Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 23. oktoober 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ombudsmani valimine – esitatud kandidaadid
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  11.2.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  11.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  11.4.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (hääletus)
  11.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamine (B9-0149/2019) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (temaatiline arutelu)
 17.Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 18.Otsingu- ja päästetööd Vahemerel (arutelu)
 19.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu)
 20.Tervitus
 21.Ühinemisläbirääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga (arutelu jätkamine)
 22.Olukord Iraagis, eelkõige seoses noorte ja tudengite protestide vägivaldse mahasurumisega (arutelu)
 23.ÜRO kõrgetasemeline poliitiline deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (915 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4405 kb)
Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika