Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (συζήτηση)
 3.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (συζήτηση)
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος: Περίοδοι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/501 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/502 (Karima Delli) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Σερβίας (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (ψηφοφορία)
  8.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (A9-0012/2019 - John Howarth) (ψηφοφορία)
  8.4.Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (A9-0013/2019 - John Howarth) (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της flumioxazine (B9-0103/2019) (ψηφοφορία)
  8.6.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του chlorotoluron (B9-0104/2019) (ψηφοφορία)
  8.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) (ψηφοφορία)
  8.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) (ψηφοφορία)
  8.9.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9 (B9-0106/2019) (ψηφοφορία)
  8.10.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (B9-0108/2019, B9-0111/2019) (ψηφοφορία)
  8.11.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) (ψηφοφορία)
  8.12.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)
  9.2.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)
  9.3.Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (B9-0108/2019, B9-0111/2019)
  9.4.Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
  9.5.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Λήξη της συνεδρίασης
 14.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (412 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2294 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου