Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 18. septembra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 7.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 8.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: prebytok za rozpočtový rok 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (hlasovanie)
  9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  9.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Rumunsku, Taliansku a Rakúsku (A9-0006/2019 - John Howarth) (hlasovanie)
  9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (hlasovanie)
  9.6.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Boj proti rakovine (tematická rozprava)
 16.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2020 (rozprava)
 17.Dôležitosť európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (761 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3830 kb)
Posledná úprava: 8. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia