Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου κορυφής για τη δράση για το κλίμα και της συνόδου κορυφής για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στη Νέα Υόρκη (συζήτηση)
 3.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (συζήτηση)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: κα Christine Lagarde (A9-0008/2019 - Roberto Gualtieri)
  6.2.Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (A9-0007/2019 - Roberto Gualtieri)
  6.3.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (συζήτηση)
 12.Δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου (συζήτηση)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Η κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο (συζήτηση)
 16.Πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική κατάσταση και στην εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία (συζήτηση)
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Η κατάσταση στο Κασμίρ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (678 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3422 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου