Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове
  4.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия
  4.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове (B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019) (гласуване)
  7.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия (RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019) (гласуване)
  7.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС (RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019) (гласуване)
  7.4.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) (гласуване)
  7.5.Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) (гласуване)
  7.6.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (B9-0045/2019, B9-0046/2019) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019)
  8.2.Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019)
  8.3.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (B9-0045/2019, B9-0046/2019)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 13.Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (разискване)
 14.Решения относно някои документи: вж. протокола
 15.Петиции: вж. протокола
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (509 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2347 kb)
Последно осъвременяване: 30 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност