat ook het waarderen van de hardwerkende middenklasse die zelf spaart voor hun pensioen? Ik hoop het laatste.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  President. – I would like to thank everyone for cooperating with the electronic tests that we have run. I received seven, and I will take everyone who is on the list.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (PPE). – Voorzitter, voor mij is de kernvraag: welk beleid gaat de nieuwe ECB-voorzitter voeren? De ECB heeft zeven jaar geleden een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen en een halt toeroepen aan de financiële, economische crisis, maar vervolgens werd dat het crisisbeleid onverkort doorgezet, jammer genoeg. Er werd 260 miljard euro besteed aan risicovolle staatsobligaties en meneer Draghi wil nu dat beleid zelfs intensiveren. Gelukkig vertrekt hij.

Er is momenteel goedkoop geld genoeg tegen een rente van vrijwel nul, maar daardoor komen mensen die pensioen genieten in de problemen, is sparen zinloos geworden en voeren diverse zuidelijke lidstaten in de eurozone noodzakelijke hervormingen niet uit. President van de Nederlandse Centrale Bank Klaas Knot heeft hier met enkele collega's terecht tegen geageerd: stoppen dus met dit beleid. En ik hoop dat mevrouw Lagarde het roer omgooit.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Marques (S&D). – Madam President, contrary to the position of some Members of this Parliament, we consider that it is of the utmost importance the fact that Ms Lagarde pledged to maintain the current monetary policy of the ECB, particularly the non-traditional instruments adopted in these last few years and also as recently as last week. That policy saved the euro and we can’t afford to go back into times of adventure, so we backed the nomination of Ms Lagarde, but I wonder if the hawks of monetarism are biting at several Groups in this European Parliament, namely, but not surprisingly, the PPE.

We do need an active monetary policy of the kind we’ve had from 2014. However, as the candidate for President of the ECB referred, it is also time for fiscal policy to do its part. Countries with strong macroeconomic surpluses have to do more on the eve of a possible stagnation of the European economy. But in the long term, more has to be done. We need to swiftly complete the banking union and need...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Helmut Geuking (ECR). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vom Grundsatz her erst einmal: Verantwortungsvolle Politiker sollten aufhören, den Euro öffentlich schlechtzureden, denn der Euro ist besser, als er hier schlechtgeredet worden ist. Angesichts dieser globalen Welt ist er alternativlos.

Frau Lagarde von der EZB sage ich: Die Draghi-Politik in diesem Sinne sollte nicht weitergeführt werden. Ich glaube, das muss jedem klar sein. Ungehinderter Konsum in unserer Gesellschaft erzeugt neue Blasen. Diese Blasen werden die nachfolgenden Generationen entsprechend abtragen müssen. Frau Lagarde steht dafür, diese Politik weiterzumachen. Wir sollten jedoch hier unsere Chancen nutzen, mit neuen Impulsen, sprich einer neuen Leitung in der EZB, die Abkehr von der jetzigen Finanzpolitik einzuleiten und entsprechend wieder die Sparer zu stärken und nicht die Schuldner, und dass wir hier einen Ausgleich entsprechend finden, um europaweit ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhora Presidente, o BCE, o FMI e a Comissão Europeia constituíram a troika que interveio em Portugal, na Grécia e na Irlanda. A Sra. Lagarde - que vai do FMI para o BCE - foi grande defensora da chamada “austeridade expansionista” que inspirou os programas da troika, programas cujos resultados foram devastadores do ponto de vista económico e social.

Ora, perante o desastre, a Sra. Lagarde desculpou-se com multiplicadores, mas não mudou as suas convicções. Ainda não há muito tempo juntou-se às ameaças da Comissão Europeia para avisar Portugal que não podia relaxar na sua política orçamental, defendendo a manutenção ou o reforço das restrições orçamentais.

Ora, é esta a candidata que, aqui, no Parlamento - a direita, os socialistas e, surpresa, ou talvez não, até os Verdes - se preparam para apoiar. Há uma certeza que temos: na próxima crise do euro, para Lagarde e para quem a apoia, esgotados que estão alguns dos instrumentos, os salários e o emprego serão os fatores de ajustamento. Ora, a banca e a moeda são coisa demasiado séria para estarem debaixo do controlo da Sra. Lagarde só ...

(A Presidente retira a palavra ao orador.)

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Spoštovana predsedujoča, euro je močna valuta, ki jo uporablja kar 330 milijonov Evropejcev v 19 državah. To je valuta, ki pokriva 16,5 % svetovnega bruto družbenega prihodka, 30 % svetovne trgovine. Poleg močnega eura potrebujemo tudi strukturne reforme po državah, ki bodo zagotavljale stabilno politiko, tako gospodarsko kot socialno, in dajale še večjo stabilnost življenju znotraj posameznih držav.

Potrebujemo močne bančne sisteme v posameznih državah, ki ne bodo imeli terjatev in na koncu slabih bank, kot smo bili temu priča v času krize. Euro in pa Centralna banka sta se že dokazala pri reševanju problemov v Grčiji, na Irskem, verjamem, da bosta kos izzivom tudi v prihodnjih letih, tudi v primeru krize.

Gospa Christine Lagarde je strokovna, izkušena oseba, ki uživa veliko zaupanje, zato bo tudi dobila moj glas pri glasovanju.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bergkvist (S&D). – Fru talman, ledamöter. Europa står inför stora ekonomiska utmaningar och vi kan samtidigt se att penningpolitiken har sina begränsningar och det måste vi komma ihåg. Vi kan inte som Trump säga att det är Federal Reserves fel eller att det är penningpolitikens fel. Vi ser i dag att vi har både historiskt låga räntor inom ECB-området och att stödköpsprogrammen kanske inte har fått den effekt vi ville ha alla gånger utan till och med lett till ökad ojämlikhet.

Man kan inte sänka räntan så mycket mer under noll och vi vet också att det har väldigt lite effekter. Det här konstaterade John Maynard Keynes redan för 80 år sedan. Vad som återstår då är att vi måste ta både debatter och diskussioner och tänka efter ordentligt i parlamentet om hur vi använder finanspolitiken. I dag är den lite samordnad och ibland inte alls. Den kan till och med vara kontraproduktiv mot penningpolitiken. Ska vi lyckas nu när vi ser att ekonomin mattas av och vi kanske till och med är på väg in i en lågkonjunktur, då måste vi hitta sätt att få en finanspolitik som fungerar ihop med penningpolitiken i eurozonen och i hela Europa. De utmaningar vi står inför: klimat, ekonomi, sociala frågor, migration, kräver mer samarbete, inte mindre samarbete.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την λύπη της Ευρωομάδας της Αριστεράς γιατί η κυρία Lagarde σήμερα αποφάσισε να απουσιάσει και να σνομπάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως είναι συνηθισμένη από τον τρόπο που λειτουργούσε ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να ενισχύσει τη δημοκρατική λογοδοσία.

Δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την κυρία Lagarde. Ως Ευρωομάδα της Αριστεράς δεν θα την ψηφίσουμε γιατί είμαστε αντίθετοι με τις συνταγές που εφάρμοσε ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες προκάλεσαν απίστευτη ύφεση, τριπλάσια ανεργία και τεράστιο κοινωνικό πόνο. Δεν έχουμε πειστεί ότι θα εφαρμόσει θετικές πολιτικές.

Είναι όμως αλήθεια ότι, εκτός από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι η ώρα και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já podpořím jmenování paní Lagardeové do Evropské centrální banky, protože je to skutečně odborník s mezinárodním renomé. Pro mě je důležité, že obhajuje dokončení bankovní a měnové unie a také, že chce vysvětlovat velmi složitou měnovou politiku lidem. Myslím, že lidé by měli být srozuměni se základními pilíři naší měnové politiky. Česká republika ještě nemá jednotnou měnu euro, ale já vnímám euro jako hodnotnou a stabilní měnu.

Byla zde vyslovena teze, že fiskální politika by měla podporovat vždy růst. Já bych proti ní chtěl postavit tezi o stabilitě systému, byť používá ECB třeba v poslední době určité netradiční nástroje, tak ta stabilita systému je pro mě důležitá a je spojena se jménem paní Lagardeové. Takže já ji rozhodně podpořím a jsem velmi rád, že ta diskuse dnes svědčí v její prospěch.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamna președintă, domnule comisar, stimați colegi, desigur, Banca Centrală Europeană este importantă pentru dezvoltarea economică și stabilitatea monedei. Doamna Christine Lagarde are pregătirea necesară și a prezentat în cadrul comisiei competențele pe care le deține pentru acest post. Eu am criticat și mulți dintre noi am criticat Banca Centrală Europeană de multe ori pe bună dreptate din cauza politicilor pe care le-a avut. Eu cred că doamna Christine Lagarde, dacă va primi votul Parlamentului, are în față noi provocări.

Eu vin dintr-o țară care nu este în zona euro, dar, cu toate acestea, înregistrează a doua creștere din Uniunea Europeană și cred că managementul care trebuie făcut acum la Banca Centrală, ținând cont și de previziunile unor experți, că poate să vină o nouă criză financiară, este acela de a nu împărți Uniunea Europeană în două: zona euro și zona non-euro. Trebuie să se gândească cum poate sprijini, mai ales pe cei mici, întreprinderile mici și mijlocii, și cum poate să facă politici care să nu ducă la acea dobândă negativă pe care domnia-sa … (Președinta a retras cuvântul vorbitoarei)... și-a asumat-o.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, as this House knows the Commission is not involved in the appointment process of the President of the European Central Bank (ECB). We do, however, have a keen interest in this process and in listening carefully to your views on macroeconomic policymaking in the euro area and in the EU.

We’re happy that the Council named a person with all the relevant credentials to be a successful ECB President. We also welcome the fact that for the first time this person is a woman.

 
  
MPphoto
 

  President. – Commissioner, a moment please, because this is very disrespectful. Colleagues who have just entered the Chamber, would you mind listening, or at least sitting down in your seats quietly, without conversation. And perhaps, Commissioner, you could bring your microphone a little closer and we will try and resume your speech.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, the new ECB President has a challenging task ahead, both in the immediate future and in the longer term. In the immediate future, in the event that ECB intervention is needed to avert a slowdown in economic activity, we share the view expressed by Christine Lagarde during her hearing that there is a need to reconsider whether the past overburdening of monetary policy can be improved upon by better support of structural reforms and fiscal policy. We also share the conviction that ...

 
  
MPphoto
 

  President. – Commissioner, I am sorry.

Colleagues, I do not want to name and shame because I don’t know all of your names, but I would ask you please … Colleagues to my right, I’m really sorry, I am trying to keep order. I’m not going to do ‘Order, order!’ because I’m not in the House of Commons – although I would love to have that same voice and influence. Perhaps you would just please sit down quietly in your seats. Commissioner Dombrovskis is responding to our debate.

I won’t resume the debate unless there is quiet. This is just not good enough.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Madam President, we also share the conviction that the deepening of economic and monetary union will be beneficial for the functioning of the euro area, making it more resilient and it will also foster the international standing of the euro.

After an exchange of views with the Committee on Economic and Monetary Affairs earlier this month on the candidacy of Christine Lagarde, it is clear that Parliament also shares this assessment.

I hope that this alignment of views will pave the way to continuing the excellent cooperation among the three institutions, in full respect of their respective roles, under the ECB Presidency of Christine Lagarde.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you, Vice-President, for your forbearance.

The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Beer (Renew), schriftlich. – Wir haben heute als Abgeordnete der Freien Demokraten im Europäischen Parlament gemeinsam mit unserer Renew Europe-Fraktion der Nominierung von Christine Lagarde zugestimmt. Frau Lagarde bringt internationale Erfahrung auf höchster Ebene mit und ist zweifellos qualifiziert für das Amt der EZB-Präsidentin.Wir werden über die Ausrichtung der Geldpolitik mit ihr streiten und haben klare inhaltliche Erwartungen an ihre Amtsführung. Es bedarf der möglichst kurzfristigen Ankündigung einer schrittweisen Beendigung der zu lange zu freigiebigen Geldpolitik. Was in einer Krise vielleicht notwendig und richtig war, muss endlich zurückgeführt werden, um Schäden zu vermeiden und die EZB handlungsfähig zu halten.

Stets mehr und billigeres Geld hat die Regierungen in den Mitgliedstaaten in ein Wachkoma versetzt und Sparer enteignet, statt die Wirtschaft voranzubringen, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Es fehlt heute an Strukturveränderungen, um staatliche und private Investitionen in die Zukunft anzukurbeln. Angesichts eines sich abzeichnenden Abschwungs in Europa müssen die Mitgliedstaaten bessere Rahmenbedingungen für Wachstum, Innovation und Investitionen schaffen; die Flutung des Geldmarkts durch die EZB läuft dem entgegen. Daher werden wir als Freie Demokraten im Europäischen Parlament Frau Lagardes Vorhaben und ihre Umsetzung kritisch begleiten und darauf achten, ob diese zu einer Erneuerung Europas und zur Sicherung des Wohlstands auf dem Kontinent beiträgt.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – A legutóbbi Eurobarometer felmérés szerint az Európai Unió állampolgárainak 62%-a vélekedik pozitívan az Európai Gazdasági és Monetáris Unió működéséről és az euró bevezetéséről. A legtöbb, még euróövezeten kívül eső ország célja, hogy a bevezetés feltételeit minél hamarabb teljesítve az eurózóna tagjává váljon. Figyelembe véve a világgazdaság jelenlegi helyzetét, ahol a gazdasági növekedés folyamatos visszaesése figyelhető meg, növelve ezzel egy újabb gazdasági válság kockázatát, még inkább sürgetőbb a közös valutához való csatlakozás. Vannak viszont olyan tagállamok, ahol az euró bevezetését nem az uniós szerződésekből fakadó kötelezettség teljesítéseként, hanem politikai kérdésként láttatják.

Miközben Románia, Horvátország és Bulgária kifejezett céldátummal rendelkezik az euró bevezetését illetően és mindent megtesznek az euróövezethez való csatlakozásért, addig vannak olyan tagállamok, köztük Magyarország, akik bár szintén kötelezettségként vállalták a közös valutához való csatlakozást, nem rendelkeznek még céldátummal a végrehajtást illetően. Az Európai Unió és az uniós állampolgárok közös érdeke, hogy ne lehessen mondvacsinált politikai okokra hivatkozva távol maradni az eurózónától.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (ID), per iscritto. – La signora Lagarde: nel valutare la sua nomina a Presidente della BCE, non possiamo non ricordare il suo ruolo negli ultimi otto anni al Fondo Monetario Internazionale. Lei ha imposto e avallato politiche economiche che hanno aggravato la situazione di paesi in difficoltà. Abbiamo ancora in mente la crisi della Grecia e le indicazioni dell'FMI che hanno aumentato disoccupazione e povertà tagliando la spesa pubblica, dalla sanità alle pensioni. Ma la contrarietà alla sua nomina deriva anche dalle poche risposte che ci ha fornito in audizione. Il fallimento delle politiche monetarie degli scorsi anni circa l'obiettivo statutario della BCE è sotto gli occhi di tutti. Il tanto agognato target d'inflazione inferiore ma prossimo al 2% è sempre più lontano segnalandoci un forte rallentamento dell'economia dell'area Euro. Nonostante la politica monetaria accomodante di questi anni – tagli ai tassi, LTRO, TLTRO, quantitative easing – è palese il malfunzionamento dei canali di trasmissione dalla politica monetaria all'economia reale. Il risultato è aver inondato di liquidità il sistema bancario, salvando l'Euro e le banche, ma lasciando in ginocchio imprese e cittadini. Lei non ha fornito elementi che possano far pensare a un cambio di rotta. Per questo il mio voto e quello del mio gruppo è negativo.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου