Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 25 november 2019 - StrasbourgPreliminär utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.Meddelanden från talmannen: se protokollet
 6.Begäranden om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Klimat- och miljökris - FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (debatt)
 15.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (debatt)
 16.Avtal mellan EU och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (debatt)
 17.30 år efter sammetsrevolutionen: vikten av kampen för frihet och demokrati i Central- och Östeuropa för det historiska enandet av Europa (debatt)
 18.De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Preliminär utgåva (490 kb)
06/12/2019 12:51
 
Debatter
Preliminär utgåva (2651 kb)
06/12/2019 12:51
Senaste uppdatering: 6 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy