Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 24. oktober 2019 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Situationen for LGBTI-personer i Uganda
  3.2.Egypten
  3.3.Den foreslåede nye straffelov i Indonesien
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Sakharov-prisen 2019 (bekendtgørelse af vinderen)
 6.Det rådgivende udvalgs sammensætning: se protokollen
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Afstemningstid
  8.1.Situationen for LGBTI-personer i Uganda (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (afstemning)
  8.2.Egypten (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (afstemning)
  8.3.Den foreslåede nye straffelov i Indonesien (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (afstemning)
  8.4.Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (afstemning)
  8.5.Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: delvis godkendelse af anvendelsen af chromtrioxid (Cromomed S.A. m.fl.) (B9-0151/2019) (afstemning)
  8.6.Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (afstemning)
  8.7.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (B9-0117/2019) (afstemning)
  8.8.Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (afstemning)
  8.9.Eftersøgning og redning i Middelhavet (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (afstemning)
  8.10.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (afstemning)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Konsekvenserne af Thomas Cook-gruppens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Status for offentliggørelsen af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer - offentlig landeopdelt rapportering (B9-0117/2019)
  10.3.Den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Eftersøgning og redning i Middelhavet (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Udnævnelse af den administrerende direktør for EBA, Adam Farkas, til administrerende direktør for AFME (forhandling)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Andragender (jf. protokollen)
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (528 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (528 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2304 kb)
Seneste opdatering: 6. marts 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik