Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 25 ноември 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 5.Съобщения на председателството: вж. протокола
 6.Искания за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Поправки (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 9.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 10.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Внасяне на документи: вж. протокола
 13.Ред на работа
 14.Критично състояние на климата и околната среда - Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (разискване)
 15.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (разискване)
 16.Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)
 17.30-а годишнина от Нежната революция: значението на борбата за свобода и демокрация в Централна и Източна Европа за историческото обединение на Европа (разискване)
 18.Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (490 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2652 kb)
Последно осъвременяване: 3 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност