Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 19 септември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протокола
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове
  4.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия
  4.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове (B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019) (гласуване)
  7.2.Мианмар, по-специално положението на общността рохингия (RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019) (гласуване)
  7.3.Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС (RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019) (гласуване)
  7.4.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) (гласуване)
  7.5.Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) (гласуване)
  7.6.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (B9-0045/2019, B9-0046/2019) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019)
  8.2.Значението за запазването на паметта за миналото на Европа за нейното бъдеще (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019)
  8.3.Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари (B9-0045/2019, B9-0046/2019)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 13.Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз (разискване)
 14.Решения относно някои документи: вж. протокола
 15.Петиции: вж. протокола
 16.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (509 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (509 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2347 kb)
Последно осъвременяване: 30 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност