Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 13 ноември 2019 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.30-годишнина от падането на Берлинската стена
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Поправки (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 16.Ред на работа
 17.Правата на детето по повод 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето (разискване)
 18.Стоманодобивният сектор на ЕС: как да защитим европейските работници и стоманодобивния сектор? (разискване)
 19.Сондажни дейности на Турция във водите на ЕС в Източното Средиземноморие (разискване)
 20.Положението в Боливия (разискване)
 21.Положението в Чили (разискване)
 22.Международен ден за прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти (разискване)
 23.Ново разпространение на ебола в Източна Африка (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (629 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3310 kb)
Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност