Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 19 september 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
  4.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
  4.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (B9-0048/2019, RC-B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019) (omröstning)
  7.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (RC-B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019, B9-0092/2019) (omröstning)
  7.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (RC-B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019, B9-0096/2019) (omröstning)
  7.4.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) (omröstning)
  7.5.Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) (omröstning)
  7.6.Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (B9-0045/2019, B9-0046/2019) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019)
  8.2.Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019)
  8.3.Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (B9-0045/2019, B9-0046/2019)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU (debatt)
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (509 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2347 kb)
Senaste uppdatering: 30 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy