Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 listopada 2019 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu (debata)
 3.Sytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) (głosowanie)
  5.2.Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) (głosowanie)
  5.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  5.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) (głosowanie)
  5.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) (głosowanie)
  5.6.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) (głosowanie)
  5.7.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 (B9-0172/2019) (głosowanie)
  5.8.Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 10.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól
 11.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 12.Zamknięcie posiedzenia
 13.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (315 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1901 kb)
Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności