Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 24. lokakuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa
  3.2.Egypti
  3.3.Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Saharov-palkinto 2019 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 6.Neuvoa-antavan komitean kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  8.1.Hlbti-henkilöiden tilanne Ugandassa (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (äänestys)
  8.2.Egypti (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (äänestys)
  8.3.Ehdotus Indonesian uudeksi rikoslaiksi (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (äänestys)
  8.4.Taloudellisen tuen antaminen jäsenvaltioille niihin kohdistuvan vakavan taloudellisen rasitteen kattamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista ilman sopimusta (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (äänestys)
  8.5.Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: osittaisen luvan myöntäminen kromitrioksidin käytölle (Cromomed S.A. ja muut) (B9-0151/2019) (äänestys)
  8.6.Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (äänestys)
  8.7.Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (B9-0117/2019) (äänestys)
  8.8.Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (äänestys)
  8.9.Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (äänestys)
  8.10.Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (äänestys)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Thomas Cook -konsernin konkurssin vaikutukset (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamiseen ja julkiseen maakohtaiseen raportointiin (B9-0117/2019)
  10.3.Turkin sotilasoperaatio Koillis-Syyriassa ja sen seuraukset (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Etsintä ja pelastus Välimerellä (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Liittymisneuvottelujen aloittaminen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.EPV:n toimitusjohtajan Farkasin nimitys AFME:n pääjohtajaksi (keskustelu)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 16.Poslanecký mandát: ks. pöytäkirja
 17.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 18.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (528 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (528 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2304 kb)
Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö