Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 oktober 2019 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaringen van het voorzitterschap
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement): zie notulen
 8.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad: zie notulen
 9.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 (debat)
 15.Vergroening van de Europese Investeringsbank (debat)
 16.Het voorkomen van belangenconflicten in de EU (debat)
 17.Amerikaanse invoerheffingen op Europese goederen naar aanleiding van het besluit van de WTO inzake het Airbus-geschil (debat)
 18.De situatie in het noorden van Syrië (debat)
 19.De situatie in Oekraïne (debat)
 20.Toelating van ggo's (debat)
 21.Kankerbestrijding (debat)
 22.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (641 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (641 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3343 kb)
Laatst bijgewerkt op: 20 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid