Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – υποψηφιότητες που ελήφθησαν
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα - (ψηφοφορία)
  11.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  11.3.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  11.4.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (ψηφοφορία)
  11.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (B9-0149/2019) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη (Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 17.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2018 (συζήτηση)
 18.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (συζήτηση)
 19.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συζήτηση)
 20.Υποδοχή
 21.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Η κατάσταση στο Ιράκ και συγκεκριμένα η βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών των νέων και των φοιτητών (συζήτηση)
 23.Πολιτική δήλωση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την καθολική υγειονομική κάλυψη (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (915 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4405 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου