Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 23. oktober 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 5.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Valg af Den Europæiske Ombudsmand – modtagne ansøgninger
 10.Velkomstord
 11.Afstemningstid
  11.1.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner (afstemning)
  11.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  11.3.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  11.4.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (afstemning)
  11.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers virkning på honningbier (B9-0149/2019) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 – alle sektioner (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Klima- og miljøkrise (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2018 (forhandling)
 18.Eftersøgning og redning i Middelhavet (forhandling)
 19.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (forhandling)
 20.Velkomstord
 21.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (fortsat forhandling)
 22.Situationen i Irak, særlig den voldelige undertrykkelse af unges og studerendes protester (forhandling)
 23.FN's politiske erklæring om sygesikring for alle fra mødet på højt plan (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (915 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4405 kb)
Seneste opdatering: 28. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik