Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 10 października 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (debata)
 3.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (debata)
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o zastosowanie trybu pilnego: Okresy stosowania rozporządzenia (UE) 2019/501 i rozporządzenia (UE) 2019/502 (Karima Delli) (głosowanie)
  8.2.Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Serbią (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  8.3.Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2019: Zmniejszenie środków na zobowiązania i środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi potrzebami w zakresie wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne) (A9-0012/2019 - John Howarth) (głosowanie)
  8.4.Dostosowania kwot uruchamianych z instrumentu elastyczności na 2019 r. do wykorzystania w związku z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa (A9-0013/2019 - John Howarth) (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna (B9-0103/2019) (głosowanie)
  8.6.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Substancje czynne, w tym chlorotoluron (B9-0104/2019) (głosowanie)
  8.7.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) (głosowanie)
  8.8.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 oraz zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9 (B9-0106/2019) (głosowanie)
  8.10.Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) (głosowanie)
  8.11.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) (głosowanie)
  8.12.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)
  9.2.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)
  9.3.Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (B9-0108/2019, B9-0111/2019)
  9.4.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
  9.5.Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 12.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 13.Zamknięcie posiedzenia
 14.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (412 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2294 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności