Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 22 oktober 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Utvärdering av Junckerkommissionen (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) (omröstning)
  8.2.Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (A9-0014/2019 - Chris Davies) (omröstning)
  8.3.Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) (omröstning)
  8.4.Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 (Utskottet för transport och turism) (omröstning)
 9.Röstförklaringar: se protokollet
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt (debatt)
 15.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 16.Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (debatt)
 17.Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 18.Nya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering (debatt)
 19.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (700 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3546 kb)
Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy