Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 9. oktoober 2019 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.In memoriam
 4.Presidentuuri avaldused
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72) (vt protokoll)
 8.Presidentuuri teadaanne (vt protokoll)
 9.Parandused (kodukorra artikkel 241) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Euroopa Ülemkogu 2019. aasta 17.–18. oktoobri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 15.Euroopa Investeerimispanga keskkonnasäästlikumaks muutmine (arutelu)
 16.Huvide konflikti vältimine ELis (arutelu)
 17.Euroopa kaupadele kehtestatud USA tariifid pärast WTO otsust Airbusi käsitlevas vaidluses (arutelu)
 18.Olukord Süüria põhjaosas (arutelu)
 19.Olukord Ukrainas (arutelu)
 20.GMOdele loa andmine (arutelu)
 21.Vähktõvevastane võitlus (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (641 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (641 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3343 kb)
Viimane päevakajastamine: 20. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika