Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 24 octombrie 2019 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  3.1.Situația persoanelor LGBTI în Uganda
  3.2.Egiptul
  3.3.Noua propunere de cod penal din Indonezia
 4.Reluarea şedinţei
 5.Premiul Saharov 2019 (anunțarea laureatului)
 6.Componența Comitetului consultativ: consultaţi procesul-verbal
 7.Comunicarea Președinției
 8.Votare
  8.1.Situația persoanelor LGBTI în Uganda (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (vot)
  8.2.Egiptul (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (vot)
  8.3.Noua propunere de cod penal din Indonezia (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (vot)
  8.4.Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (vot)
  8.5.Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: acordarea parțială a unei autorizații pentru utilizarea trioxidului de crom (Cromomed S.A și alții) (B9-0151/2019) (vot)
  8.6.Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (vot)
  8.7.Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (B9-0117/2019) (vot)
  8.8.Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (vot)
  8.9.Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (vot)
  8.10.Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (vot)
 9.Reluarea şedinţei
 10.Explicații privind votul
  10.1.Efectele falimentului Grupului Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte (B9-0117/2019)
  10.3.Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Căutarea și salvarea pe Marea Mediterană (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Numirea dlui Farkas, director executiv al ABE, în calitate de director executiv al AFME (dezbatere)
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 16.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 17.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 18.Depunere de documente: consultați procesul-verbal
 19.Aprobarea procesului-verbal al actualei ședințe și transmiterea textelor adoptate: consultaţi procesul-verbal
 20.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (528 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (528 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2304 kb)
Ultima actualizare: 6 martie 2024Aviz juridic - Politica de confidențialitate