Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Последици от фалита на групата „Thomas Cook“ (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда
  3.2.Египет
  3.3.Предложеният нов Наказателен кодекс на Индонезия
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Награда „Сахаров“ за 2019 г. (обявяване на лауреата)
 6.Състав на Консултативния комитет: вж. протокола
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (гласуване)
  8.2.Египет (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (гласуване)
  8.3.Предложеният нов Наказателен кодекс на Индонезия (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (гласуване)
  8.4.Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (гласуване)
  8.5.Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други) (B9-0151/2019) (гласуване)
  8.6.Последици от фалита на групата „Thomas Cook“ (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (гласуване)
  8.7.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (B9-0117/2019) (гласуване)
  8.8.Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (гласуване)
  8.9.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (гласуване)
  8.10.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обяснение на вот
  10.1.Последици от фалита на групата „Thomas Cook“ (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (B9-0117/2019)
  10.3.Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 14.Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) (разискване)
 15.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Решения относно някои документи: вж. протокола
 17.Петиции: вж. протокола
 18.Внасяне на документи: вж. протокола
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 20.График на следващите заседания: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (528 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2303 kb)
Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност