Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg Reviderad upplaga

Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (debatt)
MPphoto
 

  Erik Bergkvist (S&D). – Herr talman! Ledamöter av Europaparlamentet! Jag skulle först vilja tacka Günther Oettinger och Kimmo Tiilikainen som med tålamod och konstruktivitet ledde oss fram till att kunna slutföra förhandlingarna samt givetvis också vår egen förhandlingsdelegation Eider Gardiazábal Rubial, Monika Hohlmeier och Johan Van Overtveldt. Tack så mycket för era insatser, som har gjort detta möjligt!

Budget är mycket mer än bara siffror. Bakom siffror döljer sig ju verksamheter, människor, önskemål, längtan, förhoppningar. Detta kräver emellertid resurser. Om vi ska lyckas med våra utmaningar – två av dem får vi faktiskt inte misslyckas med, nämligen klimatet och freden – då måste vi skapa resurser för att kunna klimatomställa vår industri, vårt jordbruk, energisystem och annat. Vi måste också för en fredlig utveckling kunna hålla ihop Europa – ett sammanhållet Europa med minskande klyftor, med hög sysselsättning och en god utveckling. Båda dessa saker måste vi klara av.

En av EU:s grundare, Robert Schuman, sade så här: Världsfreden kan inte bevaras utan skapande ansträngningar. Hade han levat i dag är jag övertygad om att han hade tillagt: Klimatet kan inte räddas utan skapande ansträngningar. Därför är denna budget viktig. Det är stora satsningar på klimatet, forskning och utveckling, kampen mot ungdomsarbetslösheten – inte minst viktigt nu när vi verkar gå in i en lågkonjunktur – satsningar på utbildning och viktig infrastruktur. Det är sådant som håller ihop Europa. Det är också sådant som skapar förutsättningar för en framgångsrik klimatomställning.

Några ord om långtidsbudgeten: Den får inte försenas mer. Det skapar oro och medför att viktiga saker senareläggs. Vi måste också se till behoven. Budgeten måste möjliggöra –inte omöjliggöra – en framgångsrik långtidsbudget. Vi måste på allvar se över EU:s möjligheter till egna intäkter för att effektivt och snabbt kunna klara dessa uppgifter. Vi måste klara klimatet och freden. Vi måste tillföra tillräckliga resurser om vi om tio år, när långtidsbudgeten har passerat, ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga: Vi fattade de nödvändiga besluten. Europa behöver mer samarbete.

 
Senaste uppdatering: 4 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy