Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 13 listopada 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.30. rocznica upadku muru berlińskiego
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu): patrz protokół
 10.Sprostowania (art. 241 Regulaminu): patrz protokół
 11.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 13.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 16.Porządek obrad
 17.Prawa dziecka w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka (debata)
 18.Sektor stalowy UE: jak chronić europejskich pracowników i europejski przemysł? (debata)
 19.Odwierty prowadzone przez Turcję na wodach UE we wschodniej części Morza Śródziemnego (debata)
 20.Sytuacja w Boliwii (debata)
 21.Sytuacja w Chile (debata)
 22.Międzynarodowy Dzień Walki z Bezkarnością za Przestępstwa wobec Dziennikarzy (debata)
 23.Ponowne pojawienie się eboli w Afryce Wschodniej (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (629 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3310 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności