Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0110/2019

Συζήτηση :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0032

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 20k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

9.4. Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Ramona Strugariu (Renew). – (start of speech off mic) ... this resolution because we need to send this strong signal to the Council ahead of next week’s discussion, and yet I was extremely surprised to see that, although it was supported by the four main political groups of this House, there is not a single word in the resolution about the new financial instrument for supporting civil society, the rights and values instrument, and there’s not a single word in it about civil society.

Traditionally speaking, this House – Parliament –has always been a supporter of civil society. They need a proper instrument, finally, to be able to follow their agenda. It is not acceptable for us not to mention and not to ask for more action in this area as a push ahead of next week’s discussion when the space for civil society is shrinking in countries like Hungary, Poland or Bulgaria, and even in my country, Romania.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, wij werden deze week verrast door het bericht van de Europese Rekenkamer dat er zo’n 300 miljard euro van de Europese meerjarenbegroting op de plank blijft liggen. Dat is meer dan twee keer de volledige Europese jaarbegroting. Ik vind het daarom net zo verrassend dat bepaalde collega’s in dit huis de volgende meerjarenbegroting nog verder willen ophogen.

Natuurlijk heeft de brexit consequenties voor de begroting, maar wat het CDA betreft, kijken we ook eerst kritisch naar de uitgaven. Waar en waarom blijft er geld op de plank liggen en waar kan wellicht ook iets vanaf? Nieuwe prioriteiten hoeven niet per se meer geld te betekenen. De Europese begroting is geen kerstboom waar ieder zijn eigen projectje in kan hangen. Er moet een balans zijn.

We kunnen iedere euro maar één keer uitgeven, dus laten we er zorgvuldig mee omgaan. Geen politieke cadeautjes die vervolgens door de burger betaald moeten worden, maar verstandig en doelmatig besteden zoals het hoort. Dat is in dit geval niet gebeurd en daarom heeft het CDA tegen deze resolutie gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Leszek Miller (S&D). – Pani Przewodnicząca! Ja poparłem stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu, ale chciałem zgłosić dwie kwestie.

Po pierwsze, w kontekście nadal niejasnego brexitu uważam, że Komisja Europejska powinna opracować plan awaryjny, na wypadek gdyby Wielka Brytania wyszła bez porozumienia i w efekcie już od przyszłego roku przestała odprowadzać do wspólnego budżetu jakiekolwiek składki. Uważam, że należy tu znaleźć rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo wypłat beneficjentom programów finansowanych przez Unię we wszystkich państwach członkowskich, w tym także mieszkańcom województwa wielkopolskiego w Polsce, którzy powierzyli mi mandat do Parlamentu Europejskiego.

Druga kwestia to reforma systemu zasobów własnych Unii. Jestem przekonany, że wśród nowych źródeł finansowania – poza likwidacją rabatów i korekt – powinny znaleźć się nowe rozwiązania fiskalne, w tym podatek cyfrowy. Powinien on objąć wszystkie przedsiębiorstwa internetowe, które generują w Unii kolosalne zyski, ale w przeciwieństwie do innych uczestników rynku wewnętrznego nie odprowadzają z tego tytułu należnych podatków, jedynie dlatego że ich siedziby mieszczą się poza granicami Unii.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já jsem nakonec toto usnesení k víceletému finančnímu rámci podpořila, a to přesto, že jsem váhala úplně ze stejných důvodů, jako tady zmínil předcházející řečník kolega Lenaers. Podpořila jsem to proto, protože si myslím, že tady ten faktor času je důležitý. My jsme chtěli vyzvat a vyzýváme tedy Evropskou radu, aby se co nejdříve domluvila s Evropským parlamentem a aby byl přijat stabilní rozpočet, protože všichni chceme financovat důležité programy, jako je Erasmus, Horizon. Chceme financovat kohezní politiku, společnou zemědělskou politiku a tady hrozí určité provizorium. Samozřejmě také rozhodnutí o vlastních příjmech, to je podmínkou toho, aby ten rozpočet byl reálný. Mně se nelíbilo to výrazné navýšení oproti návrhu Komise, která navrhla 1,11 %, my navrhujeme 1,3 %, já myslím, že tady musí dojít k rozumnému kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Veronika Vrecionová (ECR). – Madam President, I voted against the resolution on the multiannual financial framework. The resolution is full of words about stability, the fight against climate change, and so on, but behind it lies a classic social plan. Besides other things, the draft resolution calls for the introduction of, for example, corporate taxes, digital services taxes, financial transaction taxes, VAT adjustment, etc. I understand this attention and these efforts among our Socialist colleagues. However, I am surprised by the attitude of many Members who consider themselves as centre-right politicians. It’s basically a call for a tax increase.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Уважаема г-жо Председател, подкрепих предложената резолюция, която е част от стратегията на нашата институция – Европейския парламент, да повлияе върху преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. В текста се съдържат редица важни елементи, които подкрепят вече изразената от Парламента позиция относно обема на следващата многогодишна финансова рамка.

Безспорно важен елемент в настоящия документ е призивът за създаване на план за действие в извънредните ситуации. Този план би функционирал като предпазна мрежа за защита на бенефициентите и ползвателите по програмите за финансиране от Европейския съюз и би позволил удължаване на настоящата финансова рамка, в случай че сделката не бъде договорена навреме.

 
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου