Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 10. listopada 2019. - BruxellesRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (rasprava)
 3.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (rasprava)
 4.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 5.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke: vidi zapisnik
 6.Nastavak zasjedanja
 7.Izjava Predsjedništva
 8.Glasovanje
  8.1.Zahtjev za primjenu hitnog postupka: razdoblja primjene uredbi (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 (Karima Delli) (glasovanje)
  8.2.Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (glasovanje)
  8.3.Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (A9-0012/2019 - John Howarth) (glasovanje)
  8.4.Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje (A9-0013/2019 - John Howarth) (glasovanje)
  8.5.Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diruon, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor i tebukonazol (D061354) (B9-0103/2019) (glasovanje)
  8.6.Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil i triflusulfuron i tritosulfuron (D062951) (B9-0104/2019) (glasovanje)
  8.7.Prigovor u skladu s člankom 112.: stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869-04) (B9-0107/2019) (glasovanje)
  8.8.Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417-04) (B9-0105/2019) (glasovanje)
  8.9.Prigovor u skladu s člankom 112.: odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz u kojemu se kombiniraju dvije, tri ili četiri od jedne promjene MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062827-03) (B9-0106/2019) (glasovanje)
  8.10.Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (B9-0108/2019, B9-0111/2019) (glasovanje)
  8.11.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) (glasovanje)
  8.12.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (A9-0016/2019 - Yana Toom) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Prigovor u skladu s člankom 112.: stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869-04) (B9-0107/2019)
  9.2.Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417-04) (B9-0105/2019)
  9.3.Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima (B9-0108/2019, B9-0111/2019)
  9.4.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
  9.5.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (A9-0016/2019 - Yana Toom)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s aktualne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova: vidi zapisnik
 12.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 13.Zatvaranje dnevne sjednice
 14.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (412 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (2294 kb)
Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti