Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 18 септември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 7.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (разискване)
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Време за гласуване
  9.1.Проект на коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2019 г.: вписване на излишъка от 2018 финансова година (A9-0005/2019 - John Howarth) (гласуване)
  9.2.Проект за коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет за 2019 г.: Увеличаване на средствата за ключови за конкурентоспособността на ЕС програми: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ (A9-0004/2019 - John Howarth) (гласуване)
  9.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (гласуване)
  9.4.Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2019 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (A9-0006/2019 - John Howarth) (гласуване)
  9.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (гласуване)
  9.6.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 15.Борбата с рака (разискване по актуални въпроси)
 16.Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2020 година (разискване)
 17.Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 19.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (761 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (761 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3830 kb)
Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност