Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 18 september 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 7.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  9.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (A9-0006/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (stemming)
  9.6.De terugtrekking van het VK uit de EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.De terugtrekking van het VK uit de EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.De strijd tegen kanker (actualiteitendebat)
 16.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020 (debat)
 17.Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (761 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3830 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid