Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 23 oktober 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.De Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië en de gevolgen daarvan (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Verkiezing van de Europese Ombudsman – ontvangen voordrachten
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen
  11.1.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (stemming)
  11.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (stemming)
  11.3.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  11.4.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (stemming)
  11.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (B9-0149/2019) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Noodsituatie omtrent klimaat en milieu (actualiteitendebat)
 17.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer over 2018 (debat)
 18.Opsporing en redding in het Middellandse Zeegebied (debat)
 19.Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (debat)
 20.Welkomstwoord
 21.Opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië (voortzetting van het debat)
 22.De situatie in Irak, en met name de gewelddadige onderdrukking van demonstraties van jongeren en studenten (debat)
 23.Politieke verklaring op hoog niveau van de VN over universele gezondheidszorg (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (915 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4405 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid