Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 24 października 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  3.1.Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie
  3.2.Egipt
  3.3.Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Nagroda Sacharowa 2019 (ogłoszenie laureata)
 6.Skład komitetu doradczego: Patrz protokól
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  8.1.Sytuacja osób LGBTI w Ugandzie (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (głosowanie)
  8.2.Egipt (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (głosowanie)
  8.3.Projekt nowego kodeksu karnego w Indonezji (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (głosowanie)
  8.4.Zapewnienie pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni) (B9-0151/2019) (głosowanie)
  8.6.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (głosowanie)
  8.7.Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (B9-0117/2019) (głosowanie)
  8.8.Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (głosowanie)
  8.9.Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (głosowanie)
  8.10.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (głosowanie)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Obecna sytuacja w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje (B9-0117/2019)
  10.3.Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Poszukiwania i ratownictwo na Morzu Śródziemnym (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Nominacja dyrektora wykonawczego EUNB A. Farkasa na stanowisko dyrektora generalnego AFME (debata)
 15.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Petycje: patrz protokół
 18.Składanie dokumentów: patrz protokół
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (528 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (528 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2304 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2024Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności