Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 18 september 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 7.De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1: overschot van 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2019: meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  9.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2019: voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (A9-0006/2019 - John Howarth) (stemming)
  9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (stemming)
  9.6.De terugtrekking van het VK uit de EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.De terugtrekking van het VK uit de EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.De strijd tegen kanker (actualiteitendebat)
 16.Presentatie door de Raad van zijn standpunt over het ontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2020 (debat)
 17.Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (761 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (761 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3830 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid