Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 9. októbra 2019 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Vyhlásenia predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 9.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. a 18. októbra 2019 (rozprava)
 15.Ekologizácia Európskej investičnej banky (rozprava)
 16.Predchádzanie konfliktom záujmov v EÚ (rozprava)
 17.Clá USA na európsky tovar v nadväznosti na rozhodnutie WTO v rámci sporu o Airbus (rozprava)
 18.Situácia v severnej Sýrii (rozprava)
 19.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 20.Autorizarea OMG-urilor (rozprava)
 21.Boj proti rakovine (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (641 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3343 kb)
Posledná úprava: 20. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia