Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 9 октомври 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Съобщение на председателството: вж. протокола
 9.Поправки (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (разискване)
 15.Повече екологосъобразност в дейността на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 16.Предотвратяване на конфликти на интереси в ЕС (разискване)
 17.Мита на САЩ за европейски стоки след решението на СТО по спора за Airbus (разискване)
 18.Положението в Северна Сирия (разискване)
 19.Положението в Украйна (разискване)
 20.Разрешаване на ГМО (разискване)
 21.Борба срещу рака (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (641 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (641 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3343 kb)
Последно осъвременяване: 20 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност