Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2019/2880(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B9-0138/2019

Debates :

PV 24/10/2019 - 3.2
CRE 24/10/2019 - 3.2

Votaciones :

PV 24/10/2019 - 8.2

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0043

Acta literal de los debates
XML 46k
Jueves 24 de octubre de 2019 - Estrasburgo Edición revisada

3.2. Egipto
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την Αίγυπτο (2019/2880(RSP)).

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, για να ζητήσετε τον λόγο με τη διαδικασία «catch-the-eye» ή για να θέσετε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον συνήθη τρόπο εγγραφής και το νέο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλώ να έχετε πάντα μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε για τη διαδικασία «catch-the-eye», σας παρακαλώ να ξεκινήσετε από τώρα χωρίς να περιμένετε το τέλος της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Hannah Neumann, Verfasserin. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im September sind tausende Menschen in Ägypten auf die Straße gegangen. Und das war neu: Sie sind überall im Land auf die Straße gegangen, sie haben gegen Korruption gekämpft, dagegen, dass das Geld, das dem Land und den Bürgern geliehen wird für den Bau von Straßen, von Schulen, von Krankenhäusern, verschwindet und dass es viel zu langsam vorwärtsgeht. Das Regime hat den Protest gewaltsam niedergeschlagen, 4 300 Menschen wurden verhaftet, darunter viele Kinder. Hunderte verschwanden, Menschenrechtler werden bis heute gezielt ins Visier genommen, soziale Medien und Messenger-Dienste sind überwacht.

Die Botschaft ist klar: Al-Sisi duldet keine Kritik an seiner Herrschaft, und leider kommt sie an. Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler trauen sich heute nur noch im Exil, über die Gewalt zu sprechen. Und was macht die EU? Sie schweigt. Sie überweist Budgethilfe an die Regierung, und Mitgliedstaaten exportieren weiter Überwachungstechnologie und Waffen. Ich war diese Woche zum ersten Mal mitverantwortlich für einen Entschließungsantrag, und ich kann Ihnen sagen, die Verhandlungen über diese Entschließung waren nicht einfach, weil wir uns alle auf wirklich wichtige Konsequenzen geeinigt haben und damit ans Eingemachte gegangen sind. Und am Ende haben sich alle Verantwortlichen geeinigt, und darauf bin ich sehr stolz. Denn wir sagen eines ganz deutlich: Ja, Ägypten ist ein Partner der Europäischen Union, aber wir wollen nicht länger Komplizen dieses Regimes sein. Das heißt: Schluss mit business as usual mit Al-Sisi und Freiheit für die Protestierenden. Und ganz konkret: Keine Spionagetechnik mehr in die Hände dieses Regimes. Es darf doch nicht sein, dass wir in Europa damit auch noch Geld verdienen. Das heißt: Kein Blankoscheck mehr für EU-Gelder an das Regime, sondern Überprüfung der Budgethilfe und Stärkung der Zivilgesellschaft. Und – und das geht an die Kommission – endlich klare Kante in diplomatischen Verhandlungen und Statements!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe draußen meinen Koffer stehen und ich fliege jetzt gleich nach Ägypten und ich sage Ihnen: Ich würde diese Entschließung wirklich gerne mitnehmen, weil ich weiß, dass sie vielen Menschen Hoffnung macht – und ja, einigen auch Kopfschmerzen. Wer die Rechte seiner Bürger mit Füßen tritt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Lassen Sie uns dieses Signal heute gemeinsam in aller Deutlichkeit nach Ägypten senden!

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, autor. – Señor presidente, una vez más volvemos a hablar de Egipto. Y, ¿por qué? Por la brutal represión contra las movilizaciones sociales. Mientras Al-Sisi se reunía en las Naciones Unidas con los dirigentes mundiales, miles de personas eran detenidas. Algunas desaparecidas y otras torturadas.

La Unión Europea mira hacia otro lado mientras los Estados miembros venden equipos militares que están siendo utilizados para reprimir el movimiento popular egipcio. No se trata de que la Unión Europea proteja los derechos humanos en Egipto. Ya ni siquiera pedimos tanto, solo decimos que la Unión Europea no puede seguir blanqueando una dictadura como es la de Egipto. Y, por eso, exigimos finalizar el apoyo presupuestario de la Comisión y que su asistencia se limite solo a apoyar a la sociedad civil; suspender los debates para un acuerdo comercial con Egipto, hasta que se respeten los derechos humanos; un embargo real y efectivo de armas; y el fin de la cooperación en políticas migratorias.

En definitiva, señorías, Comisión, exigimos tomar medidas y no cooperar con una dictadura para que nuestras palabras no sigan siendo papel mojado, para que no tengamos que volver a hablar de Egipto otra vez en la sesión plenaria. Que se tomen medidas y que se cumplan los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius, author. – Mr President, Commissioner, colleagues, recent events in Egypt have shown how little space for freedom of expression and peaceful assembly is left in the country. We witness the disproportionate use of force against protesters, unlawful behaviour against human rights defenders and restrictions on the activities of civil society organisations.

What worries me most is that Egypt’s leadership is increasingly using the fight against terrorism as an internal policy instrument to stop public criticism and to silence its political opponents. Dialogue between the country’s leadership and society is possible only if the former meets citizens’ expectations and embarks on reforms in the different sectors so needed in Egypt.

From the EU side, we must increase our attention along with financial support for Egypt’s human rights defenders and civil society organisations.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, auteure. – Monsieur le Président, depuis le 20 septembre dernier, on l’a dit, des manifestations anti-gouvernement ont lieu à travers toute l’Égypte, dans toutes les villes. Les autorités égyptiennes ont arrêté plus de 4 000 personnes arbitrairement. Parmi elles, on le dit, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains qui se retrouvent emprisonnés, accablés de lourdes accusations, incluant des faits de terrorisme. Ces personnes arrêtées n’ont pas accès à leur avocat, ni la possibilité de voir leur famille. Certaines sont torturées et privées d’accès aux soins de santé.

Ces arrestations s’inscrivent dans un cadre plus large de répression en Égypte, où les droits démocratiques des citoyens sont bafoués, notamment le droit à la manifestation et le droit à la liberté d’expression.

Le Parlement européen, dans cette résolution, exhorte les autorités égyptiennes à relâcher les activistes des droits humains. J’en citerai quelques-uns pour mettre des visages: Ramy Shaath; Alaa Abdel Fattah, Asmaa Daabes, Israa Abdel Fattah. Ceux-ci et des milliers d’entre eux sont aujourd’hui en prison.

Nous condamnons les actions menées par les autorités égyptiennes et appelons l’Égypte à assurer la transition démocratique de ce pays. Nous appelons l’Union à revoir complètement sa relation avec l’Égypte, tant que des améliorations en matière de droits humains ne sont pas accordées. Ceci passe par la réorientation des budgets de la Commission, et ce en faveur du renforcement de la société civile. Mais ceci passe aussi par le fait que l’Union européenne et les États membres doivent cesser d’octroyer des licences d’exportation d’armes, aujourd’hui utilisées contre les civils.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, Autor. – Pane předsedající, já jsem velice rád, že jsem spolupracoval na vzniku této rezoluce, která vyzývá Egypt k otevřenosti, a to otevřenosti vůči světu.

Ta kritika, která zaznívá proti představitelům Egypta, to není kritika zdrcující, ale to je kritika, která se týká konkrétních bodů, které jsou v Egyptě špatně. Ano, hodně věcí se nám jako Evropské unii povedlo a nemůžeme říkat, že veškerá pomoc šla do rukou nějakých teroristů nebo nějakých skupin, které tam potlačují lidská práva. Za peníze Evropské unie se tam staví nemocnice, posiluje se sociální systém a staráme se opravdu o ty nejpotřebnější.

Na druhou stranu potřebujeme ale s egyptskou vládou otevřený dialog o porušování lidských práv. Nemůžeme přehlížet, že Egypt nedodržuje mezinárodní závazky, včetně práva na spravedlivý proces nebo práva na odpovídající právní ochranu těch, kteří jsou ohroženými skupinami. Systematicky v Egyptě dochází k porušování lidských práv. To jsme mohli vidět při demonstracích, kdy řada lidí zmizela, aniž by Egypt odpověděl, kde se tito lidé nachází. A my budeme žádat po Egyptě otevřené odpovědi na naše otázky. Musíme také zmínit některé naše občany Evropské unie, kteří zmizeli v Egyptě, a dodnes jsme nedostali od egyptských úřadů vysvětlení, kde se tito lidé nachází. Je potřeba opravdu, aby Egypt tuto svoji politiku vůči těm, kteří ho kritizují, změnil.

Ano, podporujme společnost, podporujme občanskou společnost a buďme tvrdí v těch věcech, kde tvrdí být můžeme, například v otázce lidských práv a svobody projevu. Tam si myslím, že jako Evropská unie máme ještě velikánské mezery.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, thar ceann an Ghrúpa PPE. – A Uachtaráin, bhíomar thíos an bóthar seo cheana féin. Go háirithe, cuimhneoidh Feisirí ó mo thír féin ar an gcás a bhain le Ibrahim Halawa agus an tuarascáil a bhí againn sa Pharlaimint seo faoi. Thug na Feisirí go léir tacaíocht dúinn maidir leis sin.

B’shin leaid óg a cuireadh i bpríosún san Éigipt. D’fhulaing sé a lán foréigin agus ní raibh aon triail aige. I ndáiríre, bhí seans ann go gcuirfí chun báis é. Ach tar éis na tuarascála a bhí againne, chun a gceart a thabhairt d’údaráis na hÉigipte, ligeadh saor é agus tá sé ar ais inár dtír anois agus níl sé ag cur isteach ar mhuintir na hÉigipte.

Dá bhrí sin, tá an rud céanna ag tarlú anois, go háirithe le cúpla seachtain anuas - 4300 duine curtha i bpríosún gan aon triail. Daoine áirithe imithe gan tásc ná tuairisc orthu agus 111 ógánach i measc na ndaoine atá i bpríosún. Caithfimid an brú céanna a chur ar mhuintir na hÉigipte éisteacht linn agus triail a thabhairt dóibh siúd nó iad a ligint saor.

Tuigimid go bhfuil an Éigipt faoi bhrú ag sceimhlitheoirí de gach saghas agus caithfimid cabhrú leo troid ina gcoinne siúd. Ag an am céanna, ba chóir dóibh na cearta daonna atá ag daoine a aithint. Go háirithe freisin, mar Chríostaí atá i ngrúpa Críostaí - PPE - caithfidh siad cearta a thabhairt do na Críostaithe atá san Éigipt freisin, agus má dhéanann siad san, is féidir linn dul ar aghaidh agus níos mó cúnaimh a thabhairt dóibh.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Santos, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, naquele a que alguns já chamam “o outono dos povos”, os egípcios saíram à rua em protesto contra o empobrecimento, as injustiças sociais, a corrupção e a repressão no país.

As detenções arbitrárias de cerca de 4 300 pessoas na sequência destas manifestações pacíficas estão em linha de continuidade com a atuação de um governo autoritário que não respeita a liberdade de expressão e associação e que usa a intimidação, promove o julgamento de civis em tribunais militares, num país onde são reportados desaparecimentos forçados, condenações à pena de morte, inclusive de crianças, e onde os princípios da democracia e do Estado de direito são, permanentemente, colocados em causa.

A União Europeia não pode ficar indiferente. Deve apoiar a sociedade civil e usar todos os meios ao seu dispor para pressionar o Egito a respeitar os direitos humanos. E os Estados—Membros devem implementar as medidas anunciadas em 2013: suspensão de qualquer fornecimento de equipamentos tecnológicos, armas e outros bens que possam servir à repressão interna, tortura ou aplicação da pena de morte.

 
  
MPphoto
 

  Irina Von Wiese, on behalf of the Renew Group. – Mr President, I would like to highlight just one case: the case of Ibrahim Ezz El-Din, who is an Egyptian human rights defender and a researcher specialising in housing rights at the Egyptian Commission for Rights and Freedom (ECRF). He was arrested on 11 June near his home in Cairo and taken to an unknown location. Since then, his family have not had any contact with him, the local police station denies his presence within their premises, and the Attorney General has not responded to numerous queries. Ibrahim’s arrest is believed to be linked to his criticism of government housing and urban planning policies, including shanty towns and evictions. He is the fifth staff member of ECRF to be arrested since 2016 as part of a crackdown on human rights defenders in Egypt.

I urge Parliament to recognise this as one of many urgent cases in Egypt and call on the Egyptian authorities to take all necessary measures for the safe release of Ibrahim Ezz El—Din and so many other human rights defenders in Egypt.

 
  
MPphoto
 

  Mounir Satouri, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, je veux tout d'abord rendre hommage à l'extraordinaire courage des défenseurs des droits de l'homme et avoir une pensée pour les 60 000 prisonniers politiques détenus en Égypte. Ce simple chiffre donne le vertige et rappelle l'urgence à agir.

J'entends dire que la Commission aurait pourtant une autre urgence en termes de chiffres. Elle envisagerait de décaisser des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'aide budgétaire à l'Égypte avant la fin de l'année. Il s'agirait là d'un acte d'aide directe au gouvernement égyptien octroyée sans condition. On pourrait, en extrapolant à peine, qualifier cet acte d'aide directe au gouvernement français, car il est désormais prouvé que la France vend des armes et du matériel militaire à l'Égypte, en violation manifeste des conclusions du Conseil.

Madame Mogherini, votre silence coupable vous rend complice. Les inconsistances manifestes de l'Union en font un acteur inaudible sur la scène internationale. Pourtant, nous avons les moyens d'être à la hauteur. Vous pouvez réserver l'aide financière à la société civile, vous pouvez décider des sanctions ciblées et, surtout, vous devez faire respecter l'embargo sur les armes.

 
  
MPphoto
 

  Elena Lizzi, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si parla di violazione dei diritti umani in Egitto, è doveroso ricordare in questo Parlamento che, a quasi quattro anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano mio conterraneo, le autorità egiziane non hanno ancora rivelato la verità sulla sua morte.

Inoltre, non hanno ancora prodotto risultati le mobilitazioni nazionali ed internazionali, comprese quelle di questo Parlamento, con le risoluzioni del 10 marzo 2016 e del 13 dicembre 2018. Se promuovere verità e giustizia è un dovere anche dell'Unione europea, è un dovere anche garantire e tutelare i diritti dei suoi cittadini, al di fuori dello spazio di Schengen. Per Giulio Regeni era stato fatto tutto?

Ricordiamo che l'Unione europea è il primo partner economico dell'Egitto e la sua principale fonte di investimenti esteri, tanto che l'assistenza bilaterale dell'Unione europea all'Egitto, nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, ammonta a circa 500 milioni di euro per il periodo 2017-2020; che l'Egitto è un interlocutore importante ed è un paese fondamentale per la stabilità nell'area del Mediterraneo, data la posizione geopolitica e la presenza di un lungo confine nel deserto, che rende difficile ogni controllo di flussi, di persone e di beni; che il confronto tra Egitto e Unione europea deve promuovere il rispetto e la tutela dei diritti e delle libertà della persona, perché la stabilità di un paese corre parallela alla tutela delle libertà individuali, del rispetto del valore della vita e dello Stato di diritto; che l'ondata di repressione, il clima teso e le critiche internazionali potrebbero minacciare la stabilità stessa dell'Egitto e quindi dell'intera area del Nordafrica e potrebbero coinvolgere l'Europa, con conseguenze disastrose.

Anche alla luce della recente ripresa del dialogo tra le procure del Cairo e di Roma, l'Europa deve incoraggiare il governo di al-Sisi a rassicurare la comunità internazionale sul rispetto dei diritti umani in Egitto, così che da questo sforzo si possa aprire anche uno spiraglio che riveli la verità sulla morte tanto atroce del giovane friulano.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è giusto che quest'Aula sostenga la difesa dei diritti civili in Egitto.

Condivido l'invito ad un rispetto delle diverse religioni, particolarmente di quella cristiana, e condivido l'invito ad una maggiore collaborazione con le autorità italiane per l'individuazione dei responsabili del brutale omicidio di Giulio Regeni.

Tuttavia, non è la prima volta che mi ritrovo a manifestare il mio disappunto per l'approccio manicheo con cui questo Parlamento esprime le proprie posizioni politiche. È il metodo che individua nella demonizzazione di questo o quel nemico la soluzione semplice a problemi molto complessi.

Per questo voglio sottolineare l'approccio più equilibrato e giusto della mozione presentata dall’onorevole Fotyga del gruppo ECR: una condanna nei confronti del governo al-Sisi non può e non deve essere intesa come una chiusura nei confronti di un interlocutore fondamentale nell'ambito economico, ma soprattutto nell'ambito della lotta al terrorismo islamico.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanti attivisti, quanti giornalisti, quanti esponenti delle minoranze, studenti, ONG, quante donne, quanti minorenni perseguitati.

Difficile trovare ambiti nei quali la violenza del governo egiziano, più o meno strutturata, esplicita o comunque organizzata non si sia abbattuta e ricordiamoci che è ancora in vigore la pena di morte. Tanti aspettano la sentenza capitale. Sappiamo bene che la situazione interna non è semplice, che l'Egitto, un partner che resta importante, vive una fase complessa, che il vicinato è inquieto, ma non per questo possiamo tacere, negare o voltare la testa.

L'Egitto non può cadere vittima dell'estremismo, ma nel contempo non può restare ostaggio di una repressione pervasiva e costante, per di più affiancata da discriminazioni e campagne diffamatorie. È emblematico l'imbarazzante silenzio sul caso del ricercatore Giulio Regeni, inghiottito in un gorgo di silenzi, depistaggi, falsità, riluttanze. Questa vicenda ben stigmatizzata dalla risoluzione rimane un'ombra pesante e inquietante sul paese.

Export di armi da bloccare, veramente e immediatamente, fondi stanziati da congelare se non vi è rispetto delle condizionalità: questo serve per essere coerenti, questo serve per avere verità e giustizia per Giulio Regeni.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui nuovamente a denunciare le gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Egitto, che non accennano a diminuire con detenzioni arbitrarie, ricorso alla tortura e repressione.

L'abbiamo detto nella mia relazione sul post primavere arabe approvata lo scorso aprile.

Non possiamo oggi più tollerare una stretta cooperazione con paesi che non rispettano i nostri valori fondamentali o che non cooperano con noi nelle inchieste giudiziarie che riguardano cittadini dell'Unione europea. Mi riferisco, in particolare, al caso di Giulio Regeni, tuttora irrisolto dopo più di tre anni. Lo ha ribadito il presidente Conte ad al-Sisi in persona lo scorso agosto. L'Italia non smette di pretendere la verità. La procura del Cairo si è resa disponibile a un nuovo incontro con quella di Roma. Staremo a vedere quanto saranno disposti a collaborare o quanto rimarrà uno specchietto per le allodole.

Noi denunciamo il clima di impunità e l'assenza di un'indagine credibile, il rifiuto delle autorità egiziane di fornire all'Italia i documenti e le informazioni necessarie ad un'inchiesta rapida, trasparente e imparziale, in linea con gli obblighi internazionali. Chiediamo di concedere al più presto l'estradizione in Italia dei cinque sospettati nel caso, come richiesto dalla procura di Roma. Non ci fermeremo finché non avremo verità per Giulio Regeni.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen (Renew). – Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 2011 war ein historischer Wendepunkt in der Geschichte Ägyptens. Millionen von Ägypterinnen und Ägyptern sind auf die Straße gegangen mit der Hoffnung auf mehr Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und auch eine bessere wirtschaftliche Lage. Acht Jahre später ist die Realität in Ägypten aber eine ganz andere: Die Lage der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit sowie der Menschenrechte hat sich verschlechtert, und die Härte der Repression unter Präsident Al-Sisi ist noch schärfer als unter dem früheren Machthaber Husni Mubarak. Amnesty International berichtet, dass es in ägyptischen Haftanstalten weiterhin zu systematischen Folterungen und anderen Misshandlungen durch die Behörden kommt. Das ist inakzeptabel!

Als Antwort auf die jüngsten Demonstrationen gegen die Regierung hat das Regime kürzlich 4 300 Menschen willkürlich verhaftet; davon sitzen 3 000 noch in Untersuchungshaft. Viele berichten von Folter. Menschenrechtsaktivisten werden gezielt von der Polizei ins Visier genommen, manche verschwinden einfach, Grundrechte werden mit Füßen getreten.

Wir können nicht weiter zuschauen. Deswegen ist es Zeit, dass wir die finanziellen Hilfen für Ägypten auf die unmittelbare Hilfe für die Bevölkerung beschränken. Das ist jetzt unser Auftrag. Wir müssen jetzt handeln!

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). – Panie Przewodniczący! Egipt jest kluczowym krajem dla zapewnienia stabilizacji w rejonie Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki. Jest niezwykle ważnym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej. Pełni bardzo ważną rolę w procesach migracyjnych. Przypomnijmy, że Egipt przyjął bardzo wielu uchodźców z Syrii. Jest przede wszystkim niezwykle ważnym krajem w toczącej się wojnie z terroryzmem. Władze Egiptu bardzo ostro walczą z terrorystami islamskimi na półwyspie Synajskim. W ciągu ostatniego roku przez Egipt przetoczyła się fala demonstracji. Aresztowano ponad dwa i pół tysiąca osób. Władze Unii Europejskiej nie powinny być bierne i powinny protestować, szczególnie wobec aresztowań na tle politycznym. Cieszę się, że Unia Europejska to robi, ale rzeczywistość nie jest czarno-biała. Wśród organizatorów demonstracji było bardzo wielu ludzi związanych z Bractwem Muzułmańskim. Wśród uczestników tych demonstracji było bardzo wielu ekstremistów związanych z Isis. Cieszę się, że prezydent al-Sisi robi wiele, żeby chronić egipskich chrześcijan. Ale te wysiłki wciąż są niewystarczające. Według organizacji Open Doors tylko w 2017 r. zginęło 108 egipskich chrześcijan. Apeluję do prezydenta… (Przewodniczący odebrał mówcy głos).

 
  
MPphoto
 

  Ben Habib (NI). – Mr President, when President el-Sisi became President of Egypt in 2014 he had a basic contract with the people of Egypt, which was to deliver stability, security and economic prosperity, in return for near total control.

It was a very similar contract to the one that the EU has taken upon itself for the people of the European Union. That contract is all well and good for as long as stability, security and economic prosperity continue, and like the European Union, the wheels came off in Egypt, and his response to the wheels coming off the economy was to tighten his grip on power, to tighten his grip on the people. And the European Union's response is exactly the same – it wishes to tighten its grip every time something goes wrong.

And here's a warning. Do not tighten your grip anymore. We may be a long way from Egypt at the moment, but we will fast catch up. Loosen your grip.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Mr President, I rise once again to speak about human rights in Egypt.

El-Sisi promised stability, security and economic prosperity to the people of Egypt. He delivered none of this, but a crackdown on political opponents, media and civil society. Now Trump may be willing to turn a blind eye to the human rights abuses in Egypt, but we are not.

According to Amnesty International, 4 300 people, including women and minors, have been arrested since the start of the protests in September. It is outrageous. So I call for an immediate and unconditional release of all prisoners, in particular Ramy Shaabh and Mohamed Masry. My question, though, to the Commissioner: what answers do you have? Many colleagues have referred to the case of Giulio Regeni, a Cambridge University student from Italy, who went missing in Cairo whilst undertaking research for his PhD. Ten days later, his body was found with evidence of the most severe torture.

Almost four years on, we have no answers from el-Sisi and the Egyptian Government. So what are you doing to review the billions of euros we send to Egypt through the European Neighbourhood Instrument, and what is the Commission proposing to cut back in order to get some answers from Egypt?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. – Panie Przewodniczący! Egipt jest dla nas bardzo ważny, bo stabilizacja w tym kraju leży w interesie naszych państw. Brak stabilizacji oznacza bardzo prawdopodobnie napłynięcie do Europy setek tysięcy, a może milionów uchodźców, a więc trzymajmy kciuki za Egipt. Oczywiście trzeba domagać się, żeby młodzi ludzie, którzy demonstrują, nie byli w więzieniach, jednocześnie trzeba wiedzieć, że za organizacją tych demonstracji stoją ekstremiści islamscy, stoi Bractwo Muzułmańskie i że ci ludzie traktują tych demonstrantów ewidentnie jako mięso armatnie do walki z władzą.

Egipt przyjął uchodźców z Syrii, toteż o tym warto pamiętać, ale tutaj w Parlamencie Europejskim powinniśmy przede wszystkim mówić o obronie praw chrześcijan w tym kraju. Tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że rząd egipski zrobił bardzo wiele w tym kierunku, ale jednak cały czas zdarzają się zamachy na naszych braci w wierze, więc trzeba tutaj bardzo mocno wspierać władze Egiptu w tym zakresie, aby chrześcijanie, Koptowie byli w Egipcie bezpieczni. Jednym słowem – pokażmy naszą solidarność z władzami Egiptu, które są elementem stabilizacji tego państwa, domagając się jednocześnie uwolnienia więźniów politycznych.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já chci podpořit tento návrh usnesení, souhlasím s kolegy, kteří zde kritizovali poměry stavu lidských práv v Egyptě. To, co předvádí režim generála Sísího, je těžko obhajitelné, i když vnímám, že Egypt je klíčovým partnerem Evropské unie, ale my nemůžeme zavírat oči nad tím, že lidská práva jsou v Egyptě totálně pošlapávána.

Já se celý život jako bývalý ministr spravedlnosti zabývám trestem smrti a je třeba konstatovat a doplnit ten výčet porušování lidských práv v Egyptě i tím, že trest smrti začal za režimu generála Sísího být výrazně zneužíván. Za posledních pět let byly tři tisíce osob odsouzeny k trestu smrti a ten trest byl exekučně vykonán. Neproběhlo řádné soudní řízení, byli odsouzeni k trestu smrti mladiství a také ženy. To je bohužel signál o tom, že stav lidských práv v Egyptě se zhoršuje. I tato věc, tato „partikulární věc“ ukazuje, jak je to těžké dnes v Egyptě a jak lidská práva jsou tamním režimem pošlapávána.

 
  
MPphoto
 

  Tudor Ciuhodaru (S&D). – Domnule președinte, „este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic pentru ca răul să triumfe”, ne avertizează Edmund Burke. Ceea ce ne avertizează situația din Egipt este faptul că limita dintre democrație și dictatură este extrem de fină. Dar ceea ce mă îngrijorează astăzi în plenul Parlamentului European este că ani de zile s-au știut despre anumite lucruri și ele nu au fost rezolvate. Putem să ne lamentăm despre încălcarea drepturilor omului, putem să venim cu rezoluții frumoase, dar, fără măsuri concrete, lucrurile nu au cum să se schimbe în bine.

De aceea, vă cer azi câteva puncte ferme pe care să le ia în calcul viitoarea Comisie – eliberarea deținuților care sunt condamnați pe criterii politice și încetarea acestei pedepse cu moartea, care nu are ce să caute în secolul XXI.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (GUE/NGL). – Mr President, I think there is actually a sad irony in the familiarity of this resolution. Parts of it are a copy and paste of the resolution that was passed almost a year ago, and yet the situation on the ground in Egypt is actually deteriorating. I find a lot of double speak in here, because to go forward we need to look backwards, and while the Resolution expresses European Parliament’s support for the aspirations of the Egyptian people to establish a free and stable, prosperous, inclusive democratic society, we have to remind ourselves that the EU congratulated el-Sisi on coming to power. We should remind ourselves that the first democratically-elected civilian President – Morsi – was ousted in a coup, kept in solitary confinement and is now dead.

So triggering resolutions once a year is not good enough. We have to look at our actions, and working with the likes of Egypt and Saudi Arabia, calling for a stronger partnership on migration and border controls, makes us complicit. Egypt does what it does because of the involvement of Member States of the European Union in giving them arms and giving them back-up.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Mr President, President Trump recently called the Egyptian President el-Sisi ‘my favourite dictator’. The UK is Egypt’s largest investor and France is Egypt’s largest supplier of weapons. The US, the UK and France will turn a blind eye to human rights every time it suits them. Let’s not forget that before el-Sisi became President, he presided over the single largest massacre of unarmed protesters in modern history in 2013.

El-Sisi is a brutal dictator. Do the French have any problems selling him weapons? No. Do the French have any problems selling weapons to the Saudis who are committing genocide in Yemen? No. Does the EU do anything about it? No. This European Union has sanctions, which are a form of terrorism, against Venezuela, Syria, Iran. You do business with murderers. What’s going on with you?

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, in September thousands of protesters took to the streets in Egypt – from Cairo to Alexandria to Suez – in response to corruption allegations against President Abdel Fattah el-Sisi.

Since then, el-Sisi has overseen what human rights groups say is an unprecedented crackdown on dissent that’s led to the detention of over 3 000 people. Over 100 of these are children – some as young as 11, several detained on their way home from school. Detainees are added to a single charge sheet, accused of aiding a terrorist group, spreading false information, misuse of social media and participation in unauthorised protests.

Once again we remind the Egyptian Government that under international law people have a right to protest peacefully and a right to express their opinions, including on social media.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. – Mr President, the European Union has a clear interest in Egypt’s long-term stability and security, and it is our firm conviction that this can only be achieved if human rights are fully implemented and upheld, in line with the country’s international commitments, its own legal provisions and the partnership priorities jointly agreed with the European Union.

The European Union continuously recalls the need for Egypt to improve the situation of civil and political rights, including freedom of expression, both online and offline. The European Union emphasises the importance of respecting fundamental freedoms of peaceful assembly and association and the rights of human rights defenders. The European Union welcomes the passing of a new NGO law which replaces the much—criticised 2017 law. It is crucial that it is implemented in a way that allows civil society to work freely and that all restrictive measures for human rights defenders under the foreign funding case are lifted.

Large numbers of arrests took place in the wake of the 20 September protests. Since then, arrests have been extended to those that did not take part in the protests. It is particularly concerning that arrests targeted politicians, human rights defenders, lawyers and journalists, most of whom are detained on terrorism-related charges. Prominent examples are Esraa Abdel Fattah, Mahinour el-Masry, Alaa Abdel Fattah and Mohamed el—Baqer. These events take place against an otherwise positive recent record on social and economic rights. The European Union is deeply concerned about reports of mistreatments, torture, forced disappearances and poor detention conditions. Detainees should be treated in line with international standards.

There is a clear need for accountability for all forms of pressure, harassment and violence against human rights defenders and civilians seeking to exercise their right to protest peacefully. The European Union recalls that permitting space to varying views and for the expression of justified grievances will be beneficial, and civil society should thus not be subject to such measures as asset-freezes or travel bans. We are continuously engaged in bilateral dialogue with Egypt within the framework of our partnership.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet im Anschluss an die Aussprache statt.

 
Última actualización: 6 de marzo de 2024Aviso jurídico - Política de privacidad