Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 23 października 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – otrzymane kandydatury
 10.Powitanie
 11.Głosowanie
  11.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  11.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  11.3.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  11.4.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (głosowanie)
  11.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: Ocena wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne (B9-0149/2019) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Stan zagrożenia klimatycznego i ekologicznego (debata na aktualny temat)
 17.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2018 r. (debata)
 18.Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (debata)
 19.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (debata)
 20.Powitanie
 21.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (ciąg dalszy debat)
 22.Sytuacja w Iraku, w szczególności brutalne tłumienie protestów młodzieży i studentów (debata)
 23.Deklaracja polityczna ONZ na wysokim szczeblu w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (915 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (915 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4405 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności