Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 10. lokakuuta 2019 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (keskustelu)
 3.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (keskustelu)
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Puhemiehen julkilausuma
 8.Äänestykset
  8.1.Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö: Asetuksen (EU) 2019/501 ja asetuksen (EU) 2019/502 soveltamisajat (Karima Delli) (äänestys)
  8.2.Eurojustin ja Serbian välinen yhteistyötä koskeva sopimus (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  8.3.Lisätalousarvioesitys nro 4/2019: maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähentäminen menoja koskevien tarkistettujen määrärahatarpeiden ja tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (A9-0012/2019 - John Howarth) (äänestys)
  8.4.Joustovälineestä vuodeksi 2019 muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin vastaamiseksi käyttöön otettujen määrien tarkistaminen (A9-0013/2019 - John Howarth) (äänestys)
  8.5.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien flumioksatsiini (B9-0103/2019) (äänestys)
  8.6.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: tehoaineet mukaan lukien klorotoluroni (B9-0104/2019) (äänestys)
  8.7.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) (äänestys)
  8.8.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) (äänestys)
  8.9.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 sekä muunnostapahtumista MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS-40278-9 kahden, kolmen tai neljän yksittäistapahtuman yhdistelmänä saatu muuntogeeninen maissi (B9-0106/2019) (äänestys)
  8.10.Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (B9-0108/2019, B9-0111/2019) (äänestys)
  8.11.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) (äänestys)
  8.12.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (A9-0016/2019 - Yana Toom) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)
  9.2.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)
  9.3.Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa (B9-0108/2019, B9-0111/2019)
  9.4.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat: aika vastata kansalaisten odotuksiin (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
  9.5.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (A9-0016/2019 - Yana Toom)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon päättäminen
 14.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (412 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (412 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2294 kb)
Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö