Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
  3.2.Αίγυπτος
  3.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 6.Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (ψηφοφορία)
  8.2.Αίγυπτος (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (ψηφοφορία)
  8.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (ψηφοφορία)
  8.4.Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (ψηφοφορία)
  8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (B9-0151/2019) (ψηφοφορία)
  8.6.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (ψηφοφορία)
  8.7.Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (B9-0117/2019) (ψηφοφορία)
  8.8.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (ψηφοφορία)
  8.9.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (ψηφοφορία)
  8.10.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (B9-0117/2019)
  10.3.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME (συζήτηση)
 15.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (528 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (528 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2304 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου