Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 9 oktober 2019 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Uttalanden av talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
 9.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
 15.Miljöanpassning av Europeiska investeringsbanken (debatt)
 16.Förebyggande av intressekonflikter i EU (debatt)
 17.Förenta staternas tullar på europeiska produkter till följd av WTO:s beslut om tvisten avseende Airbus (debatt)
 18.Situationen i norra Syrien (debatt)
 19.Situationen i Ukraina (debatt)
 20.Godkännande av genetiskt modifierade organismer (GMO) (debatt)
 21.Kampen mot cancer (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (641 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3343 kb)
Senaste uppdatering: 20 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy