Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 9 października 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): patrz protokół
 8.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 9.Sprostowania (art. 241 Regulaminu): patrz protokół
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 października 2019 r. (debata)
 15.Więcej ekologii w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego (debata)
 16.Zapobieganie konfliktom interesów w UE (debata)
 17.Taryfy celne USA na towary europejskie w następstwie decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem (debata)
 18.Sytuacja w północnej Syrii (debata)
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Zezwolenia na organizmy modyfikowane genetycznie (debata)
 21.Walka z rakiem (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (641 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3343 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności