Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 23. októbra 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (rozprava)
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Voľba európskeho ombudsmana – predložené kandidatúry
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  11.1.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely - (hlasovanie)
  11.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  11.3.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  11.4.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  11.5.Námietka podľa článku 112: posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné (B9-0149/2019) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Pokračovanie prerušeného rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Naliehavá klimaticko-ekologická situácia (tematická rozprava)
 17.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2018 (rozprava)
 18.Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (rozprava)
 19.Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (rozprava)
 20.Oficiálne privítanie
 21.Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (pokračovanie rozpravy)
 22.Situácia v Iraku, najmä násilné potlačenie mládežníckych a študentských protestov (rozprava)
 23.Politické vyhlásenie OSN na vysokej úrovni o všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (915 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4405 kb)
Posledná úprava: 28. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia