Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2019. gada 23. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants) (sk. protokolu)
 5.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 6.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 7.Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Eiropas ombuda ievēlēšana – saņemtie kandidatūru pieteikumi
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  11.2.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (balsošana)
  11.3.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  11.4.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (balsošana)
  11.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (B9-0149/2019) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts (debates)
 18.Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā (debates)
 19.Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debates)
 20.Oficiāla sveikšana
 21.Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana (debašu turpināšana)
 22.Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana (debates)
 23.ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (915 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (915 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4405 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika