Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 18. září 2019 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 4.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 7.Vystoupení Spojeného království z EU (rozprava)
 8.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 9.Hlasování
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (hlasování)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (hlasování)
  9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Rumunsku, Itálii a Rakousku (A9-0006/2019 - John Howarth) (hlasování)
  9.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (hlasování)
  9.6.Vystoupení Spojeného království z EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Vystoupení Spojeného království z EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 15.Boj proti rakovině (rozprava na aktuální téma)
 16.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Význam evropského historického povědomí pro budoucnost Evropy (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 19.Stav provádění právních předpisů proti praní peněz (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (761 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (761 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (3830 kb)
Poslední aktualizace: 8. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí