Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 18. september 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 7.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (arutelu)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Paranduseelarve projekt nr 1/2019: 2018. aasta ülejääk (A9-0005/2019 - John Howarth) (hääletus)
  9.2.Paranduseelarve projekt nr 2/2019: peamiste ELi konkurentsivõime programmide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ vahendite suurendamine (A9-0004/2019 - John Howarth) (hääletus)
  9.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  9.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2019: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (A9-0006/2019 - John Howarth) (hääletus)
  9.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – EGF/2019/000 TA 2019 –Tehniline abi komisjoni algatusel (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (hääletus)
  9.6.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Ühendkuningriigi väljaastumine EList (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Vähivastane võitlus (temaatiline arutelu)
 16.Nõukogu seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta – eelarveaasta 2020 (arutelu)
 17.Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.Ülevaade rahapesuvastaste õigusaktide rakendamise olukorrast (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (761 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (761 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3830 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika