Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 10 oktober 2019 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (debatt)
 3.Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (debatt)
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Uttalande av talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Begäran om tillämpning av brådskande förfarande: Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 (Karima Delli) (omröstning)
  8.2.Avtal om samarbete mellan Eurojust och Serbien (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  8.3.Förslag till ändringsbudget nr 4/2019: Minskning av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgiftsbehov och uppdaterade inkomster (egna medel) (A9-0012/2019 - John Howarth) (omröstning)
  8.4.Justeringar av de belopp som tagits i anspråk från flexibilitetsmekanismen för 2019 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot (A9-0013/2019 - John Howarth) (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland flumioxazin (B9-0103/2019) (omröstning)
  8.6.Invändning enligt artikel 112: verksamma ämnen, däribland klorotoluron (B9-0104/2019) (omröstning)
  8.7.Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) (omröstning)
  8.8.Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) (omröstning)
  8.9.Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 (B9-0106/2019) (omröstning)
  8.10.Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019) (omröstning)
  8.11.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) (omröstning)
  8.12.Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (A9-0016/2019 - Yana Toom) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Invändning enligt artikel 112: genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)
  9.2.Invändning enligt artikel 112: den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)
  9.3.Utländsk inblandning i val och spridande av falsk information i nationella och europeiska demokratiska processer (B9-0108/2019, B9-0111/2019)
  9.4.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)
  9.5.Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (A9-0016/2019 - Yana Toom)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avslutande av sammanträdet
 14.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (412 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2294 kb)
Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy