Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 oktober 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda
  3.2.Egypten
  3.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Sacharovpriset 2019 (tillkännagivande av pristagaren)
 6.Den rådgivande kommitténs sammansättning: se protokollet
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda (RC-B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019, B9-0142/2019) (omröstning)
  8.2.Egypten (B9-0136/2019, RC-B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019, B9-0144/2019) (omröstning)
  8.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien (RC-B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019) (omröstning)
  8.4.Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (B9-0151/2019) (omröstning)
  8.6.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) (omröstning)
  8.7.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (B9-0117/2019) (omröstning)
  8.8.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) (omröstning)
  8.9.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) (omröstning)
  8.10.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) (omröstning)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Röstförklaringar
  10.1.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)
  10.2.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (B9-0117/2019)
  10.3.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019)
  10.4.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019)
  10.5.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME (debatt)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (528 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (528 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2304 kb)
Senaste uppdatering: 6 mars 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy