Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 18. september 2019 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 7.Izstop Združenega kraljestva iz EU (razprava)
 8.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 9.Čas glasovanja
  9.1.Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) (glasovanje)
  9.2.Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) (glasovanje)
  9.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (A9-0002/2019 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  9.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (A9-0006/2019 - John Howarth) (glasovanje)
  9.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) (glasovanje)
  9.6.Izstop Združenega kraljestva iz EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Izstop Združenega kraljestva iz EU (B9-0038/2019, B9-0039/2019)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 15.Boj proti raku (tematska razprava)
 16.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2020 (razprava)
 17.Pomen evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 19.Stanje glede izvajanja zakonodaje za preprečevanje pranja denarja (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (761 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (761 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3830 kb)
Zadnja posodobitev: 8. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov